Rektoratene ved universitetene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo stiller seg bak at avtalen med forlaget Elsevier ikke blir forlenget, her representert ved prorektor i Bergen, Margareth Hagen. Foto: Hilde Kristin Strand

Stenger tilgang til 2400 tidsskrifter når avtalen med Elsevier ikke blir forlenget

Forhandlinger. Unit forlenger ikke avtalen med forlaget Elsevier. Dette er den største og dyreste tidsskriftsavtalen for norske forskningsinstitusjoner. Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim stiller seg bak beslutningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentar fra professor Steinar Vagstad og Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.)

— Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang, skriver Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning) i en pressemelding.

Fakta

Tidsskriftforhandlingene

Unit forhandler nye avtaler om tilgang til tidsskrifter for universitets- og høgskolesektoren, etter at dagens avtale gikk ut 31. desember. Den kostet universtiteter og høgskoler over 200 millioner kroner i året (2016-tall).

Forlagene Springer Nature, Elsevier, Taylor & Francis og Wiley sitter på andre siden av forhandlingsbordet, og står for rundt 8000 tidsskrifter.

Det er vanskelig å bli enige, fordi norske mål og retningslinjer krever at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Dette innebærer:

** Øyeblikkelig åpen tilgang til alle artikler publisert i tidsskrift av forskere knyttet til en av konsortiets deltagende organisasjoner.

** Lesetilgang til alle tidsskrifter for deltagende organisasjoner.

** Bærekraftig prismodell, som gjør overgangen til åpen tilgang mulig.

** Åpenhet omkring avtalevilkår

Dette skal også skje uten økte kostnader.

Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (BOTT) stiller seg bak beslutningen.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning har helt siden regjeringens nasjonale mål og retningslinjer kom i 2017, forhandlet med Elsevier om en avtale som skal sikre slik åpen tilgang til artikler publisert av norske forskere. Unit forhandler og forvalter avtaler på vegne av norske forskningsinstitusjoner.

Røttingen: — En klok avgjørelse

John-Arne Røttingen er direktør i Forskningsrådet.

— Jeg mener dette er en klok avgjørelse, sier Røttingen til Khrono og fortsetter:

— Bruddet i avtalen med Elsevier viser norske universiteters klare mål og forpliktelser til å gå over til åpen publisering, og er dermed i samsvar med målet i Plan S og nasjonale mål og retningslinjer.

Vagstad: — Langt fra klokt

Steinar Vagstad er professor på institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

— Er det en bra eller dårlig ting at forhandlingene med Elsevier er brutt?

— Det er helt klart en dårlig ting for forskerne, starter Vagstad.

Han fortsetter:

— I forhandlingene har man prøvd å oppnå to ting samtidig: presse forlagene på pris, og å presse dem i retning av Plan S når det gjelder overgangen til åpen publisering. Det jeg leser er at en avtale har strandet på at forlaget ikke har villet bevege seg når det gjelder Plan S, underforstått har det ikke stått på det økonomiske.

Vagstad sier at de ikke er så rart at avtalen strander når Plan S skal legges inn i forhandlingene.

— Konsekvensene rundt S er jo overhode ikke utredet, og man kommer ikke noen vei når dette skal være et sentralt premiss i forhandlingene, sier Vagstad.

Han legger til at det selvsagt er helt på sin plass å kjøre forlagene på pris og overskudd.

— Til Forskerforum uttaler prodekan på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo stor skepsis til resultatet og formidler forskernes frustrasjon, , mens Forskningsrådet direktør på sin side, mener dette er et klokt resultat. Dette er etter mitt syn overhode ikke klokt. Det er hverdagen til forskerne dette vil ramme, og man kan undre seg om forskningsbyråkratiet egentlig bryr seg om den, sier Vagstad.

Den største avtalen

Avtalen med Elsevier, kalt Science Direct Freedom Collection, har 44 norske deltakere fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Det er den største avtalen Unit forhandler.

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige.

Fakta

Elsevier-avtalen

Avtalen mellom Elsevier og daværende ABM-utvikling (i dag videreført av Unit) startet i 2001.

Da fikk norske institusjoner tilbud om å abonnere på Elseviers tidsskriftpakke Science Direct Freedom Collection (SD FC).

Pakken består i dag av noe under 2400 tidsskrifter og er den største – og uten sammenligning dyreste – tidsskriftpakken Unit administrerer.

Kilde: openaccess.no

— Vi har i flere år samarbeidet nært med bibliotekdirektørene i forhandlingene. Den typen avtaler vi nå forhandler om, berører forskningspubliseringen direkte. Det har derfor vært viktig med deltagelse også fra forskningsledelsen. Det å ha rektoratene aktivt med i forhandlingsmøtene har gitt et viktig signal til forlagene om at de nye forhandlingsprinsippene er forankeret helt til topps, sier fagdirektør for forskningstjenester i Unit, Katrine Weisteen Bjerde, i pressemeldingen fra Unit.

Unit poengterer at til tross for gode diskusjoner underveis er tilbudet fra Elsevier fremdeles så langt fra å tilfredsstille prinsippene over, at det er umulig å akseptere det. Det blir dermed ikke inngått noen avtale for 2019, men dialogen fortsetter.

— Det er svært beklagelig at vi ikke kom frem til en akseptabel avtale med Elsevier som står for en stor andel av norsk publisering og er en viktig aktør for oss på veien mot åpen forskning. Vi ønsker å samarbeide med alle forlag for å skape gode rammer for åpen publisering, men av og til står forlagene for langt fra oss, sier prorektor for forskning ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

2000 artikler og 88 millioner

Norske forskere publiserer hvert år omtrent 2000 artikler i Elseviers tidsskrifter. I 2018 betalte de deltakende institusjonene rundt 88 millioner kronene i abonnementskostnader. I tillegg ble det brukt anslagsvis 10 millioner kroner for å frikjøpe artikler i abonnementstidsskriftene og å gjøre disse åpent tilgjengelige.

Selv om det ikke inngås noen avtale om lesetilgang til nye artikler i år, vil norske forskere kunne fortsette å publisere i Elseviers tidsskrifter som før. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskerne også fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Forskere og andre som trenger tilgang til artikler som ikke er dekket av en slik arkivavtale, oppfordres til å henvende seg til sin institusjons bibliotek for å få hjelp.

Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, forhandler også med tre andre forlag Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis.

— Vi er fortsatt i forhandling med, og vurderer de siste tilbudene vi har mottatt fra de andre forlagene, skriver prorektorene Margareth Hagen, Bjarne Foss, Kenneth Ruud og Åse Gornitzka i en kronikk publisert rett etter at avtalebrudd ble offentliggjort.

Har forlenget enn så lenge

Etter at nåværende avtale gikk ut 31. desember, har de fire forlagene fortsatt å gi tilgang til brukere ved norske universiteter og høgskoler. Denne tilgangen har vært lovet til og med 31. januar, men nå bekrefter to av de fire forlagene at de ikke vil fjerne tilgangen til sine tidsskrifter, så lenge forhandlingene pågår.

Les også: Forlag bekrefter: Vil ikke stenge tilgang til tidsskrifter så lenge forhandlingene pågår

— Forhandlingene med Unit pågår fortsatt, og mens det er tilfellet, vil det ikke bli noen endring for norske institusjoners tilgang til Taylor & Francis sine tidsskrifter, bekrefter forlaget Taylor & Francis overfor Khrono.

Det samme sier forlaget Springer Nature.

— Forhandlingene pågår fortsatt. For øyeblikket vil det ikke bli noen endringer for norske universiteter. Tilgang vil bli gitt som før, svarer Springer Nature på spørsmål fra Khrono om hva som skjer etter 31. januar.

Prosessen bak

I følge nettstedet openaccess.no var det møter mellom pro- og viserektorer ved NTNU, UiO, UiB og UiT om forhandlingene både den 26. februar 2019, og det ble holdt et nytt møte 8. mars 2019.

Tirsdag 12. mars 2019 kl. 1100 ble så omtalte pressemelding publisert om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Nettstedet skriver da at man må forvente at tilgangen til Elsevier Science Direct Freedom Collection vil bli brutt.

Tilgangen for Springer, Taylor and Francis og Wiley skal være uavklart.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS