ny campus

Vil gå videre med Jessheim, Lillestrøm og Ahus

Dette er de alternative lokaliseringene av OsloMets nye Romerike-campus.

Curt Rice legger fram fire alternativer for den nye Romerike-campusen som noe av det siste han gjør på OsloMet før han går videre til rektorjobb på NMBU.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsstyret skal 17. juni bestemme hvilke fire konsepter OsloMet skal gå videre med for ny campus på Romerike. Mot slutten av året skal styret så vedta hvor den nye campusen skal ligge og hvilken faglig profil den skal ha.

I at er ni ulike konsepter vurdert, og fire av dem legges fram for styret. To av konseptene er på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog:

  • Fakultet for helsevitenskap flytter en del av sin virksomhet til en campus på Ahus.
  • Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i en campus på Ahus.
  • Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i en campus på Lillestrøm.
  • Alle fire fakulteter er representert i en campus på Jessheim av begrenset størrelse.
Over 2000 studenter kan få plass på «drømmecampusen» på Jessheim

Rice: Dette er fullverdige campuser

Rektor Curt Rice sier at alle de fire alternativene vil gi en fullverdig campus, slik styret vedtatt at OsloMet skal ha på Romerike.

– Konseptene vi anbefaler å utrede videre vil alle være en fullverdig campus, og legger opp til en moderne og attraktiv campus med betydelig aktivitetsnivå, sier Rice, ifølge OsloMets ansattesider.

Styret har tidligere kritisert Rice for ikke å følge opp vedtaket fra 12. mars 2020 om at OsloMet skal ha en fullverdig campus med stedlig ledelse på Romerike.

Laber interesse

Innspill fra fakulteter og sentre på OsloMet har vist at det ikke er noen stor interesse for å flytte faglig virksomhet fra Oslo til Romerike. Fem av seks fakulteter og sentre svarer at det de ønsker er å samlokalisere sin virksomhet i Oslo. Kun Fakultet for helsevitenskap svarte i april at de kunne tenke seg å fysisk lokalisere en del av sine aktiviteter på den nye campusen, og da helst på Ahus.

De andre ønsket fortrinnsvis samlokalisering i Oslo.

Fakulteter og sentre har fått frist til 1. juli med å komme med sine endelige innspill til hva slags virksomhet de kan tenke seg å flytte til Romerike.

Maks 50 mill i leie per år

Prosessen for valg en konsept er en formell prosess som OsloMet er pålagt gjennom «Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor».

Den skal kartlegge hvilke konsepter som tilfredsstiller noen skal- og bør-krav.

Blant «skal-kravene» er at årlig leiekostnad ikke skal overstige 50 millioner per år.

Dessuten skal Campus Romerike oppstå fra et faglig initiativ der vertskommunen er en aktiv pådriver. OsloMet skal dele interessen for faglig samarbeid og det skal være fordelaktig å være fysisk nær samarbeidet, heter det. Videre skal den ligge i et område som er attraktivt for ansatte og studenter.

Konseptene vi anbefaler å utrede videre vil alle være en fullverdig campus, og legger opp til en moderne og attraktiv campus med betydelig aktivitetsnivå.

Curt Rice

Ikke mer en enn times reise fra Oslo

I tillegg er det en rekke «bør-krav», som for eksempel at det skal være mulig å reise kollektivt fra Campus Pilestredet til Campus Romerike innen 60 minutter.

– Kravene innebærer at universitetet må velge et campuskonsept som er innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, og er forankret i et hensiktsmessig faglig samarbeid med vertskommunen, på et sted som er sentralt og attraktivt for studenter og ansatte, sier Rice.

– Selv om vi har mange skisser av campusområder som kunne blitt store og flotte, blir flere av dem først og fremst alt for dyre for oss å kunne realisere, sier han.

Dette er de fire konseptene

  • Fakultet for helsevitenskap (HV) på Ahus: ca 1200 studenter, 140 ansatte (årsverk) og et areal på 10.400 kvm. Sykepleie og videre utdanningstilbud innen sykepleie.
  • HV og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på Ahus: ca 1700 studenter, 180 ansatte (årsverk) og et areal på 14.300 kvm. Sykepleie, intelligent helse, teknologi og produktdesign
  • HV og TKD i Lillestrøm: Ca 1700 studenter, 140 ansatte (årsverk) og 14.300 kvm. Intelligent helse, samarbeid med teknologi og kunst
  • Alle fire fakulteter på Jessheim: Ca 2170 studenter, 189 årsverk, areal på 16.599 kvm. Tverrfaglig sammensetning med utgangspunkt i de største utdanningsprogrammene på OsloMet. Blant annet sykepleier, grunnskolelærer, barnehagelærer, økonomi og administrasjon og informasjonsteknologi.
Dette er alternativet for OsloMet i Lillestrøm sentrum.

Endringslogg:

Mandag 7.juni 2021: Ved en tastefeil stod det 170 i stedenfor 1700 studenter ved HV og TKD i Lillestrøm.

Powered by Labrador CMS