veterinærbygget NMBU

Milliardsprekken øker i Ås. Overtakelse i november, studiestart i januar i nytt bygg.

Det nye Veterinærbygget i Ås er sterkt forsinket og blir enda dyrere enn den allerede varslede milliardsprekken. Håpet er overtakelse i november og studiestart i januar i nytt bygg.

Sjur Baardsen, rektor på NMBU, gjør alt han kan for å sikre overtakelse av det nye Veterinærbygget ( i bakgrunnen) 1. november og studiestart samme sted i januar 2021.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NMBU, Ås (Khrono): Statsbygg har bedt om mer penger til den store campusutbyggingen ved NMBU i Ås. Summen er ennå ikke kjent, men kan komme til å vises i statsbudsjettet.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim opplyser i en e-post til Khrono at Statsbygg har planer for å ferdigstille samlokaliseringsprosjektet på Campus Ås for overtagelse av brukerne fra 1. november.

Fakta

Den nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm)
  • 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2020.
  • Kostnadsramme: 7,2 mrd. kr
  • Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

— Vi gjennomgår nå planene i tett samarbeid med NMBU og Veterinærinstituttet og ekstern ekspertise for å kvalitetssikre robustheten i dette, skriver Aschim.

På spørsmål om hva forsinkelsene som i stor grad nå er relatert til koronapandemien har medført av merkostnader, svarer Statsbygg:

— Det er riktig at det har vært noen utfordringer med hensyn til leveranser av utstyr på grunn av smittesituasjonen. Vi har søkt om å øke kostnadsrammen noe bl.a. på grunn av effektene av koronasituasjonen. Vi kan ikke si noe mer om dette før forslaget til statsbudsjett legges frem, skriver Aschim.

I slutten av august hadde universitetsstyret på NMBU et ekstraordinært møte. Bak lukkede dører ble styret og fagforeninger orientert om de siste forsinkelsene knyttet til innflytting.

Planen som nå foreligger er at NMBU skal overta bygget 1. november og at man får til studietsrat i nytt bygg i januar 2021, en uke senere enn normal semesterstart.

Ber om møte med Asheim

På NMBUs interne sider heter det også at rektor på NMBU, Sjur Baardsen, ber om møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Han vil ha drahjelp for å sikre at det ikke blir flere utsettelser og at studenter og ansatte kan ta det nye bygget i bruk januar 2021, 1,5 år etter den opprinnelige planen.

I utkast til protokoll fra det ekstraordinære styremøtet heter det at rektor, administrasjonsdirektør og styreleder orienterte om prosessene etter Statsbyggs siste utsettelse av innflyttingen, og ga en grundig orientering om status.Det beskrives at NMBU er tett på prosjektet og at man har hatt møter både med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet. Styreleder har også deltatt i møter med departementet og Statsbygg.

Styret understreker at de har stor forståelse for at den siste utsettelsen har betydelige konsekvenser for især ansatte og studenter ved Veterinærhøyskolen. Samtidig understrekes det at styret har stor tillit til ledelsens arbeid og oppfølging av saken.

Følger prosessen tett

Vi treffer rektor Sjur Baardsen på campus Ås i overgangen mellom nytt og gammelt bygg dagen etter at Baardsen har hatt nok et møte med Statsbygg.

— Vi har fulgt prosessen tett hele veien. Disse forsinkelsene er en meget stor belastning for alle våre ansatte og studenter. Det er derfor enormt viktig for oss at vi får overtatt bygget 1. november og at oppstart skjer i januar 2021.

De gamle lokalene til Veterinærhøgskolen på Adamstuen har i liten grad blitt vedlikeholdt de siste årene, og lokalene bærer preg at at man for lengst skulle vært flyttet ut.Det er også faglige kapasiteter som forlater Veterinærhøgskolen til fordel for private dyresykehus.

— Bygget var allerede forsinket da koronapandemien rammet oss. Fremdeles kan dette bli spesielt utfordrende for dette bygget, da man har mye spesialutstyr der man er avhengig av ekspertise fra andre land. Derfor må vi ha planer for alle eventualiteter, forklarer Baardsen.

Han legger til at situasjonen er en stor belastning på berørte ansatte og studenter.

— Våre ansatte har stått på lenge i denne prosessen, nå må vi få landet bygg og studiestart i henhold til de planer som nå er fastlagt, slår Baardsen fast.

Eksterne konsulenter vurderer realismen

Aase Marthe Johansen Horrigmo er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Hun forteller at departementet tar sikte på å få til et møte med NMBU i neste uke.

— Statsbygg har presentert planer for å ferdigstille prosjektet på Campus Ås, slik at det skal bli klart for overtakelse fra 1. november. Nå får vi hjelp fra en ekstern konsulent til å vurdere realismen i planene, før neste møte i rådet for byggeprosjektet, som er 18. september, forteller Horrigmo i en epost til Khrono.

Milliardoverskridelser

Veterinærbygget ble før sommeren 2018 beregnet å koste litt over sju milliarder kroner, og Statsbygg fikk av Stortinget økt rammen til 7,2 milliarder kroner.

I løpet av våren 2019 så byggherre Statsbygg at prosjektet ikke var mulig å gjennomføre innenfor denne rammen. Statsbygg bestilte derfor en usikkerhetsanalyse i mai 2019.

Konklusjonen fra analysen gjorde at Statsbygg i et brev fra august 2019 ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en kraftig økning av kostnadsrammen.

Regjeringen foreslår nå en økning på 681 millioner kroner siden forrige justering av kostnadsrammen, og den nye kostnadsrammen for Campus Ås ble høsten 2019 fastlagt til åtte milliarder kroner — 8.015.000.000 kroner for å være helt presis.

Powered by Labrador CMS