saksbehandlingstid

Mener behandlingstiden til Nokut er i strid med loven

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) får kritikk fra Sivilombudet. Nokut-direktør Kristin Vinje håper på bedring som følge av tiltak de har iverksatt.

Nokut-direktør Kristin Vinje føler seg trygg på at Nokut-køene etter hvert vil bli mindre.
Publisert Oppdatert

I mars og september 2023 leverte to utdanningsinstitusjoner søknader om akkreditering. Nokut ga begge beskjed om at søknadene ikke ville bli behandlet før i 2025 som følge av manglende ressurser.

Nokut orienterte også de to institusjonene om at søknader om masterstudier ville bli prioritert foran studier på bachelornivå.

Dette skriver Sivilombudet i en uttalelse publisert 11. april.

— Må gis informasjon

I konklusjonen kan man lese at Sivilombudet mener at en forventet saksbehandlingstid i Nokut for akkreditering av studieprogrammer innen høyere utdanning (høyskoler og universiteter) på mer enn to år er i strid med kravene til saksbehandlingstid i forvaltningsloven § 11 a.

Sivilombudet er videre kommet til at det strider mot det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet å foreta en generell nedprioritering av søknader om akkreditering av bachelorstudier over et helt år når prioriteringen får klare uheldige følger for saksbehandlingstiden, står det i konklusjonen.

Det formidles til slutt at Sivilombudet mener klagerne må gis informasjon om forventet saksbehandlingstid så fort forvaltningsorganet har mulighet til å estimere dette.

Manglende forutsigbarhet

Sivilombudet mottok de nevnte klagene fra de to utdanningsinstitusjonene i desember 2023.

Den ene klagen kom fra en ikke navngitt institusjon som søkte om akkreditering av utdanningen Bachelor i psykologi.

Den andre klagen kom fra en institusjon som søkte om akkreditering av utdanningene bachelor i europeisk kulturhistorie og bachelor i filosofi.

Begge klagerne fremhevet manglende forutsigbarhet om akkrediteringen som en krevende utfordring, står det i uttalelsen fra Sivilombudet.

Har tatt grep

Khrono har omtalt behandlingstiden hos Nokut flere ganger tidligere.

Senest før jul vedtok Nokut-styret at det ikke ville være søknadsfrister for godkjenning av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger våren 2024.

Direktør for akkreditering og tilsyn i Nokut, Nina Waaler, rykket da ut og minnet om at det tar tid å komme i mål.

Khrono har vært i kontakt med Nokut for å høre hvordan de stiller seg til uttalelsen fra Sivilombudet. I en e-post skriver direktør Kristin Vinje at de er kjent med Sivilombudets konklusjoner.

— Over de siste årene har Nokuts budsjetter blitt kuttet flere ganger. Samtidig med dette har arbeidsmengden økt, hvor det særlig har vært en vekst i antallet og omfanget av akkrediteringssøknader. Dette har ført til at vi ikke har kunnet behandle søknader så rask som vi og sektorene skulle ønske, skriver Vinje.

Hun legger til at Nokut har tatt flere grep for å redusere behandlingstiden.

— Vi har digitalisert og effektivisert deler av saksbehandlingsprosessene. Vi har også valgt å prioritere søknader som gir økte faglige fullmakter og med det større muligheter til selv å akkreditere egne utdanninger. I tillegg er det gjort omdisponeringer på tvers av organisasjonen og mellom oppgaver. På sikt vil dette bidra til å redusere køene, forsikrer direktøren.

Powered by Labrador CMS