lokalisering

Ahus anbefales som ny campus for OsloMet

OsloMets nye campus på Romerike bør legges til Ahus, ifølge utredninger som er gjort. Rektor Nina Waaler venter likevel med å komme med noen anbefaling overfor styret.

Her i bygget som er ringet inn ved Ahus i Lørenskog anbefales det at OsloMet etablerer sin nye Romerike-campus. Illustrasjon: ASAS arkitekter
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet vedtok før sommeren å gå videre og få utredet fire alternative lokaliseringer av sin nye campus på Romerike.

To alternativer ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog, et i Lillestrøm sentrum og et på Jessheim er utredet.

Etter en samlet vurdering kommer Ahus best ut, foran Lillestrøm og Jessheim, går det fram av konseptvalgutredningen som legges fram for styret ved OsloMet 28. oktober. Der skal konseptvalget diskuteres, men noen beslutning vil ikke bli tatt før styremøtet 8. desember.

Fungerende rektor Nina Waaler understreker at konseptvalgutredningen er et faglig grunnlag for diskusjon i styret, og at hun vil avvente sin tilråding i saken. Den vil først komme før styremøtet 8. desember.

— Det er viktig for meg å ta med meg innspill fra ledergruppen og studentrepresentantene, og tilbakemeldingene fra styret, inn i de siste forberedelsene frem mot universitetsstyrets møte 8. desember, sier Waaler på OsloMets ansattesider.

Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler.

Ahus anbefales

Det anbefalte alternativet på Ahus vil romme 1700 studenter fra to av fakultetene ved OsloMet; Fakultet for helsevitenskap (1200 studenter) og Fakultet for teknologi, kunst og design (500 studenter). Rundt 150 vitenskapelige og administrative årsverk fra de to fakultetene vil ha sin arbeidsplass der. Det blir blant annet bachelorstudier i sykepleie, bioingeniør og radiografi, masterstudenter fra helse og teknologi-studiet og master i helsevitenskap. Det kan også legges til rette for etableringen av et nytt profesjonsstudium i psykologi, går det fram av utredningen.

Som nest beste alternativ er en mindre campus på Ahus med kun de 1200 studentene fra Fakultet for helsevitenskap. Hovedgrunnen til at Ahus fortrekkes er at sykehuset byr på attraktive samarbeidsmuligheter for Fakultet for helsevitenskap og hele OsloMet, heter det.

«Ahus er en strategisk samarbeidspartner og en betydelig kunnskapsorganisasjon med interesse for flere av fagområdene ved OsloMet», står det i saksframlegget til styremøtet 28. oktober.

Lillestrøm på tredje plass

Lillestrøm sentrum kommer på tredje plass. Her er det lagt opp til 1700 studenter og 180 årsverk fra Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Bachelorstudier i sykepleie, deler av master i helsevitenskap og et eventuelt nytt profesjonsstudium i psykologi, samt eventuelt nye studieprogrammer og egne satsingsområder for TKD.

På siste plass ligger Jessheim, som er det største alternativet målt i antall studenter. Her er det tenkt at alle fire fakultetene skal være representert, i alt 2200 studenter og 160 årsverk fordelt på bachelor- og masterutdanninger samt ulike etter- og videreutdanningstilbud rettet mot regionale og nasjonale utdanningsbehov. Også i dette alternativet er eventuelt nytt profesjonsstudium i psykologi tiltenkt plass.

Ifølge sakspapirene vil Lillestrøm og Jessheim kunne gi et bycampus der samarbeidsmulighetene er av mer generell karakter. Vertskommunenes behov for høyere utdanning vil være viktig her, mens på Ahus er samarbeidet i større grad faglig forankret.

Skal ut fra Kjeller i 2024

Styret ved OsloMet skal også diskutere alternativene for en campus på Romerike dagen før styremøtet, på et styreseminar på Grefsenkollen.

Ifølge sakspapirene er det nødvendig å få tatt en beslutning på styremøtet i desember, hvis en ny campus skal kunne står klar før dagens leiekontrakt på Kjeller i Lillestrøm kommune utløper ved utgangen av 2024.

Styret ved OsloMet vedtok 12. mars 2020 å avslutte dagens leieforhold på Kjeller og finne en ny lokalisering på Romerike.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS