NHH-rektor Øystein Thøgersen ledet ekspertutvalget som utredet om Statens pensjonsfond utland skal investere i energiaksjer, og dermed ble han nummer 2 på listen over de NHH-ansatte som var mest synlige i mediene i fjor. Foto: Siv Dolmen/ NHH

NHH er blitt mindre synlig

Medieomtale. Forskere og fagmiljøer ved Norges handelshøgskole (NHH) er blitt mindre synlige i mediene siden 2015. Medieomtalen er redusert med 25 prosent, viser rapport.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 ble NHH omtalt 4917 ganger i norske medier, noe som er en nedgang på 439 klipp fra 2017. Hvis man ser på total medieomtale ved NHH siden 2015, er volumnedgangen nær 25 prosent, går det fram av en rapport til styret ved NHH, som diskuterte saken på sitt møte 3. juni.

Fakta

Disse har fått mest medieomtale på NHH

Tallene viser antall medieklipp i 2018 og prosentvis endring fra 2017

  • Tor Wallin Andreassen 433 +16,7 %
  • Øystein Thøgersen 279 +105,1 %
  • Ola Honningdal Grytten 198 -24,1 %
  • Victor Norman 197 -49,4 %
  • Thore Johnsen 144 + 35,8 %
  • Tina Søreide 108 +116,0 %
  • Linda Nøstbakken 96 +152,6 %
  • Frode Steen 93 -43,6 %
  • Kjell Gunnar Salvanes 90 -44,8 %
  • Aksel Mjøs 68 +142,9 %

En del av forklaringen på nedgangen er at et lite antall av NHHs historisk sett aller mest profilerte formidlere nå er mindre aktive. Dette gjelder for eksempel samfunnsøkonomen Victor Norman og professor i finans Tore Johnsen, som tidligere var svært aktive i mediene. Nå er begge pensjonert, men som emerituser er de likevel fortsatt såpass aktive at de er nummer 4 og 5 på listen over de NHH-ansatte som er mest synlige i mediene.

«Klikksaker prioriteres i mediene»

Ifølge rapporten er det dessuten en medieutvikling for tiden, som gjør det litt mer utfordrende å komme gjennom i media i dag enn for fire-fem år siden.

En god forsker bør jevnt og trutt ligger over 20 medieklipp i året.

Øystein Thøgersen

«Klikksaker blir oftere blir prioritert, også i medier som DN, NRK og E24. I slike saker er behovet for fagkunnskap lavere, og forskere fra NHH kobles ikke inn», står det i rapporten, og som eksempler nevnes artikler som handler om salg av dyre boliger, vinnere på børsen og leger som spekulerer i aksjer. I tillegg har NHH fått økt konkurranse fra andre institusjoner, som BI og Høyskolen Kristiania, heter det.

Ifølge NHHs strategi for 2018-2021 er et av NHHs satsingsområder å få økt synlighet, gi konstruktive bidrag i samfunnsdebatten og ha flere aktive formidlere i faglig stab.

«Medieomtale av utdanning, forskning og NHH sine aktiviteter generelt er helt sentralt for å få gjennomslag i samfunnsdebatten, gi nasjonal synlighet og styrke NHH sitt omdømme», heter det.

Thøgersen: Alle må være i mediene

Rektor Øystein Thøgersen er selv nummer to på listen over de som fikk mest medieomtale i 2018 med 279 medieklipp.

Mange av klippene tilskrives at han ledet et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om Statens pensjonsfond utland skal investere i energiaksjer. I den forbindelse ble han sitert 116 ganger i norske medier i 2018.

Han sier til Khrono at det bør være et naturlig krav at alle forskere også er formidlere som bidrar til at forskningsresultatene blir kjent og adoptert i samfunns- og næringsliv, og også bidrar til å spre kunnskap om NHHs profil og aktiviteter.

— Vi ønsker at alle våre forskere skal ha formidling som en naturlig del av sitt virke, og at dette skal være godt forstått og insentiveres. Et konkret mål er at en stor andel av våre forskere jevnt og trutt ligger over 20 medieklipp i året, og så vil det selvsagt variere en del etter type aktivitet man har, sier han.

— Vi skyver på fra ledelsens side og gjør det tydelig at dette vil vi se mer av, legger han til.

Hvor viktig er antall klipp i forhold til kvalitet på det som formidles?

— Det er jo lettere å telle klipp enn å måle kvalitet, men vi gjør også kvalitetsbetraktninger, for eksempel å se på kronikker og deltakelse i ekspertutvalg og også hvilke medier man er i. Vi ønsker etterhvert å utvikle en bedre metode som sier noe om kvalitet og impact, sier han.

Wallin Andreassen på topp

Professor Tina Søreide er nr. 6 på listen over de mest synlige i mediene i 2018. Foto: NHH

Den NHH-professoren som er aller mest synlig i mediene er Tor Wallin Andreassen. Han er professor i tjenesteinnovasjon og leder av Center for Service Innovation.

Tidligere var han også profilert professor i markedsføring ved BI.

Nummer to på listen er rektor Øystein Thøgersen, etterfulgt av økonomiprofessor Ola H. Grytten, som hadde 198 medieklipp i 2018, rett foran pensjonert professor i samfunnsøkonomi, Victor Norman, med 198 klipp og deretter pensjonert professor i finans, Tore Johnsen.

Tina Søreide, professor i jus og økonomi, er første kvinne på listen med 108 medieklipp, etterfulgt av prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken med 96 klipp. Nøstbakken satt i regjeringens klimarisikoutvalg og var programdirektør for NHHs Executive MBA program in Sustainable Innovation in Global Seafood, før hun ble prorektor i 2017.

Prorektor Linda Nøstbakken er en av to kvinner på listen over de 10 NHH-ansatte som er mest synlige i mediene. Foto: NHH

Førsteamanuensis Aksel Mjøs er nummer 10 på listen og fikk blant annet medieomtale i forbindelse med at han ledet regjeringens kapitaltilgangsutvalg, som leverte sin utredning i fjor.

Ujevnt fordelt

Ifølge rapporten balanseres nedgangen i medielipp til dels av at antall relativt unge formidlere i staben øker på tvers av flere institutter.

«Dessuten har en målrettet innsalgsaktivitet har økt antall medieoppslag av høyere kvalitet bedømt ut i fra kombinasjonen substansielt innhold og type media», står det i rapporten, som er ført i pennen av fungerende kommunikasjonssjef Sigrid Folkestad.

Ifølge rapporten er formidlingsaktiviteten ujevnt fordelt mellom instituttene og faggruppene. Institutt for samfunnsøkonomi er på topp, men langt under nivået i 2017. Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ligger på bunn.

Også deltakelse i ekspertutvalg er ujevnt fordelt.

«Gitt NHHs ambisiøse målsetninger, må utviklingen i mediesaker og representasjon i ekspertutvalg følges med stor årvåkenhet», skriver NHH i rapporten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS