Studentombud Torill Varberg ved UiT Norges arktiske universitet har mottatt syv henvendelser om seksuell trakassering, men flertallet har ikke blitt formelt varslet videre til universitetet. Foto: Lars Åke Andersen / Studentombudet UiT

Minst 22 nye saker om seksuell trakassering i akademia siste halvår

Sextrakassering. Norske universiteter og høgskoler har mottatt varsler om 22 nye saker angående seksuell trakassering siden 1. juni.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon Khrono har hentet inn fra 21 høgskoler og universiteter viser at flertallet kan vise til null eller én ny sak eller varsel om seksuell trakassering etter 1. juni 2018, mens noen få skiller seg ut med flere.

Helt nøyaktig har 22 nye saker eller varsler kommet til det siste halve året, ut fra det universitetene og høgskolene selv rapporterer til Khrono.

Khrono konkluderte i januar for snart et år siden med at mer enn 120 saker om seksuell trakassering, av både ny og gammel dato, hadde blitt kjent i løpet av metoo-kampanjen, som pågikk på sitt sterkeste høsten 2017.

Fakta

Universiteter og høgskoler med nye saker siden 1. juni 2018:

 • UiT: 1
 • UiB: 2
 • Nord: 2
 • NTNU: 1
 • Norges musikkhøgskole: 1
 • NHH: 1
 • KHiO: 2
 • BI: 2
 • OsloMet: 3
 • Innlandet: 1
 • VID: 1
 • Høgskolen i Østfold: 1
 • HVL: 1
 • UiA: 3 («uønsket/upassende oppførsel og/eller seksuell trakassering»)

I perioden mellom 1. februar og 1. juni 2018 talte Khrono videre opp totalt 12 nyregistrerte saker.

OsloMet behandler tre saker

OsloMet melder om tre nye saker siden 1. juni.

— Vi er kjent med at to saker er meldt i linjen. En er ferdigbehandlet og en er under behandling. I tillegg har varslingsnemnda ved OsloMet mottatt en sak, skriver HR-direktør Geir Haugstveit ved OsloMet til Khrono.

Tall fra en medarbeiderundersøkelse OsloMet publiserte i november, viste at 37 ansatte har opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene, men at bare 5 av dem har meldt fra om det.

Norges største universitet, NTNU, melder for øvrig om kun én ny sak i rapporteringen til Khrono. Universitetet i Oslo (UiO) melder om null.

Universitetet i Agder melder om «2-3 saker som gjelder uønsket/upassende oppførsel og/eller seksuell trakassering».

Les også: Terskelen for å seie i frå om seksuell trakassering må framleis senkast

Tromsø: Sju henvendelser til studentombudet

Khrono har ikke innhentet tall til en utfyllende oversikt over varsler som kommer til studentombudene, som i per i dag finnes i tilknytning til ti av universitetene og høgskolene. Men både ved OsloMet og UiT Norges arktiske universitet har ombudene mottatt henvendelser etter 1. juni i år.

Ved UiT har studentombudet mottatt 7 henvendelser om seksuell trakassering siden 1. juni. UiT som institusjon har hatt én sak på samme tid, men verken ombudet eller personalavdelingen ved universitetet kan opplyse om den ene saken startet hos ombudet.

Studentombudet ved OsloMet har mottatt 2 henvendelser. Ombudet ved UiO har ikke registrert noen.

Flere saker stanser hos studentombudet

Studentombud Torill Varberg ved UiT påpeker at flere av sakene som kommer inn til dem ikke anses som formelle varsler. Studentombudet har ikke plikt til å melde sakene videre til universitetet, og ofte stanser prosessen hos ombudet.

— Det er ikke alltid studentene som kontakter meg ønsker å ta sin spesifikke sak videre – de bare ønsker å fortelle det til noen. Andre studenter igjen kontakter ikke ombudet, men går direkte til UiT, melder Varberg til Khrono, og legger til:

Det er ikke alltid studentene som kontakter meg ønsker å ta sin spesifikke sak videre – de bare ønsker å fortelle det til noen.

Torill Varberg

— Siden flertallet av studentene ikke ønsker å varsle formelt, undersøker studentombudet sammen med UiT muligheten for å sette inn tiltak der det kan være hensiktsmessig.

— Hva tenker du om at antall henvendelser er såpass mye større ved UiT enn for eksempel Universitetet i Oslo?

— Jeg tror det kan ha sammenheng med at jeg i større grad har vektlagt min rolle som varslingskanal overfor studenter og studenttillitsvalgte. I tillegg har UiT valgt å sette studentombudet først på kontaktlisten for varsling. Jeg tror ikke antall henvendelser til meg gjenspeiler noe høyere nivå av seksuell trakassering av studenter ved UiT.

Kristiania: — Ikke stort problem

Høyskolen Kristiania er én av institusjonene som kan melde om null saker etter 1. juni 2018, noe markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen er glad for.

Terskelen har nok blitt lavere etter en metoo-kampanje som har satt et så sterkt søkelys på problemet.

Stein-Oddvar Evensen

— Det er gledelig. Noen sånne saker må man dessverre regne med at kan oppstå på en høyskole med 10.000 studenter og hundrevis av ansatte, men det er ingenting som tilsier at dette er noe stort problem for oss, heller ikke fra medarbeiderundersøkelser, sier Evensen til Khrono.

Han tror terskelen for å melde fra har blitt lavere, og er trygg på at eventuelle saker kommer fram til høgskolen sentralt.

— Terskelen har nok blitt lavere etter en metoo-kampanje som har satt et så sterkt søkelys på problemet. Hos oss holder vi oppmerksomheten oppe rundt problemstillingen. Studentene har blant annet tilbud om en helt anonym tilbakemeldingstjeneste på nett, samt fysiske kontorer med velferdstjeneste der det finnes personer å snakke med. Vi passer på at varslingsrutiner er på plass, og i tillegg er det viktig at vi oppfordrer så tydelig som mulig om å varsle, sier Evensen.

Jobber for felles kartlegging

Khrono har tidligere omtalt initiativet til en felles kartlegging av omfanget av seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler.

Universitets- og høgskolerådets (UHR) egen arbeidsgruppe, ledet av Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder, foreslo en nasjonal kartlegging. Universitetet i Agder sa seg også villig til å garantere for finansiering av kartleggingen, men UHR-styret takket nei i november.

I stedet skal spørsmålene som arbeidsgruppa har utarbeidet, brukes når hver enkelt institusjon gjennomfører egne undersøkelser.

Universitetet i Agder tok så på eget initiativ til en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering. OsloMet er med, det samme er Universitetet i Bergen. Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Dronning Mauds Minne har meldt seg på, og NTNU vurderer saken.

Svarfristen som Universitetet i Agder har satt er 31.desember.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS