OsloMet på Romerike

Styrekritikk av OsloMets Romerike-planer

Styret ved OsloMet er kritisk til om rektor Curt Rice virkelig jobber for å gjennomføre vedtaket deres om en fullverdig campus på Romerike.

Rektor Curt Rice får kritikk fra styret for sitt arbeid med å gjennomføre styrets vedtak om å etablere en fullverdig campus på Romerike. Her fra et styremøte på Kjeller i februar i år.
Rektor Curt Rice får kritikk fra styret for sitt arbeid med å gjennomføre styrets vedtak om å etablere en fullverdig campus på Romerike. Her fra et styremøte på Kjeller i februar i år.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved OsloMet vedtok i styremøte 12. mars i år at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdige campuser i Oslo og på Romerike. Dagens campus på Kjeller skal avvikles i 2023. Rektor Curt Rice led dengang nederlag i saken. Han ville i utgangspunktet samle hele OsloMet i Oslo.

Opphetet styredebatt

På styremøtet i dag, tirsdag ettermiddag sto orientering om campusprogrammet på agendaen. Orienteringen førte til en opphetet diskusjon med en mengde kritiske spørsmål fra styremedlemmer som trakk i tvil om rektor Curt Rice og hans team virkelig jobber for å gjennomføre styrevedtaket.

— Rektor oppsummerer med at det ikke nødvendigvis er snakk om én campus på Romerike. Det er ikke i samsvar med styrets vedtak. Det er en avsporing å si at vi skal være flere steder. Styrets vedtak er at vi skal ha én campus, sa styremedlem Hege Maria Bergersen, som er valgt inn i styret av teknisk/administrativt ansatte.

Hun fikk støtte fra alle de andre styremedlemmene som tok ordet, både de andre ansatterepresentantene, eksternt styremedlem Trym Holter og studentrepresentantene.

Det er en avsporing å si at vi skal være flere steder. Styrets vedtak er at vi skal ha én campus.

Hege Maria Bergersen, styremedlem OsloMet

I en nyhetssak på OsloMets nettsider sier Curt Rice at det ikke er avgjort om OsloMet vil være ett sted på Romerike, eller om ulike samarbeid i regionen kan føre til at universitetet vil ha aktivitet flere steder. Og i sakspapirene til styremøtet står det at innspillet fra styret etter et styreseminar i oktober om lokalisering på Romerike var at «fremtiden krever fleksible løsninger».

— Det er en tilsnikelse i forhold til vedtaket i styret 12. mars. Hvis fleksible løsninger betyr masse satellitter og digitale løsninger, så var det ikke det vi vedtok. Vi skal ha én fullverdig campus på Romerike, sa styremedlem Einar Braathen.

Flere reagerte på formuleringen «fremtidig tilstedeværelse på Kjeller», i styrepapirene, blant dem styremedlem Nils Pharo.

— Det kan godt være at vi skal ha aktivitet mer enn ett sted, men det ligger klart i vedtaket at det skal være én hovedcampus, sa han.

Rice: Jobber med å gjennomføre vedtaket

Curt Rice forsikret om at han jobber med å implementere vedtaket fra 12. mars.

— Men vedtaket er ikke helt entydig. Vi har fått beskjed om å komme tilbake med ulike alternativer for lokalisering på Romerike, og det skal vi gjøre, sa han.

— Men jeg kan ikke love at det ikke kommer forslag som innebærer at vi skal være flere steder. Hvis det for eksempel finnes et egnet sted for produktdesignutdanningen på Lørenskog og det vil være bra for noen fagmiljøer å være på Ahus, så er det to forskjellige steder. Er det i strid med styrets vedtak, spurte han.

Rice sa også at på en dialogkonferanse 25. november kom det opp mange spennende forslag. I alt 13 prosjekter på Romerike ble presentert, både på Lillestrøm, Jessheim, Lørenskog og Eidsvoll.

— Dere forskutterer ting som vi jobber med, sa Rice, til styret og la til:

— Min forståelse av vedtaket er at vi skal se helhetlig på campusutviklingen til OsloMet.

Redd for mer uro på Kjeller

Det kom også opp flere andre kritiske spørsmål i styret, blant annet om utflyttingen fra Kjeller.

Fakulteter og sentre har allerede fått beskjed om å lage en fremdriftsplan for mottak av studenter og ansatte fra Kjeller.

— Jeg er redd for at vi får en midlertidig situasjon som kan skape stor uro, sa Hege Bergersen, som etterlyste en plan B hvis ikke en ny campus på Romerike står ferdig i tide før OsloMets leieavtale på Kjeller går ut 31. juli 2023.

— Et alternativ på Romerike må foreligge ut i 2022. Ellers må rektor ta kontakt med Hemfosa og be om forlenget leiekontrakt på Kjeller, mente Einar Braathen.

Uenighet om faglig samarbeid

Rektor Rice sier i nyhetssaken på ansattesidene at han mener at prosjekter på Romerike som kan gi faglige synergier er de mest interessante og trekker spesielt fram muligheten for samarbeid om helseteknologi og intelligent helse.

– Eksempelvis presenterte Ahus, som også er en stor kunnskapsinstitusjon, et interessant forslag om en plass til OsloMet i deres planlagte Campus Ahus i tilknytning til sykehuset. Deres ønske om samarbeid innenfor helse og teknologi er svært relevant for oss, sier Rice.

Men også dette møtte kritiske røster i styret. Bergersen mente at dette vil snevre inn mulighetene for lokalisering av den fullverdige campusen som styret har vedtatt.

— Styret var ikke spesielt opptatt av at de faglige synergiene skulle ha betydning for hvor på Romerike campusen etableres. Jeg kan tenke meg mindre fokus på det og oppfordrer til på tenke større og skape en campus for fremtiden, sa hun og fikk støtte fra flere.

Styreleder Trine Syvertsen var derimot uenig.

— En av grunnene til at Kjeller ikke har lykkes er at de faglige synergiene ikke har vært så vellykkede, sa Syvertsen, som tok til orde for å tenke klynger som for eksempel medieklyngen eller den marine klyngen i Bergen som en modell for OsloMet på Romerike.

Hvorfor så skeptisk?

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet sa at han synes det er bra for arbeidet at styret er utålmodig.

— Men jeg stiller meg spørrende til den skeptiske innretningen på spørsmålene fra styret, sa han og forsikret at arbeidet med campusplanen er godt i gang og på skinner.

Styremøtet tirsdag var siste del av møtet som ble gjennomført digitalt. Første del, som i hovedsak besto av diskusjoner rundt neste års budsjett ble gjennomført i går, mandag 7.desember.

Se også: Opptak fra styremøtet begge dagene

Powered by Labrador CMS