oslomet på romerike

Liten interesse for å flytte til ny campus

Styret ved OsloMet har vedtatt at universitetet skal ha en fullverdig campus på Romerike. Foreløpige innspill viser at flertallet av fakulteter og sentre helst vil være i Oslo.

Curt Rice på allmøte på Kjeller 23. januar 2020. På det tidspunktet ønsket han å samle hele OsloMets aktivitet i Oslo sentrum, men under to måneder senere vedtok OsloMet-styret at universitetet skal ha en fullverdig campus på Romerike, bare ikke i dagens lokaler på Kjeller.
Publisert Oppdatert

12. mars i fjor vedtok universitetsstyret at OsloMet skal ha en fullverdig campus på Romerike, men ikke på Kjeller i Lillestrøm kommune, der OsloMet har campus i dag.

Fakulteter og sentre ved OsloMet har nå kommet med foreløpige innspill til hvordan de ser for seg det faglige innholdet på en ny campus på Romerike. Innspillene skal behandles i styret 6. mai og deretter har fakulteter og sentre frist til 1. juli med å komme med sine endelige svar.

Ønsker ikke å flytte

Innspillene viser at det ikke er noen stor interesse for å flytte faglig virksomhet fra Oslo til Romerike. Fem av seks fakulteter og sentre svarer at det de ønsker er å samlokalisere sin virksomhet i Oslo.

Det er kun Fakultet for helsevitenskap som kan tenke seg å fysisk lokalisere deler av aktiviteten sin på den nye campusen, men under forutsetning av at alle fakultetene ved OsloMet har aktivitet i Romerike-regionen. Fakultetet kan i så fall tenke seg å flytte flere studieplasser i sykepleie til ny campus, og også etter- og videreutdanning og noen forsknings- og simuleringsaktiviteter. Fakultetet spiller inn Akershus universitetssykehus (Ahus) som foretrukket lokalisering.

Fakultet for teknologi, kunst og design mener også en campus med utgangspunkt i Ahus virker mest reelt, men sier at de foretrekker samlokalisering i Oslo.

Både Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Senter for profesjonsstudier (SPS) er tydelige på at de ønsker samlokalisering i Oslo.

Avviker fra styrets vedtak

Rektor Curt Rice sier i saksframlegget til styret at det er et avvik mellom de foreløpige innspillene og styrevedtaket fra 12. mars.

— Innspillene viser at det nå er behov for å få en mer omforent forståelse av hvordan OsloMet skal realisere styrevedtaket om å etablere en campus på Romerike, sier han i en nyhetssak på OsloMets ansattesider.

Han sier videre at han håper diskusjonen i styret 6. mai vil føre til en bedre forståelse av hvordan fakulteter og sentre skal være til stede på Romerike. Et av spørsmålene han ønsker å få avklart er om styret mener at samtlige fakulteter og sentre skal ha aktiviteter og ansatte lokalisert på den nye campusen.

Innspillene viser at det nå er behov for å få en mer omforent forståelse av hvordan OsloMet skal realisere styrevedtaket om å etablere et campus på Romerike.

Curt Rice

Overfor Khrono poengterer Rice at det allerede er mye aktivitet i regi av OsloMet på Romerike, blant annet praksisplasser og forskningssamarbeid.

— Det kommer tydelig fram i innspillene at vi er veldig tilstede på Romerike. Men styret har vedtatt at det skal være en fullverdig campus der, og nå har jeg behov for å høre hvordan styret selv tolker vedtaket sitt fra 12. mars. Det trenger jeg for å vite hvilke tilbakemeldinger jeg skal gi til fakulteter og sentre på innspillene de har kommet med, sier han.

Jobber med fire alternativer

Lokalisering på Ahus i Lørenskog er et av fire alternativer som vurderes for den nye campusen. De tre andre er Lillestrøm, en annen lokalisering i Lørenskog og det siste er Gardermo-regionen.

På styremøtet 10. februar flagget tre av styremedlemmene at de ser Ahus som det mest spennende alternativet. Curt Rice har i tillegg også trukket fram Ahus som et interessant forslag og vist til Ahus som en stor kunnskapsinstitusjon.

– Deres ønske om samarbeid innenfor helse og teknologi er svært relevant for oss, sa Rice i en tidligere nyhetssak på OsloMets ansattesider.

— I innspillene fra fakulteter og sentre er det kun Ahus som navnes konkret?

— Jeg mener at det er spennende muligheter på alle de fire alternative stedene og vi jobber fremdeles med alle fire lokasjoner, sier han.

Beslutning før jul

Ifølge saksframlegget vil universitetsstyret få det foreløpige innholdet i de ulike konseptene på bordet på styremøtet i juni. Utover høsten vil konseptvalgutredningen diskuteres i flere styremøter, inkludert økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene. Endelig beslutning skal tas mot slutten av året, heter det.

Deretter er det tre år til OsloMet må flytte ut av dagens lokaler i Kunnskapsveien 55 på Kjeller.

Kontrakten om leie av dagens bygg på Kjeller går ut ved utgangen av 2024, etter at OsloMet inngikk forlik med gårdeier Hemfosa. Gårdeier gikk til sak mot staten ved OsloMet med påstand om kontraktsbrudd, men saken ble løst på kammerset rett før rettssaken skulle opp i Nedre Romerike tingrett i januar i år.

Powered by Labrador CMS