Fusk

Mer enn en femtedel av oppgaven kan være kopiert

Over 20 prosent av Sandra Borchs masteroppgave kan være kopiert fra andre masteroppgaver. I tillegg skal flere tekstpassasjer være hentet fra en ekspertrapport.

Portrett av Sandra Borch
Masteroppgaven til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch er under lupen både i media og på universitetet der hun ble uteksaminert i 2014.
Publisert Oppdatert

Sandra Borch (Sp) gikk fredag av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at hun hadde plagiert tidligere studenter i sin masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014.

Både E24 og BI-studenten Kristoffer Rytterager hadde i forkant dokumentert flere eksempler på tekster i Borchs avhandling som var ordrett like passasjer i tidligere innleverte oppgaver fra andre studenter.

Borch sa på pressekonferansen fredag at hun ikke hadde full oversikt over tekstlikheter i oppgaven, og at det kunne være mer enn det som hadde kommet fram til da.

Det viser seg å være tilfelle. Ifølge en opptelling E24 har gjort i helgen, var 21.9 prosent av masteroppgaven til Sandra Borch kopiert fra seks andre oppgaver.

Nettstedet brukte programmet Copyleaks og fant at i alt 3452 av de totalt 15.794 ordene i Borchs oppgave er hentet fra andres oppgaver.

I regnestykket inngår ordene i setninger som er helt like, eller hvor enkelte ord er endret, uten at meningsinnholdet er endret. Forkortede gjengivelser fra lovtekster er bare tatt med når den påfølgende teksten også er identisk.

Likheter som direkte sitater fra samme kilde eller lovtekster er ikke talt med.

30 prosent?

I tillegg til de 3452 ordene som E24 har talt opp, har Aftenposten funnet nesten 1400 ord — uten korrekt henvisning — fra en ekspertrapport om tilsyn og HMS i norsk petroleumsvirksomhet.

Stemmer de to avisenes opptelling, innebærer det at over 30 prosent av Borchs oppgave kan være kopiert fra andre tekster.

Borch har ikke ønsket å kommentere saken overfor E24 eller Aftenposten.

Skal sjekke på nytt

Sandra Borchs masteroppgave ble sjekket for tekstlikhet i 2014 uten at plagiat ble oppdaget. Etter de siste dagers avsløringer vil UiT Norges arktiske universitet nå gjøre nye undersøkelser av masteroppgaven.

Universitetet opplyser i en pressemelding at de i 2014 brukte et nasjonalt system for å teste for tekstlikhet mot en database av andre vitenskapelige tekster. Med den databasen som var tilgjengelig i 2014, fant ikke systemet stor grad av tekstlikhet i Borch sin oppgave, ifølge universitetet.

I pressemeldingen understrekes det også at deres system og rutiner ikke skiller seg fra det som ellers er i bruk ved de andre større universitetene.

— Systemet utvikles kontinuerlig, også uavhengig av enkeltsaker. Eksempelvis er inkluderer tilfanget av tekster i 2024 også studentarbeid ved andre utdanningsinstitusjoner. Det gjorde det ikke i 2014. Ingen systemer kan likevel erstatte det ansvaret kandidaten selv har.

Powered by Labrador CMS