styremøte oslomet

Går videre med fire steder på Romerike

Tross mye kritikk av saksgrunnlaget har styret ved OsloMet vedtatt å gå videre med Ahus, Jessheim eller Lillestrøm som ny campus på Romerike.

Mye om og men, men til slutt fikk styreleder Trine Syvertsen loset styret gjennom ulike vedtaksforslag og det endte med et vedtak om å gå videre med de fire Romerike-alternativene som lå i innstillingen.
Publisert

Med 9 mot 2 stemmer vedtok OsloMet-styret torsdag å snevre inn antall alternativer for ny campus på Romerike til disse: To alternative løsninger på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog, et på Jessheim og et i Lillestrøm sentrum.

Dermed skal disse fire alternativene detaljutredes før styret skal ta en endelig beslutning i desember.

«Mangelfull utredning»

Ansatterepresentantene Einar Braathen og Hege Maria Bergersen stemte mot å ta en beslutning, fordi de mente saken var for dårlig utredet.

Også flere andre i styret etterlyste mer informasjon om hvorfor de fire konseptene er valgt ut fra en liste på i alt ni. Blant annet ville de vite mer om økonomien i de ulike alternativene, om utdanningsbehovet på Romerike og hvilke konsekvenser valg av konsept på Romerike har for fortetting på campus i Pilestredet. Også større vekt på tilgjengelighet ble etterlyst.

— Jeg tror tilgjengelighet blir superviktig, ikke minst nå etter pandemien. Det må være lett å komme seg til campus, sa eksternt styremedlem Trym Holter.

Einar Braathen og Hege Maria Bergersen ønsket å utsette saken på grunn av mangelfullt saksgrunnlag.

Færre studenter enn i dag

I de fire konseptene som styret nå har vedtatt å gå videre med varierer studenttallet fra 1200 på det minste Ahus-alternativet til 2170 på Jessheim. I dag er antall registrerte studenter på OsloMets campus på Kjeller 3165, mens det er 18 405 registrerte studenter i Pilestredet.

— I snitt har de fire konseptene under halvparten av dagens studenttall på Kjeller. Er det mulig å ha en fullverdig campus med 1200 studenter på campus, spurte Einar Braathen.

Da hans forslag om å utsette saken falt, foreslo han i stedet å endre listen over konsepter. Han ville ha inn Eidsvoll på listen og et litt mer omfattende alternativ på Lillestrøm, og ta ut det minste Ahus-alternativet og det minste Lillestrøm-alternativet, men også dette forslaget falt mot to stemmer.

Rice fikk gjennomslag

Dermed endte det med at forslaget som rektor Curt Rice la fram for styret ble vedtatt.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Jeg tar med meg tre ting fra styret. Det ene er at styret ønsker skalerbare konsepter, der det er rom for vekst. Det andre er at styret ønsker å legge vekt på regionens utdanningsbehov, og det er vi i dialog med regionen om. Og det tredje er at styret legger vekt på tilgjengelighet, at det skal være enkelt å komme dit med kollektivtransport, sa han.

Rice: Ahus seiler opp

Curt Rice påpekte at Ahus er det alternativet som seiler opp blant de ansatte på OsloMet.

— Det er det de ansatte ønsker, for det gir spennende utviklingsmuligheter sammen med Ahus, slik de ser det. Fakultet for helsevitenskap ønsker det og Fakultet for teknologi, kunst og design er også med. Vi snakker med Ahus om felles bibliotek og kantine, for eksempel. Men Jessheim har også gjort en kjempejobb, og det er et spennende alternativ sett i forhold til styrets ønske om en fullverdig campus, sa han.

Opptil 50 mill i leie

De fire konseptene skal realiseres i spennet mellom 35 og 50 millioner kroner i årlige leiekostnader, går det fram av sakspapirene. I dag betaler OsloMet 32 millioner per år for 25.000 kvadratmeter på Kjeller.

Forventet leiepris på Romerike varierer mellom 2500 kroner per kvadratmeter og 3300 kroner, ble det opplyst, mens leieprisen i Pilestredet i Oslo sentrum varierer mellom 1800 og 2200 kroner i dag. Her skal riktignok flere av leiekontraktene reforhandles de nærmeste årene.

Dette er de fire konseptene

  • Fakultet for helsevitenskap (HV) på Ahus: ca 1200 studenter, 140 ansatte (årsverk) og et areal på 10.400 kvm. Sykepleie og videre utdanningstilbud innen sykepleie. Årlig leie ca 30 mill.
  • HV og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på Ahus: ca 1700 studenter, 180 ansatte (årsverk) og et areal på 14.300 kvm. Sykepleie, intelligent helse, teknologi og produktdesign. Årlig leie ca 41 mill.
  • HV og TKD i Lillestrøm: Ca 1700 studenter, 140 ansatte (årsverk) og 14.300 kvm. Intelligent helse, samarbeid med teknologi og kunst. Årlig leie ca 46 mill.
  • Alle fire fakulteter på Jessheim: Ca 2170 studenter, 189 årsverk, areal på 16.599 kvm. Tverrfaglig sammensetning med utgangspunkt i de største utdanningsprogrammene på OsloMet. Blant annet sykepleier, grunnskolelærer, barnehagelærer, økonomi og administrasjon og informasjonsteknologi. Årlig leie ca 43 mill.
Dette er en illustrasjon av alternativet i Lillestrøm, som er et av de fire OsloMet-styret har vedtatt å gå videre med.
Powered by Labrador CMS