Ansatte i statlig sektor har minst innflytelse på egen arbeidssituasjon og styring og organisering av virksomheten. Her fra allmøte på statlige Høgskolen i Oslo og Akershus, der effektivisering av administrasjonen er tema.

Minst medbestemmelse i staten

Ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon går nedover. Minst innflytelse har ansatte i staten, viser ny AFI-undersøkelse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon er betydelig svekket de siste årene, viser Medbestemmelsesbarometeret, som forskningsinstituttet AFI ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har laget på oppdrag fra seks fagforbund.

— Det mest oppsiktsvekkende er at 45 prosent av de spurte mener at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning, sa AFI-forsker Bitten Nordrik, da barometeret ble lagt fram på HiOA mandag ettermiddag. Bare 10 prosent svarer at arbeidslivet beveger seg i en mer demokratisk retning, mens resten svarer at situasjonen er uendret eller at de ikke vet.

Innflytelsen går ned

AFI-forskeren sier at dette funnet er sammenfallende med, og en sannsynlig konsekvens av den fallende innflytelse på arbeidsplassene.

— Det reiser et spørsmål ved den fortellingen om den norske arbeidslivsmodellen som robust og tilpasningsdyktig.

 Det mest oppsikts-vekkende er at 45 prosent av de spurte mener at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning.

Bitten Nordrik

I 2009 var det 89 prosent som svarte at de hadde relativt stor innflytelse på egen arbeidssituasjon, sammenlignet med 77 prosent i år.

— Det er en betydelig tilbakegang på sju år, understreket Eivind Falkum (bildet under), som er en av forskerne bak Medbestemmelsebarometeret.

(Foto: AFI)

Ser betydelig svekkelse

«De ansattes innflytelse er betydelig svekket i perioden. Den norske samarbeidsmodellen er under press på arbeidsplassene. Det er tankevekkende at i en periode hvor kompetansekrav, kompleksitet og kommunikasjonskrav øker, opplever arbeidstakerne svekket innflytelse. Fortellingene om hva som skjer og hva som kan skje på arbeidsplassene må nyanseres», skriver AFI-forskerne i rapporten.

I tillegg til Eivind Falkum og Bitten Nordrik, har forsker Mari Holm Ingelsrud vært med på å lage Medbestemmelsesbarometeret.

Ifølge en kronikk som de tre AFI-forskerne har skrevet har ansatte mindre innflytelse blant annet på egne arbeidsoppgaver, hvem de jobber sammen med, arbeidstid, arbeidstempo, kvaliteten i arbeidet og bruken av ressurser til arbeidet. Også den ansattes innflytelse på virksomhetens strategier, kvalitetskrav, effektivitet, lønnsomhet, valg av arbeidsmetoder går ned, ifølge forskerne.

Minst i staten

Minst innflytelse har ansatte i staten og statlige foretak på egen arbeidssituasjon og styring og organisering av virksomheten - betydelig mindre enn ansatte i private og kommunale virksomheter. Ifølge undersøkelsen er det ti prosent færre i staten enn i kommunal og privat sektor som på en skala fra 1-5 svarer 4 eller 5 på hvor mye innflytelse de har.

AFI-forskerne sier at det kan være flere forklaringer på dette, blant annet viser de til at statlige virksomheter er mer hierarkiske og toppstyrte. De sier at det også kan ha med avtaleverket å gjøre, og dels med at det er sterkere styring i staten enn i de andre delene av arbeidslivet. Statlig virksomhet er gjerne mer standardisert med prosedyrer og rutiner, og det gir mindre rom for innflytelse enn i virksomheter som er mindre formelle og regelstyrte, går det fram av rapporten.

«I staten er en grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring at ledelsen har en god dialog også med ansatte, men våre funn kan tolkes som at dette ikke fungerer tilfredsstillende i praksis», konstaterer forskerne.

Forskere har mest å si

(Mari Holm Ingelsrud, Foto: AFI)

Medbestemmelsesbarometeret har delt inn svarene etter bransjer, og her viser det seg at bransjen som kalles forskning/analyse er den bransjen der ansatte opplever at de har størst innflytelse. 

I denne bransjen svarer 83 prosent at de har stor innflytelse på egen arbeidssituasjon, det vil si innflytelse på arbeidsoppgaver, utførelse av arbeidet og kvaliteten i arbeidet.

«Det er ikke overraskende at forskning og analyse scorer høyest, ut fra arbeidets art og organisering. Dette arbeidet krever selvstendighet og individuelle tilpasninger i en helt annen grad enn mange andre yrker», sier forskerne, som legger til at de finner det mer overraskende at ansatte i varehandel og butikk ser ut til å ha større innflytelse på egen arbeidssituasjon enn i mange andre bransjer. Tallene viser at 82 prosent i varehandel/butikk mener at de har stor innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Når det gjelder innflytelse på organisering av arbeidet, ligger ansatte innen forskning/analyse klart på topp med 63 prosents andel som sier at de har stor innflytelse. Dette punktet dreier seg blant annet om arbeidstid, arbeidstempo, hvem de jobber sammen med og bruken av ressurser. Til sammenligning svarer 18 prosent innen pleie- og omsorgstjenester at de har stor innflytelse på disse områdene.

Trengs mer forskning

De understreker at deres fortelling om fallende innflytelse bygger på arbeidstakernes egen rapporterte opplevelse.

«Årsakene til denne utviklingen kan vi så langt ikke fastslå. Det er behov for flere studier, kontinuerlig overvåkning og dypere analyser av disse fenomenene», mener forskerne ved AFI.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS