lokalisering

Ahus seiler opp som mulig ny campus for OsloMet

Flere styremedlemmene ved OsloMet flagger at de ønsker den nye Romerike-campus lokalisert til Akershus universitetssykehus (Ahus).

I et nybygg i nærheten av dette bygget på Ahus i Lørenskog ønsker flere styremedlemmer ved OsloMet at den nye Romerike-campusen skal ligge.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog seiler opp som en mulig lokalisering av OsloMets nye campus på Romerike.

På styremøtet onsdag flagget tre av styremedlemmene at de ser Ahus som en unik og naturlig mulighet for lokalisering for OsloMet.

— Det å kunne jobbe tett på et av Norges største sykehus er en veldig spennende mulighet, sa styremedlem Trym Holter.

Styremedlem Nils Pharo pekte på at helseutdanning og teknologiutdanning og særlig de to i kombinasjon ligger veldig nærliggende for den nye campusen.

— Særlig når Ahus kom inn som et alternativ så virker det veldig naturlig, sa han.

Styremedlem Hilde Fiva Buzungu tonet også flagg: — Det er masse spennende å få til ved å tenke i retning Ahus. Det er utrolig spennende at det har seilt fram som et alternativ, sa hun og pekte på at det ikke bare er interessant for helse- og teknologifag, men også for sosialfag som får en større plass opp mot helse.

Fire konsepter

Ahus er et av fire alternative konsepter som OsloMet nå går videre med. De andre er Lillestrøm, en annen lokalisering i Lørenskog og det siste er Gardermoregionen. I alt ble 13 konsepter presentert på et dialogmøte i slutten av november, men rene eiendomsprosjekter er silt ut, og de som står igjen er de som legger vekt på faglige synergier.

Rektor Curt Rice har også trukket fram Ahus som et interessant forslag. I en nyhetssak på OsloMets ansattesider viser han til Ahus som en stor kunnskapsinstitusjon og sier at forslaget om en plass til OsloMet i deres planlagte Campus Ahus er interessant.

– Deres ønske om samarbeid innenfor helse og teknologi er svært relevant for oss, sa Rice.

Styreleder Trine Syvertsen understreket på styremøtet at konseptvalget fortsatt er helt åpent.

— Lokalisering på Ahus vil gi tydelige faglige koblinger, men de tre andre alternativene gir også gode muligheter for faglige kontakter og gode campusløsninger, sa hun.

Ikke alle peker på Ahus

Styremedlem Hege Bergersen sa at hun er skeptisk til Ahus-løsningen, fordi hun ser det som lite sentralt og planene om en forlengelse av t-bane dit ligger langt fram i tid.

Studentrepresentant Ola Gimse Estenstad sa at han sliter med å se hvordan OsloMet kan få til en fullverdig campus på Ahus, men at det kanskje kunne være en satellitt der.

— Jeg konkluderer ikke, men Gardermoregionen er et spennende alternativ, mente han.

Tilbyr plass i nybygg

Ahus presenterte sitt forslag på et dialogmøtet i slutten av november og ifølge presentasjonen foreslår Ahus å gjøre plass til OsloMet i et nybygg på 18.000 kvadratmeter, på det som kalles Campus Nord.

Ahus peker på åpenbare faglige gevinster for begge parter ved en samlokalisering med OsloMet, og viser blant annet til at intelligent helse er en satsing for begge.

OsloMet har årlig cirka 600 studenter i veiledet praksis på Ahus, det gjelder bachelorstudenter i sykepleie, radiografi, bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sosialt arbeid, samt studenter i korte hospiteringer, går det fram av presentasjonen. I tillegg studenter i videreutdanning innen sykepleie.

I tillegg påpeker Ahus at sykehuset er en viktig aktør for medisinutdanning, i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Vil samarbeide uansett

Alle de fire aktørene er interessert i et utvidet samarbeid med OsloMet, selv om de ikke blir valgt.

På styremøtet opplyste Curt Rice at OsloMet jobber med å inngå samarbeidsavtaler med alle fire.

— Gardermoregionen sier for eksempel til oss at de ønsker campusen til seg, men at de ønsker seg tettere samarbeid uansett. Alle ønsker det, derfor lager vi avtaler, sa han.

Powered by Labrador CMS