Fredagsintervju

Mener studentenes selvdisiplin har blitt lavere

«Hvorfor har ikke studentene brukt korona-isolasjonen på å lese pensum», ville BI-professoren vite. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Professor ved BI, Anne-Britt Gran, terget på seg mange da hun spurte hvorfor studenter ikke har brukt isolasjonen under pandemien til å lese pensum.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Det jeg lurer på er hvorfor ikke studentene brukte korona-isolasjonen i 2020 til å lese pensum. Aldri har de hatt mer alenetid, men det ble spesielt mange dårlige eksamensresultater. Selv om undervisning var/er digital, og campus tidvis stengt, er det mulig å studere på egenhånd».

BI-professor Anne-Britt Gran var ikke forberedt på alle studentreaksjonene som ville komme da hun torsdag morgen la ut Twitter-meldingen gjengitt over. Vanligvis sliter hun med å komme i kontakt med studenter på Twitter, men denne gangen utløste tweeten en stor diskusjon om studentenes vanskelige studiesituasjon under pandemien; bosituasjon, psykiske helse og mangelfullt læringsutbytte av digital undervisning.

Mange mente rett og slett at Gran var ufølsom og viste lite forståelse for studentenes situasjon.

— Jeg ville nok valgt et par andre ord i dag, sier Gran, men sier at hun fortsatt står inne for innholdet.

— Jeg tror at dette for mange også handler noe om studie-selvdisiplin, rutiner og strukturering av hverdagen – i kombinasjon med vanskelige pandemiforhold, sier Gran.

— Verre for studentene

Gran sier at hun baserte Twitter-meldingen på egen eksamenssensur og gårsdagens fremleggelsen av Studiebarometeret, spesielt studentenes egeninnsats.

Her kom det også fram at et flertall av studentene opplevde seg mer ensomme og savnet det sosiale studiemiljøet, samtidig med at studiemotivasjonen ble lavere og de opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen.

— Du skriver også i en av Twitter-meldingene at du mistenker at de dårlige eksamensresultatene kan tyde på manglende selvdisiplin. Har studentene mindre selvdisiplin enn de mange som sitter på hjemmekontor rundt om i landet og trolig yter dårligere enn de vanligvis gjør?

— Dette er ikke helt samme situasjon fordi arbeidstagere har en mer strukturert hverdag med arbeidsoppgaver, faste møter og en sjef som de rapporterer til og så videre. Studentenes situasjon kan nok oppleves mer frittflytende og ustrukturert.

Twitter-meldingen utløste en stor debatt, der mange studenter tok til motmæle. Men det var også støtteerklæringer:

Ikke et nytt fenomen

BI-professoren mener problemet hun tok opp ikke utelukkende er relatert til pandemien.

— Det er min erfaring at innsatsen som legges ned på pensumlesing har vært fallende i mange år før pandemien. Dette har vært et vedvarende samtaleemne blant akademikere lenge. Twitter-meldingen var nok også et slags hjertesukk over dette, sier Gran.

Mange motdebattanter i diskusjonstråden mente Gran bommet på blinken:

Hun viser til en kronikk i Aftenposten skrevet av Stella Ramborg, statsvitenskapstudent ved Universitetet i Oslo, i fjor høst. I kronikken beskriver Ramborg hvordan hun var totalt uforberedt på hva som ventet henne av faglige krav på universitetet.

«På videregående jaget vi kompetansemål etter kompetansemål. Jeg fikk aldri mulighet til å lese og konsentrere meg om lengre tekster, skrive om dem og diskutere med andre. Men det er det som er forventet av meg på universitetet».

— Jeg mener derfor at dette problemet er større enn pandemien som sådan og studentenes eventuelt manglende selvdisiplin akkurat nå. Kombinasjonen av de forutsetningene de har med seg fra videregående skole og avhengighetsskapende digitale fristelser gjør studiesituasjonen vanskeligere enn før. Det er utfordringer som historisk sett er nye og som ikke er løst slik høyere utdanning er lagt opp.

— I egne kurs har jeg parkert studentenes mobiler i sekken, og da senket det seg en helt ny ro over forelesningene. Studentene ønsket å fortsette med det, og flere kollegaer har fulgt opp, sier Gran.

— Klagesang

Et av BI-professorens hovedargument i Twitter-diskusjonen som oppsto torsdag kveld, er at omtrent 15-20 prosent av studentene oppnår samme eksamensresultat som tidligere. Hun mener pandemien slår ut forskjellig på ulike studentgrupper.

— Min hovedhypotese er at resultatene følger de tradisjonelle mønstrene. Studentene som alltid har vært blant de mest strukturerte og skoleflinke, er det nå også. Det kan også være at de kommer fra hjem med velutdannede foreldre. Noen må undersøke om det stemmer. I tillegg spiller studentenes bosituasjonen, deres økonomi, ulike fagtradisjoner, kvaliteten på online-undervisningen og en rekke andre variabler inn.

Hun tror at dagens akademikere i noen grad har begynt med å tilpasse pensum til dagens studenter; språk, vanskelighetsgrad, lengde på tekstene. Men at dette vil dette være fagavhengig.

— Jeg opplever at studentenes manglende pensumlesing har blitt en slags klagesang i akademia. Mange synes det er en fortvilende situasjon. For pensumlesing utgjør en stor del av studietidens kjernevirksomhet. Studentene skal gå på forelesning og seminarer, få veiledning, jobbe i kollokviegrupper og fortære pensum. Når det gjelder pensumomfang er det selvsagt store forskjeller på fagene: på et mattefag og et historiefag. Dette er en utfordring som ikke går over med pandemien, så mye er sikkert.

Endringslogg 13.2. 09.00: Tittelen på saken har blitt endret fra «Mener studentenes vilje til å lese pensum har blitt lavere» til «Mener studentenes selvdisiplin har blitt lavere».

Powered by Labrador CMS