Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet samlar i dag styret sitt til møte. Foto: Ketil Blom Haugstulen, Khrono
Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet samlar i dag styret sitt til møte. Foto: Ketil Blom Haugstulen, Khrono

Meritteringsordning for undervisarar opp på styremøtet i Innlandet

Styremøte. Følg styremøtet ved Høgskulen i Innlandet frå klokka 10.15 tysdag 17. desember.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg styremøtet direkte nedst i saka)

Når Høgskulen i Innlandet i dag samlar styret til møte på Lillehammer, er det fleire saker som skal opp til diskusjon. Dei skal mellom anna vedta etaberinga av eit meritterande system for undervisarar, vedta endeleg budsjett for 2020 og diskutere søknad om akkreditering av ein bachelor i berekraftsøkonomi.

Dagsorden for styremøtet:

Vedtakssaker

 • Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 17.12.2019
 • Søknad om akkreditering av Bachelor i bærekraftøkonomi
 • Utredningssøknad for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeidved Den norske filmskolen
 • Omorganisering av faggruppe ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Revisjon av kvalitetssystembeskrivelse
 • Endelig årsbudsjett og foreløpig årsplan 2020
 • Handlingsplan for likestilling og mangfold
 • Etablering av meritterende system for undervisere ved HINN - Oppfølging av styresak 35/19
 • Evaluering av strømming fra høgskolestyrets møter
 • Opprykk til stilling som professor - Unntatt offentlighet, Offl § 25 første ledd 210

Diskusjonssaker

 • Arbeidstidsordningen for medarbeidere i UFF-stillinger - status og utfordringer
 • Orientering om arbeidet med overordnet studiestedsplan 2020 – 2040

Orienteringssaker

 • Orientering om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2019 22/19
 • Studiestartsundersøkelsen 2019
 • Høgskolens studietilbud innenfor eksternfinansiert virksomhet
 • Medarbeidersamtale med rektor
 • Oppsummering av siste års behandlinger av saker i høgskolestyret
 • Orientering om status i arbeidet med oppfølging av høgskolens strategier - Unntatt offentliget Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Referatsaker

 • Protokoll Høgskolestyret 13.11.2019
 • Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2019 - kap. 281 post 01 og 70 - Midler til forkurs for opptak til lærerutdanning - Orientering om avvikling av forkurs - nytt nettbasert kurs
 • Etatsstyringsmøte 2020
 • Rundskriv F-06-19 - Forskrift om opptak til høgre utdanning - Erstattar rundskriv F-03-18
 • Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1.1.2020
 • Invitasjon til Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2020 den 14.1.2020
 • Endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)
 • Statsbudsjettet 2020 - Føringer for søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
 • Årsregnskap 2019 og delårsregnskap i 2020
 • Vedrørende Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS