uio campus sør

Mer penger til medisin-utdanning på Sørlandet

Universitetet i Oslo og Sørlandet Sykehus har fått ytterligere 700.000 kroner til etableringen av UiO Campus Sør.

Universitetet i Oslo samarbeider med Sørlandet sykehus om å utdanne leger på Sørlandet. Sørlandet sykehus har nå fått inn over 3,2 millioner kroner lokalt til støtte for prosjektet.
Publisert Oppdatert

Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Oslo (UiO) har inngått et samarbeid om å utdanne leger på Sørlandet. Sykehuset har nå totalt mottatt 3,2 millioner kroner fra lokale bidragsytere til etablering av UiO Campus Sør. De siste 700.000 kroner kom denne uken fra Sørlandets kompetansefond.

— Disse bidragene er viktige i etableringen av en desentralisert medisinutdanning. Ved å hente medisinstudenter fra Universitetet i Oslo hit til Sørlandets sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommunene i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold, i en pressemelding.

Oppstart i 2023

I september 2019 kom det såkalte Grimstad-utvalget med sin rapport. De slo blant annet fast at Norge må utdanne flere leger ved egne universitet. Den hansken tok UiO og Sørlandet sykehus HF opp da de startet arbeidet med UiO Campus sør. Fra og med 2023 kan Sørlandet sykehus være med og utdanne egne leger.

— Vår plan er at de første studentene skal komme til UiO Campus sør høsten 2023. De begynner da på sitt femte studieår på medisinstudiet og skal ha undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer, forteller Elin Olaug Rosvold, prodekan for profesjonsstudiet i medisin ved UiO, i en e-post til Khrono.

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold, er veldig fornøyd med at lokale aktører på Sørlandet støtter deres prosjekt sammen med UiO.

Våren 2024 vil studentene fortsette med undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på lokalsykehus i Agder.

Det er første gang UiO samarbeider om å etablering av en eksternt campus i medisinstudiet. Målet er å bidra til desentralisering av medisinutdanningen.

— Vi har planlagt å starte med ti studenter. Det kan være aktuelt å utvide antallet etter hvert, spesielt hvis regjeringens behandling av forslagene i Grimstadutvalget fører til flere studieplasser ved UiO, skriver Rosvold.

— Viser at våre studenter er ønsket

De siste 700.000 kronene fra Sørlandets kompetansefond skal ifølge pressemeldingen fra sykehuset blant annet brukes til å bygge opp pedagogisk kompetanse i UiO Campus sør.

— Midlene gir et handlingsrom for å legge til rette for at studentene får en spennende og god studietid i Agder i den kliniske delen av studiet, forklarer Rosvold fra UiO.

Med den nye campusen håper samarbeidspartnerne at det skal bli lettere for studentene å velge Sørlandet som arbeidssted når de er ferdig med utdanningen.

— Et viktig mål med desentralisert utdanning er at studentene får erfaring med et lokalmiljø og en region der de senere kan tenke seg å jobbe som ferdige leger. Støtten fra lokale stiftelser og fond viser at våre studenter er svært velkomne, slår Rosvold fast.

Powered by Labrador CMS