— Jeg kan bekrefte at det nå er en tredje varslingssak i «pipeline». Jeg vet at det er en sak som handler om seksuell trakassering på vei inn, men kjenner ikke innholdet i varselet, sier rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen om et varsel som ble sendt fra Kunnskapsdepartementet for halvannen måned siden. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Tre personer knyttes til #metoo-saker ved Kunsthøgskolen i Oslo

Varsling. Kunnskapsdepartementet sendte for halvannen måned siden over et tredje varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen. Rektor Mortensen sier at han ennå ikke kjenner innholdet i saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har mottatt anonyme varsler om ytterligere en ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo, utover de to lærerne som ble anklaget for seksuell trakassering tidlig i januar i år. I tillegg er det kommet varsel om læringsmiljøet, en sak som ikke er knyttet til en bestemt person.

Les også: Departementet ber Kunsthøgskolen anmelde ansatt for sextrakassering

Den ene av de «nye» sakene som nå er blitt kjent dreier seg om seksuell trakassering.

Vi kjenner identiteten på én av de det forekommer en historie på, men per i dag er det også alt.

Jørn Mortensen

Tre #metoo-saker via KD

Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Khrono at det nå er tre personer det er varslet om knyttet til det man kan kalle «metoo-saker» ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ifølge departementet mottok de disse to siste varslene i slutten av januar i år, og sendte dem videre til advokat Anne Marie Due som nå leder en ekstrordinær varslingsgruppe nedsatt av høgskolen.

Khrono har den siste tiden fått flere henvendelser fra personer som reagerer på at en av dem det skal være varslet mot når det gjelder seksuell trakassering nå er satt opp på timeplanen og underviser studenter igjen ved høgskolen.

Vil verken bekrefte eller avkrefte

Rektor og styreleder ved Kunsthøgskolen, Jørn Mortensen, kan verken bekrefte eller avkrefte at dette stemmer.

— Jeg kan bekrefte at det nå er en tredje varslingssak i «pipeline». Jeg vet at det er en sak som handler om seksuell trakassering på vei inn, men kjenner ikke innholdet i varselet, sier Mortensen til Khrono, og opplyser at saken fortsatt ligger til behandling hos høgskolens advokat for å avklare varselet og for å ivareta varslernes anonymitet før saken går videre til håndtering i den ekstraordinære varslingsgruppen som består av advokat Anne Marie Due, HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit, Kunsthøgskolens direktør Annemarie Bechmann og rektor og styreleder Jørn Mortensen selv.

Av de to lærerne det ble varslet om før jul er den ene suspendert og den andre er heller ikke på jobb, da de ifølge rektor Mortensen har «blitt enige om» at vedkommende ikke skal være der når utredningen av saken pågår.

Kjenner identiteten til én

Om de to siste sakene som har dukket opp i slutten av januar i år, sier rektor Mortensen:

— Vi kjenner identiteten på én av de det forekommer en historie på, men per i dag er det også alt.

— Betyr det da at vedkommende det er varslet om faktisk kan stå oppført på timeplanen og undervise studenter nå slik enkelte er bekymret for?

— Ja, det kan være personer det er varslet om som står på timeplanen – men det er altså ikke noen av de som er omtalt i det opprinnelige varselet til Kunnskapsdepartementet - og som jeg har omtalt som omfattende og alvorlige saker, sier Mortensen.

Khrono har også spurt Kunnskapsdepartementet om de vurderer dette tredje varselet om seksuell trakassering ved KHiO som like alvorlig som de to første, men har ikke fått svar på det spørsmålet.

Mangler hjemmel

Han viser også til at dersom man skal gå til suspensjon av ansatte må man ha hjemmel i Arbeidsmiljøloven eller Statsansattloven.

— Det har vi ikke med det grunnlaget vi har per i dag i denne siste saken, sier rektoren og legger til:

— Her er vi med andre ord i kjernen av utfordringene vi står i: Respekten for at varslere ønsker å være anonyme samtidig som påvarslede har krav på et rettsvern. Dette tar tid – og noen kan sikkert være utålmodige - men av respekt for varslerne aksepterer vi at dette tar den tiden det tar, sier han.

— Men det er snart halvannen måned siden Kunnskapsdepartementet sendte over de siste varslene til advokaten deres?

— Jeg ser at det er en krevende situasjon vi har nå, og jeg forstår at flere kan ønske seg et høyere tempo i saken, men det har vært nødvendig å gå flere runder med varslerne før saken kommer videre og vi eventuelt formelt kan opprette en varslingssak, sier Mortensen.

To er ute av undervisning

I slutten av desember 2017 samt i løpet av januar 2018 kom det inn flere varsler om seksuell trakassering mot to lærere ved Kunsthøgskolen. Kunnskapsdepartementet mottok varslene og tok umiddelbart affære.

I det ene tilfellet anbefalte departementet høgskolen å vurdere politianmeldelse av den ansatte.

Siden den gang er den ene læreren suspendert i påvente av videre utredning i saken. Den andre av de to første lærerne det varslet om er heller ikke på jobb, men er ikke suspendert.

— Vi er blitt enige om at den ansatte ikke skal være her mens saken utredes, sier rektor Jørn Mortensen til Khrono.

Ekstraordninær kanal i KD

— Hva tenker du om at det fortsetter å komme inn varsler til Kunnskapsdepartementet selv etter at dere har opprettet en varslingsgruppe på høgskolen med en ekstern advokat som skal ta seg av disse sakene?

— Da de første varslene kom til Kunnskapsdepartementet og de tok imot dem, så åpnet jo departementet for en slik kanal og lager sånn sett en ekstraordinær situasjon, men det må vi respektere, sier Mortensen.

— Hva mener du med det?

— Hvis noen etterhvert skal klage på håndtering av sakene for eksempel, så er det jo Kunnskapsdepartementet som skal være klageinstans, og det kan de jo ikke være nå. Slik sett er dette en ekstraordinær situasjon, sier han.

Ifølge Mortensen var planen at de to første varslingssakene som er under utredning ved Kunsthøgskolen skulle være klare til 1.mars, men det har tatt lengre tid.

— Nå håper vi å kunne konkludere i de to sakene til påske, sier han.

Her kan du lese mer om varslingssakene ved Kunsthøgskolen i Oslo

KHiO vedtok varslingsnemnd tirsdag

Kunsthøgskolens styre vedtok tirsdag å opprette en formell varslingsnemnd ved høgskolen etter mønster fra den OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har.

På et styremøte tidligere i mars vedtok OsloMets styre å foreta en grundig gjennomgang av rutinene til varslingsnemnda ved OsloMet, etter forslag fra internrevisor, som nå er ansvarlig for nemndas arbeid.

Khrono har tidligere gått gjennom alle sakene til varslingsnemnda ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra 2013-2016 behandlet de åtte saker og betalte 2,7 millioner kroner i advokat- og psykologhonorar. Ingen av sakene fikk noen konsekvenser for de det var varslet om. I en av sakene fikk varsleren medhold fra nemnda, men høgskolens styre overprøvde nemndas avgjørelse.

Les også:

(Saken er oppdatert og presisert at varselet om læringsmiljø ikke er knyttet til noen bestemt person).

Fakta

Varsler om trakassering ved Kunsthøgskolen

 • Kunnskapsdepartementet mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Ifølge varslerne, som vil være anonyme, skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter. Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.
 • I januar kom det også inn varsel mot ytterligere en lærer.
 • 12. januar 2018 har KHiO sendt en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.
 • I slutten av januar ble den ene læreren suspendert fra sin stilling mens undersøkelsene av saken pågår.
 • Den andre læreren det er kommet varsler mot er ikke på jobb mens utredningen av saken pågår.
 • I slutten av januar kom det inn ytterligere to varsler til departementet om to andre personer.
 • Den ene saken handlet om seksuell trakassering, den andre om læringsmiljø.
 • Det er ennå ikke opprettet en formell varslingssak om dette. Saken håndteres fortsatt av advokat Due.
 • KHiO har opprettet en ekstraordinær varslingsgruppe og hyret inn advokat Anne Marie Due for å sikre anonymitet for varslerne.
 • KHiO har også engasjert HR-direktør på OsloMet, Geir Haugstveit for å være med i gruppen.
 • 13,mars vedtok styret ved Kunsthøgskolen å opprette en permanent varslingsnemnd etter mønster fra OsloMet.
 • Planen er at det skal konkluderes i de to første varslingssakene før påske.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS