avtalestrid

OsloMet saksøkes for flere hundre millioner kroner

Gårdeier Hemfosa saksøker OsloMet for flere hundre millioner kroner i tapte framtidige leieinntekter fra bygget der universitetet har sin campus på Romerike.

Gårdeier Hemfosa mener at OsloMet har inngått en bindende avtale om å¨ leie dette bygget på Kjeller i Viken fram til 2043. OsloMet sier at avtalen aldri ble signert.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet bekrefter at de har mottatt en stevning fra eiendomsselskapet Hemfosa, som eier bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, der OsloMet har sin Romerike-campus.

Styret ved OsloMet vedtok i mars i år å ikke inngå den framforhandlede leieavtalen med Hemfosa Samfunnsbygg AS og i stedet finne en annen lokalisering på Romerike.

Fakta

Vedtok to-campusløsning

Vedtaket som OsloMet-styret gjorde 12. mars 2020 er slik:

  • Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi.
  • Rektor bes om å komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike.
  • Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.

I et brev som ble sendt styremedlemmene dagen før styremøtet 12. mars fra advokatfirmaet Schjødt, hevder Hemfosa at avtalen er bindende og varsler erstatningskrav for alle tapte leieinntekter. For perioden 2023-2043 dreier det seg om 640 millioner kroner.

OsloMet avviser krav

Nå har eiendomselskapet, formelt sett datterselskapet Kunnskapsveien 55 AS, stevnet OsloMet for retten. Stevningen er formelt rettet mot staten ved Kunnskapsdepartementet, som er OsloMets eier.

— Kunnskapsdepartementet har som eier av OsloMet mottatt en stevning fra Hemfosa og vi har frist til slutten av august med å komme med et tilsvar. Vi er fortsatt av den oppfatning at vi ikke har inngått noen fornyet leiekontrakt med Hemfosa, siden avtalen ikke ble signert, sier Asbjørn Seim.

Utover dette ønsker ikke Seim å kommentere stevningen, siden saken er i prosess.

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet sier at avtalen med Hemfosa ikke ble signert og derfor ikke er inngått.
Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Hemfosa: Ingen kommentar

Det går fram av brevet som Hemfosas advokat sendte styremedlemmene ved OsloMet at Hemfosa mener at den framforhandlede leieavtalen for 20-årsperioden 2023-2043 er gjeldende.

Administrerende direktør Henrik Melder i Hemfosa Samfunnsbygg AS vil ikke kommentere stevningen overfor Khrono.

— Dette har vi ingen kommentar til, skriver han i en sms.

I mars uttalte han følgende:

— Hvis OsloMet ikke etterlever den inngåtte avtalen er erstatning absolutt et alternativ. Utover dette ønsker vi ikke å uttale oss om saken på nåværende tidspunkt.

Les også: OsloMet trues med erstatningskrav på flere hundre millioner kroner

Ber Regjeringssadvokaten om bistand

Kunnskapsdepartementet har nå bedt Regjeringsadvokaten om bistand i saken, går det fram av departementets postjournal. Khrono har bedt departementet om innsyn i stevningen, men har fått avslag med henvisning til Offentlighetslovens paragraf 18, der det gis unntak for rettsdokumenter.

OsloMet har i dag en leieavtale med Hemfosa om Kunnskapsveien 55 på Kjeller som går fram til 2023. Svenskeide Hemfosa kjøpte bygget fra Entra ved årsskiftet 2014/15, og OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har leid bygget siden 2003.

OsloMet har betalt 52 millioner kroner i året i leie for bygget, men etter forhandlinger med Hemfosa ble prisen redusert til 32 millioner per år i den nye leieavtalen. Den skulle ha virkning fra 2019, noe som ville medført at OsloMet sparte 90 millioner i perioden 2019-23 i forhold til den gjeldende leieavtalen.

Mener OsloMet er bundet av avtalen

Hemfosa hevder i brevet fra mars at den nye leieavtalen med OsloMet var bindende i det den ble godkjent av Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fullmakten til å inngå avtalen kom i et brev fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet 16. desember i fjor.

«Hemfosa anser OsloMet å være bundet til forlengelsesavtalen som partene ble enige om våren 2019 og som ble godkjent av både Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) desember 2019», står det i brevet.

Vil bort fra Kjeller-bygget

På styremøtet 12. mars vedtok universitetsstyret med 7 mot 3 stemmer, å la være å inngå den framforhandlede leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller.

Flere i styret var negative til å bli i bygget på Kjeller, blant dem styreleder Trine Syvertsen.

— Jeg har hatt en nagende og stadig økende tvil om at Kjeller ikke er det riktige stedet for oss, sa hun.

I stedet vedtok styret at det skal utarbeides en skisse til ulike lokaliseringer for en Romerike-campus, som skal være en fullverdig campus med egen campusplan og stedlig ledelse.

Les også: Eidsvoll og Ullensaker frir til OsloMet

(Saken er oppdatert 17.august. Ved en inkurie sto det Riksadvokaten i stedet for Regjeringsadvokaten i saken. Det er nå rettet.)

OsloMet har tidligere hatt planer om å bygge en ny campus på Lillestrøm, men også den planen er skrinlagt.

Powered by Labrador CMS