styremøte

OsloMet-styret sier nei til «campus light» på Romerike

— Det må være ekte studenter som går der fra begynnelse til slutt, oppsummerte styreleder Trine Syvertsen etter 2,5 timer med styredebatt om «fullverdig» Campus Romerike.

OsloMet skal ha en levende campus og studieprogrammer med fast tilhold på Romerike, slår universitetsstyret fast. Her er styreleder Trine Syvertsen i et tidligere styremøte
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMets nye campus på Romerike skal ha studieprogrammer som har sin faste tilhørighet der. Helst skal alle fakulteter være fysisk tilstede på ny campus, men det er ikke et absolutt krav, så lenge de har aktivitet der.

Dette er tilbakemeldinger OsloMet-styret ga til rektor Curt Rice under torsdagens styremøte.

Rice hadde bedt styret tolke sitt eget vedtak fra 12. mars i år, der det står at OsloMet skal ha en «fullverdig campus» på Romerike i Viken.

Rice ville vite hva styret mener med fullverdig campus. En slik tolkning trengte han når han skal gi tilbakemelding til fakulteter og sentre, der fem av seks har sagt at de ikke ønsker å flytte til Romerike, men heller vil samlokalisere i Oslo.

Fakulteter og sentre har fått frist til 1. juli for å komme med sine endelige innspill om hvilke konkrete muligheter de ser for egen faglig aktivitet ved den nye campusen på Romerike.

Styret vil ha levende campus

Styret ga tilbakemelding til Rice om at vedtaket om en fullverdig campus betyr at det skal være en levende campus med god infrastruktur som universitetsbibliotek, gode arbeidsplasser og samlingspunkter for studenter og ansatte. Det skal være administrativt ansatte der, for eksempel hele administrative avdelinger, og det skal være stedlig ledelse.

— Målet må være at den nye campusen blir så attraktiv at det blir konkurranse om å flytte dit, sa styremedlem Einar Braathen under debatten og styreleder Trine Syvertsen oppsummerte styrets holdning slik:

— Det må være ekte studenter som går der fra begynnelse til slutt.

Målet må være at den nye campusen blir så attraktiv at det blir konkurranse om å flytte dit.

Einar Braathen, styrmedlem

Flere i styret påpekte også at det må være utdanningsbehovet i regionen som er avgjørende når man skal finne ut hvilke deler av OsloMet som skal flytte til Romerike.

Rice: Ønsket integrert campus

Rice selv sa at hans oppfatning av vedtaket fra 12. mars i fjor var at en ny campus på Romerike ikke behøver å være en uavhengig campus.

— Jeg ønsker bedre integrering mellom campusene, og at vi tenker helhetlig på hele vår virksomhet. For eksempel ved at studenter kan gå et år i Pilestredet, andre året på Romerike og tredje året enten det ene eller andre stedet eller i en kombinasjon, sa han.

Mot slutten av den to og en halv time lange debatten sa han at han ikke har landet på om han vil gå tilbake til fakultetene og be om at de identifiserer konkrete utdanningsprogrammer som de vil ha på Romerike.

— Jeg har fått nye innspill fra styret og ganske samlede håp og forventninger om at det skal være mye aktivitet på Romerike og at en betydelig del av OsloMets virksomhet skal ligge der, sa han.

«Ahus helt uegnet»

Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog har hittil virket som det mest interessante alternativet for OsloMet og i innspillsrunden pekte både Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på dette, selv om TKD svarte at de helst vil samlokalisere fakultetet i Oslo.

På forrige styremøte ved OsloMet flagget dessuten tre av styremedlemmene at de så Ahus som det mest spennende alternativet.

Men under styremøtet torsdag var derimot styremedlemmene Einar Braathen og Hege Maria Bergersen overhodet ikke begeistret for å plassere OsloMets campus på Ahus.

De to var de eneste som tonet flagg om plassering under dette møtet.

—Vi må plassere campus slik at den også er attraktiv for folk i Oslo, blant annet på grunn av transport. Ahus blir da helt uegnet, sa Braathen.

Han pekte i stedet på Lillestrøm sentrum som det mest attraktive stedet.

— Her er det gode kollektivløsninger, studentboliger kan bygges i nærheten og vi kan velge mellom utbyggingsklare tomter, sa han.

Hege Maria Bergersen mente også det er svært viktig med sentral plassering.

— Ahus ligger like fjernt fra sentrale trafikkutepunkt som Kjeller. De faglige synergiene ved å lokalisere oss der kan eksistere selv om man ikke er samlokalisert, sa hun.

OsloMet er nå i dialog med aktører på Romerike om fire aktuelle steder å etablere den nye campusen:

  • Ahus i Lørenskog
  • Lillestrøm
  • Gardermoregionen
  • Annet sted i Lørenskog

Styret ved OsloMet vil få seg forelagt 7-8 ulike alternativer på disse stedene på styremøtet 17. og 18. juni og en endelig beslutning skal tas mot slutten av året.

Ordfører var bekymret

Ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzau (Sp), representerer Gardermoregionen og sa i forkant av styremøtet at han var svært bekymret over at styrevedtaket fra 12. mars i fjor ikke ble tilstrekkelig fulgt opp på OsloMet.

Han hadde også merket seg at fem av seks fakulteter og sentre ved OsloMet ikke ønsker å flytte til Romerike.

— Vi ønsker å signalisere betydelig bekymring over at styrevedtaket fra 12. mars i fjor blir litt borte og for om OsloMet kommer til å gjennomføre vedtaket, som vi mener var et godt vedtak som ivaretar samfunnsansvaret, sa han onsdag.

Etter styremøtet torsdag var han godt fornøyd med det han hadde hørt i debatten.

— Jeg synes det var betryggende at styret er tydelige på at vedtaket skal etterleves. Det var det heldigvis ikke tvil om, sier han.

Han understreker at Romerike er en region med et relativt lavt utdanningsnivå der det er stort behov for utdanningstilbud som OsloMet kan tilby.

Powered by Labrador CMS