rettssak

Gårdeier vil ha dekket tap på 380 millioner fra OsloMet

Slaget om leieavtale ved OsloMets campus på Romerike står i retten neste uke.

Strid om ny leieavtale for bygget som huser OsloMets campus på Romerike kommer opp i retten neste uke.
Strid om ny leieavtale for bygget som huser OsloMets campus på Romerike kommer opp i retten neste uke.
Publisert Oppdatert

Eiendomsselskapet Hemfosa har saksøkt staten ved Kunnskapsdepartementet etter at styret ved OsloMet i mars i fjor vedtok å si nei til en framforhandlet leieavtale om å leie bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller utenfor Lillestrøm i 20 nye år fra 2023.

Dette er det samme bygget som OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, har leid siden 2003 til sin campus på Romerike.

Hemfosa mener at den nye leieavtalen er bindende og krever erstatning for tapte leieinntekter, mens staten ved Kunnskapsdepartementet avviser kravet og viser til at avtalen ikke var signert.

11. januar møtes partene i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm. Det er satt av tre dager til saken.

Krever 380 millioner

Hemfosa, formelt sett ved datterselskapet Kunnskapsveien 55 AS, mener at tilleggsavtalen om fortsatt leie fram til 2043 er bindende. I sluttinnlegget til Hemfosa går det fram at eiendomsselskapet i utgangspunktet krever erstatning for hele kontraktsbeløpet på 640 millioner, men med fratrekk for det de kan få dekket gjennom ny utleie.

Ifølge Hemfosa ville verdien av eiendommen på Kjeller vært 380 millioner høyere, hvis ikke OsloMet urettmessig hadde terminert tilleggsavtalen, som det heter i sluttinnlegget. Dette skyldes at det, ifølge Hemfosa, ikke er sannsynlig at de får leid ut hele bygget til én aktør på langtidskontrakt igjen.

Hemfosa: Ingen kommentar

Khrono har spurt administrerende direktør Henrik Melder i Hemfosa Samfunnsbygg AS hvordan han vurderer saken før partene møtes i retten i Lillestrøm mandag 11. januar.

— Vi har ingen kommentar til dette, sier han i en sms.

Ifølge sluttinnlegget, undertegnet Hemfosas advokat Einar Caspersen i Advokatfirmaet Schjødt, er det ingen formkrav for avtalebinding i norsk avtalerett. Høyesterett har i flere saker lagt til grunn at partene blir bundet når det er enighet om alle vesentlige punkter i en avtale, heter det.

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Hemfosa mener at forbehold som ble tatt fra OsloMets side, kun var knyttet til om leieavtalen ville bli godkjent av Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det var ikke tatt noe forbehold som ga OsloMet mulighet til å ombestemme seg, heter det.

OsloMet: Ingen kommentar

Siden OsloMet ikke er et eget rettssubjekt, er det staten ved Kunnskapsdepartementet som er saksøkt, og saken føres av Regjeringsadvokaten. I statens sluttinnlegg avvises erstatningskravet fra Hemfosa.

Khrono har spurt direktør ved OsloMet, Asbjørn Seim, om hvordan OsloMet vurderer saken som Hemfosa har reist.

Det er kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen som svarer og han skriver i en e-post:

— Det er Regjeringsadvokaten som fører denne saken på vegne av staten. Statens og OsloMets vurderinger og argumenter framkommer i Regjeringsadvokatens sluttinnlegg i rettssaken. OsloMet har derfor ikke ytterligere kommentarer til dette per nå.

Viser til signeringsforbehold

I statens sluttinnlegg viser advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten til at det ble tatt signeringsforbehold da forhandlingene med Hemfosa startet. Dette skjedde i et brev 9. januar 2019.

«En avtale om videre leie av bygget er ikke signert av en representant for staten, og avtalen er derfor ikke bindende inngått», skriver hun.

Videre står det at representanter for staten ikke på noe tidspunkt har gitt uttrykk for at man ønsket å binde seg til en ny leieavtale. Derfor er det verken rettslig eller faktisk grunnlag for å konstatere at staten har bundet seg til å inngå avtale om videre leie av bygget, heter det.

OsloMet kunne ikke bestemme

I sluttinnlegget påpeker statens advokat også at Hemfosa kan ikke bygge rett på interne beslutninger i statlige organer eller på delegasjon av myndighet mellom statlige organer. OsloMet er som universitet et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt departementet.

I innlegget påpekes det også styret ved OsloMet ikke har foretatt seg noe som ga Hemfosa grunn til å tro at staten ville binde seg til å inngå en ny leieavtale. Heller ikke medlemmer av administrasjonen har gitt uttrykk for at staten ønsket å binde seg til en forlenget leieavtale.

«Disse har uansett verken hatt rett eller legitimasjon til å treffe en slik beslutning. Administrasjonen ved OsloMet har hatt i oppgave å fremforhandle avtalevilkår på statens vegne, men ikke å ta avgjørelser om hvorvidt avtale skal inngås», står det, og det presiseres videre at alle involverte var kjent med dette.

Staten avviser hele erstatningskravet, men dersom retten likevel skulle finne at det er grunnlag for erstatning, mener staten at tapet må beregnes til en langt lavere verdi enn de 380 millionene som Hemfosa har kommet fram til, uten at det angis noe beløp.

Powered by Labrador CMS