campus

OsloMet vil bli betydelig mindre i Oslo

Rektor Rice: Omfattende flytting til Romerike som en konsekvens av styrevedtaket om at OsloMet skal ha to fullverdige campuser.

OsloMet-rektor Curt Rice sier at styrevedtaket om at universitetet skal ha to fullverdige campuser; en av dem på Romerike, vil få store konsekvenser for campus i Pilestredet i Oslo sentrum..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet-styret vedtok 12. mars å avvikle dagens studiested på Kjeller og etablere en ny fullverdig campus på Romerike.

«Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi. Rektor bes om å komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike. Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023», lyder vedtaket.

Vedtaket kom overraskende

Fakta

Leieavtaler som utløper for OsloMet i Pilestredet de nærmeste årene

Følgende leieavtaler i Oslo sentrum skal reforhandles kommende 6 år:

 • Pilestredet Park 33 & 35 (Thon), 14 mill, utløper 31. juli 2022
 • Stensberggt. 29 (KLP Eiendom), 4,4 mill, utøper 31. juli 2023
 • Pilestredet 50, byggetrinn. 3 (KLP Eiendom), 21,3 mill, utløper 31. juli 2024
 • Stensberggt. 26-28 & Pilestredet 38 (KLP Eiendom), 24 mill, utløper 31. august, 2024
 • Pilestredet 46 (KLP Eiendom) , 15,6 mill, utløper 30.juli .2025
 • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 1 (KLP Eiendom), 6,5 mill, utløper 31.juli .2025
 • Pilestredet 48, btr. 4, avtale 2 (KLP Eiendom) 14,6 mill, utløper 31.juli.2028
 • Pilestredet 35 (P35 AS/Union Eiendomskapital AS), 41,3 mill, utløper 31.desember.2026

Summene viser leiekostnad i 2019.

Kilde: vedlegg til styrepapirer, OsloMet-styret 12/3-2020

Styrets vedtak ble gjort samme dag som universitetet ble stengt på grunn av koronakrisen. Rektor Curt Rice sier til Khrono at arbeidet med å følge opp styrets vedtak derfor ikke er kommet ordentlig i gang.

— Styret gjorde en stor beslutning som ikke var diskutert eller utredet på forhånd. På den ene siden er det fint å se at demokratiet fungerer, men på den andre siden har vi nå fått et stort prosjekt som må struktureres og planlegges, sier han.

Rice sier at styrets vedtak består av to deler som delvis er uavhengige.

— Den ene delen er avvikling av dagens studiested på Kjeller, som har sluttdato når leieavtalen utløper i august 2023, og den andre deler er å etablere en ny campus på Romerike, sier han.

Arealer i Pilestredet skal reduseres

Rice er klar på at det ikke er aktuelt å bare flytte de som er på Kjeller i dag over til en ny Romerike-campus.

— Det ligger som en konsekvens av styrets vedtak at arealene vi har i Pilestredet i dag må betydelig reduseres og betydelige deler av universitetet flyttes til en ny campus på Romerike, sier han.

— Vi skal gjøre en helhetlig vurdering av OsloMets faglige profil, før vi bestemmer hvem som skal være hvor. Jeg kommer til å involvere bredt i dette arbeidet, sier han videre.

Når arealene i Pilestredet skal reduseres, er det to leieavtaler som utløper i perioden fram til Kjeller avvikles, og som OsloMet har mulighet for å komme seg ut av før den tid.

Det ene er Pilestredet Park 33 og 35, der OsloMet leier 9500 kvadratmeter av Thon-gruppen for 14 mill per år (2019-tall). Denne avtalen utløper sommeren 2022. Neste er Stensberggata 29, der OsloMet leier 3000 kvadratmeter av KLP Eiendom for 4,4 mill per år (2019). Den leieavtalen utløper 31. juli 2023.

Rice påpeker at OsloMet i tillegg leier eksamenslokaler i Silurveien i Oslo med en avtale som utløper i 2022.

OsloMets campus i Pilestredet vil bli mindre som følge av styrevedtaket om å etablere en ny campus på Romerike, opplyser rektor Curt Rice.

Ny lærdom fra korona

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

 • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
 • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Han legger til at korona-krisen har gitt mye lærdom som kan komme til nytte når to-campusløsningen skal planlegges.

— Vi har lært at vi kanskje må tenke nytt når det gjelder antall kvadratmeter, og at undervisningslokaler kan bety noe nytt i framtiden. Det er ikke sikkert vi trenger det samme antall kvadratmeter som før, sier han.

— Hvordan skal prosessen med å finne lokaler på Romerike foregå?

— Før sommeren håper jeg å få definert et prosjekt og funnet en prosjektleder. Det vil være en intern prosess, og jeg vil også gå i dialog med regionen, først og fremst Viken fylke. Jeg regner med at flere kommuner vil melde sin interesse for å huse OsloMet, sier han.

— Så det er ikke bare Lillestrøm sentrum som er aktuelt?

— Det ligger i styrets vedtak at vi skal ha en fullverdig campus på Romerike og styret har bedt meg komme tilbake med ulike alternativer. Det vil jeg gjøre, i hvertfall med to, kanskje tre alternativer, sier han.

Rice opplyser at han allerede før styremøtet hadde et møte i regi av Viken med flere ordførere og at han ønsker å følge dette opp.

Lillestrøm eller Lørenskog?

Romerike er et distrikt i Viken fylke som omfatter følgende elleve kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og Aurskog-Høland.

Steder som kan tenkes å huse en universitetscampus på Romerike er i tillegg til Lillestrøm også Lørenskog der Akershus universitetssykehus (Ahus) ligger. Andre steder med litt størrelse er Jessheim, Råholt og Eidsvoll.

På OsloMets ansatte sider sier Rice at debatten i denne saken tydelig har vist at OsloMet er sterkt ønsket på Romerike.

— Det gjelder både kommuner, fylkeskommunen og næringslivet. Vi går nå i dialog med disse aktørene for å høre hva de kan tilby OsloMet og hva vi kan samarbeide tettere om. Jeg håper disse aktørene nå opprettholder sitt sterke engasjement slik at vi sammen skal få til en levende campus i regionen, sier han.

En av dem som gikk hardt ut i debatten var Lillestrøms ordfører, Jørgen Vik.

Les også: Sjokkmelding fra ordfører: Krever at rektor Rice snur

— Ordførere argumenterte for at OsloMet skulle bli værende på Kjeller. Selv om det ikke gikk den veien er jeg trygg på at vi får til et godt samarbeid framover, sier Rice.

Ble truet med erstatningskrav

Dagen før styret på OsloMet gjorde sitt vedtak fikk styremedlemmene et brev der gårdeier Hemfosa på Kjeller truet med erstatningskrav dersom OsloMet ikke undertegnet den framforhandlede avtalen om forlenget leie på Kjeller.

Les også: OsloMet trues med erstatningskrav på flere hundre millioner kroner

— Har dere hørt noe mer fra Hemfosa angående erstatningskrav?

— Jeg avstår fra å kommentere det, er alt Rice vil si om saken nå.

Khrono har spurt administrerende direktør Henrik Melder i Hemfosa Samfunnsbygg om de går videre med erstatningskrav overfor OsloMet etter at styret sa nei til å inngå den framforhandlede leieavtalen på Kjeller.

— Vi har ingen kommentar til dette, er svaret Melder gir i en sms mandag.

Powered by Labrador CMS