stram økonomi

Styreleder varsler harde prioriteringer ved UiT

Kutt i fakultetenes planlagte aktivitet må til etter at UiT får 40 millioner mindre enn planlagt i 2023. — Det er en ny øvelse med lavere rammer. Prioriteringene tror jeg blir tøffe fremover, sier styreleder.

Styreleder Marianne Johnsen ved UiT Norges arktiske universitet tror prioriteringsdiskusjonene ved universitetet blir harde når de skal tilpasse seg trangere budsjetter. Rektor Dag Rune Olsen sier at kuttøvelsene blir noe å venne seg til fremover.

Tromsø (Khrono): Det er lite fest å lese ut av budsjettdokumentene ved UiT Norges arktiske universitet når de endelige rammene for 2023 skal settes. Og beskjeden om mindre penger fra forsknings og høyere utdanningsministeren har tydelig sunket inn i styrerommet.

Styret tar grep

Universitetet må spare inn 40 millioner kroner i forhold til den foreløpige rammen de hadde forholdt seg til før årsskiftet. Styreleder Marianne Johnsen tillater ikke noe annet enn at det skal settes tæring etter næring.

— Ja, der er det ingen slingringsmonn. Beskjeden fra statsråd Ola Borten Moe er helt klar. Vi må forberede oss på strammere rammer fremover, og da er det en selvfølge at budsjettet for 2023 ikke overskrider tildelingen fra Kunnskapsdepartementet, sier hun.

Ingen engangsforeteelse

Johnsen varsler tøffere diskusjoner om prioriteringer fremover.

— Vi har lagt en strategi som nå skal operasjonaliseres. Med en stram økonomi blir vi nødt til å prioritere. De diskusjonene tror jeg blir de mest krevende og utfordrende fremover, sier Marianne Johnsen.

Hun mener UiT nå må ta høyde for at tøffe økonomikrav vil vedvare.

— Dette er jo ikke noen engangsforeteelse. Derfor må vi ha en langsiktig plan og et syn på hva vi skal prioritere. Det blir ikke nødvendigvis enkle valg, sier styrelederen.

Marianne Johnsen, styreleder ved UiT Norges arktiske universitet

Ny øvelse

— Og hvilke valg snakker vi om?

— Det er for tidlig å si. Det er jo ikke så lenge siden signalene fra departementet kom. Men et eksempel kan jo være de 30 nye medisinstudieplassene. Det må finnes midler til dem, og det vil nødvendigvis måtte gå ut over noe annet.

Johnsen mener prioriteringene blir en ny øvelse for hele universitetet.

— Jeg sier ikke at det blir problematisk, og vi skal jobbe med dette over tid. Jeg er ikke glad i å være bastant der og da. Dette er prosesser som vi jobber med over tid.

— Hva tenker du om evnen til å hente andre inntekter, slik forsknings- og høyere utdanningsministeren oppfordrer til?

— Det er et veldig interessant spørsmål. Dersom jeg skulle tenke fritt om det, ville det vært veldig fint om vi kunne få til enda mer arbeid sammen med privat næringsliv. Der er det mye å hente. Vi har gode prosjekter, men der vet jeg det både er gode prosjekter og penger å hente, sier Johnsen.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet

Ingen overraskelse

UiT hadde planlagt for en tildeling som var 39,9 millioner høyre enn det som endelig kom fra departementet. Saken ble behandlet i dagens styremøte. For å komme i balanse foreslår rektor Dag Rune Olsen en rekke kutt i tildelingene til ulike aktiviteter i forhold til det som var opprinnelig planlagt.

Universitetet fikk totalt 3806 millioner tildelt for 2023, nesten 40 millioner mindre enn i den foreløpige fordelingen før jul.

— Dette kom ikke som en overraskelse. Vi trodde vi hadde tatt høyde for mesteparten i en foreløpig budsjettbehandling før jul. Men så er tildelingen krympet noe mer enn vi hadde forventet. Samtidig er det også slik at UiT har fått en realvekst for 2023, sier rektor Dag Rune Olsen.

Får trening i kutt

UiT-rektoren tror ikke på noen bedre budsjettsituasjon i årene som kommer.

— Nå får vi trent oss på å redusere budsjettene, og det regner jeg med blir en øvelse vi må utsette oss for i mye større grad både neste år og årene fremover. Beskjeden fra departementet og statsråden er klar, sier Olsen.

I de mer langsiktige prognosene har UiT kuttet betydelig i rammene det planlegges for sammenlignet med tidligere planer. Allerede for 2025 er den oppdaterte planleggingsrammen redusert med 121 millioner i forhold til de opprinnelige budsjettplanene for 2025.

For å dekke inn de 39,9 millionene som de hadde budsjettert for mye, gjør UiT en teknisk øvelse ved å redusere den antatte prisveksten fra 3,3 til 3 prosent. De argumenterer med at satsen i utgangspunktet ble satt høyere enn i statsbudsjettet.

Kutter hos fakultetene

Et annet tiltak er å redusere avsetningene til reservefond, eller reserven som den kalles i styrepapirene, med syv millioner kroner.

Rektor Dag Rune Olsen vil heller ikke bruke penger fra denne reserven til å opprettholde den planlagte tildelingen til fakultetene. Dermed skal rammen til fakultetene kuttes med 7,9 millioner kroner.

— Hvor tror du disse kuttene vil smerte mest?

— Det er vanskelig å si, vi har dialog med de ulike fakultetene. Det er en viktig bestilling fra meg at vi har budsjettkontroll. Det betyr at styrets vedtak i budsjettsammenheng er mer enn veiledende for fakultetene, sier rektor Dag Rune Olsen.

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet
Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet

Delvis utsatt talentsatsing

Det kuttes også i avsetninger til det strategiske fondet, med en redusert tildeling på 6,9 millioner kroner.

Som en følge utsetter UiT store deler av satsingen på programmet UiT Talent som skulle starte i 2023. Dette skulle blant annet finansieres fra strategisk fond.

— På grunn av den økonomiske situasjonen så har vi bare kunnet satt i gang en del av satsingen. Håpet er at satsingen skal være oppe og gå i sin helhet fra 2024, sier prorektor for forskning Camilla Brekke.

De foreslåtte kuttene ble vedtatt av dagens styremøte med følgende tillegg: «Med virkning fra 2024 skal det prioriteres midler til en ekstra stilling øremerket samisk i lærerutdanningene».

Powered by Labrador CMS