styremøte

Merforbruk og ny fellesgrad på styremøtet ved UiT

Trangere økonomi og en ny kunstnerisk fellesgrad er saker på styremøtet ved UiT torsdag.

Styreleder Marianne Johnsen UiT Norges arktiske universitet utenfor hotellet The Edge i Tromsø
Styreleder Marianne Johnsen ved UiT Norges arktiske universitet er klar på at UiT må sette tæring etter næring og tilpasse seg strammere økonomiske rammer.
Publisert

Det er styremøte ved UiT Norges arktiske universitet torsdag. Møtet starter kl 9, og den åpne delen kan følges nederst i denne saken fra kl 10.15.

Styret skal først få en orientering fra Riksrevisjonen, som er den som godkjenner årsregnskapene ved universiteter og høgskoler. Orienteringen er unntatt offentlighet, og det er også styrets behandling av årsrapport om informasjonssikkerhet og personvern. Selve årsrapporten ligger imidlertid i sakspapirene, som kan leses her.

Ønsker felles grad

En av de åpne sakene handler om en felles ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid som UiT ønsker å opprette sammen med Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet.

Fellesgraden er forankret i fagmiljøer ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet, Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold og Musikkonservatoriet og Kunstakademiet ved UiT.

Styret ved UiT kan bestemme selv hvilke studietilbud universitetet skal ha, men i dette tilfellet må det likevel sendes en søknad til Nokut, siden Høgskolen i Østfold ikke er selvakkrediterende. Høgskolen i Innlandet kan på sin side videreføre akkrediteringen fra sitt ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer.

Trangere rammer

Styret får også en orientering om den økonomiske situasjonen ved UiT ved inngangen til 2023. Universitetet må spare inn 40 millioner kroner i forhold til den foreløpige rammen de hadde forholdt seg til før årsskiftet, og styreleder Marianne Johnsen sa nylig til Khrono at hun ikke tillater noe annet enn at det skal settes tæring etter næring.

— Ja, der er det ingen slingringsmonn. Beskjeden fra statsråd Ola Borten Moe er helt klar. Vi må forberede oss på strammere rammer fremover, og da er det en selvfølge at budsjettet for 2023 ikke overskrider tildelingen fra Kunnskapsdepartementet, sa hun.

I 2022 er det røde tall i UiTs årsregnskap og et minusresultat på 77 millioner kroner.

På sakskartet:

  • Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst i samarbeid med HiØ og HiNN
  • Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling
  • Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 og prioriteringer for 2023
  • Årsrapport om informasjonssikkerhet og personvern 2022 Unntatt offentlighet
  • Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2022.
  • Saker behandlet av rektor på fullmakt 19.01.23 - 07.03.23
  • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet
  • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS