utdanningskritikk

Melder om trakassering av studenter ved kunstutdanning

Studenter ved NTNUs Kunstakademiet i Trondheim tar et oppgjør med kvaliteten på utdanningen. Likestillingsrådgiver sier hun har fått inn flere varsler om trakassering av studenter ved utdanningen.

Det vil bli gjort en intern kartlegging av saken ved NTNU.
Det vil bli gjort en intern kartlegging av saken ved NTNU.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har tidligere skrevet om misnøyen fra studenter ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT), som hører til under NTNU. Misnøyen har vart over flere år.

Studentene ved utdanningen har gjentatte ganger kommet med sterk kritikk av det faglige innholdet i utdanningen.

I torsdagens Adresseavisa utdyper flere studenter kritikken. De trekker blant annet fram at flere emner ble avlyst med dagers varsel i vår.

— Mange emner har ikke pensumliste, og vi har opplevd at foreleseren ikke har noe å si, men spør om vi har forslag til hva vi kan lese, sier en student, Mari Oseland, til Adresseavisa.

— Det jeg har lært mest av fra akademiet som en institusjon, er hvordan jeg ikke skal gjøre ting. Jeg føler meg ikke uferdig, men jeg har en bittersøt smak i munnen etter det som skal være «de beste årene», sier en annen student, Per Stian Monsås til avisen.

Studentene mener en ny instituttleder må på plass.

Ikke snakk om seksuell trakassering

Fredag meldte også likestillingsrådgiver i HR- og HMS-avdelingen ved NTNU, Svandis Benediktsdottir seg på saken.

Benediktsdottir sier til Adresseavisen at hun har fått meldinger om trakassering av studenter ved KiT.

— Jeg har ikke tall på hvor mange, og det er heller ikke poenget om det er 10, 15 eller 20. Noen få er allerede for mange. Det skal ikke foregå. Vi har nulltoleranse for trakassering, sier Benediktsdottir til Adresseavisen.

På spørsmål fra Khrono om hva hun mener med trakassering svarer Benediktsdottir dette på SMS:

«Jeg har ikke brukt ordet mobbing. Som du vet finnes det mange former for trakassering. Her er det ikke seksuell trakassering det er snakk om.»

Til Adresseavisa forteller hun at det er snakk om varsler. Hun nevner «ulike former for ignorering, manglende medvirkning og inkludering fra ledelsen til ansatte». Det mest problematiske mener hun er at dette har pågått over så lang tid. Hun sier det strekker seg mange år tilbake, og at det har eskalert de siste årene.

Undervisning og faglig innhold

Ansvarlig redaktør i ArtScene Trondheim, Marit Kristine Flåtter har tidligere uttrykt at hovedanliggende for studentene og lærerne hun har hatt kontakt med synes å være kritikk av undervisningen og innholdet i utdanningen.

Det trekkes eksempelvis fram at det ikke foreligger korrekte semesterplaner ved oppstart av undervisningsåret, at kurs stadig avlyses og at tidspunkt og innhold endres gjør sitt til at informasjonsflyten om undervisningen blir svært uoversiktlig.

Sendte brev til ledelsen

I vår sendte flere kunststudenter et brev til ledelsen der de pekte på alt fra mangelfull informasjon til dårlig faglig kvalitet. 47 av 76 studenter står bak brevet som hadde anonym avsender.

I brevet, som Khrono tidligere har omtalt, trakk studentene fram følgende kritikkpunkter:

Informasjonsflyt: Studentene opplever at informasjonsflyten ved akademiet er uforutsigbar og tilfeldig.

Faglig kvalitet: Emner studentene har blitt lovet, forsvinner uten forvarsel. Andre mangler teoretisk opplegg for å støtte det praktiske. At en pensumliste er kopiert fra et annet fag, tid og universitet, kan hverken forsvares eller ignoreres.

Anstendig behandling: Studenter har opplevd trakassering fra ansatte, og et varslingssystem som ikke fungerer.

Transparens: Ansatte i nøkkelposisjoner forsvinner, og blir ikke erstattet. Det blir ikke satt inn vikar når ansatte er syke, og sykefraværet er til tider høyt.

Håndtering av konflikt: Konflikter mellom ledelsen og de ansatte siver inn i undervisningen. Dette oppleves som problematisk og polariserende på flere nivå, og skaper splid mellom studentene. Studentene krever at ledelsen tar ansvar og rydder opp i forholdene til sine ansatte uten å involvere studentene.

— Fortsatt ikke i mål

— Trakassering er absolutt ikke akseptabelt, skriver dekan Fredrik Shetelig i en e-post til Adresseavisen i forbindelse med siste utvikling i denne saken.

I mai formidlet Shetelig til Khrono at de har lagt ned mye arbeid de siste årene for å forbedre systematikk og rutiner ved Kunstakademiet:

Det er bra at vi har ambisiøse studenter som stiller krav til undervisningen. Vi har fått på plass organer som skal sikre studentene medvirkning i planleggingen. Kritikken vi nå får er en påminnelse om at vi fortsatt ikke er i mål med dette arbeidet.

Shetelig var tydelig på at de har som mål å utvikle kunst med høy internasjonal kvalitet.

— Skal vi oppnå det må det stilles de samme krav til læringsutbyttet ved KiT, som ved andre utdanninger på NTNU. Samtidig så underviser vi i fag med få absolutte sannheter. Kunstutdanningen skal også utvikle engasjement og samfunnsbevissthet. Det oppnår du ikke uten diskusjoner, understreket Shetelig.

Intern kartlegging

På spørsmål fra Khrono om de gjorde noe konkret for å møte studentenes kritikk svarte Shetelig at de inviterer åpent alle kritikere til å si sin mening om hvordan KiT kan forbedre seg.

— Det er gjennom dialog vi kan utvikle studietilbudet vårt. Samtidig settes det ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge og lage en tiltaksplan for å forbedre KiT. Her deltar det også fagfolk fra enheter utenfor Kunstakademiet, blant annet fra HR-avdelingen ved universitetet.

NTNUs organisasjonsdirektør, Ida Munkeby, sier til Adresseavisen at det har vært utfordringer over noen år, og det er blitt gjort forsøk på å løse ting. Hun forteller og at det nå settes i gang et arbeidsmiljøprosjekt med en styringsgruppe. Det vil bli gjort en intern kartlegging med de ansatte som bedriftshelsetjenesten skal stå for.


Powered by Labrador CMS