Selger norsk forskning

Million-gevinst fra norsk forskning betales til eier med fiktiv adresse i Liberia

Et selskap på en ikke-eksisterende adresse i Liberia, er blant eierne av selskapene basert på universitetenes forskning. Selskapet har trolig tjent millioner på salg av norsk forskning.

I dette bygget havner all post som sendes til selskaper som Rock Dove Holdings Limited
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fondene som eier større deler av og forvalter flere selskaper basert på forskning ved norske forskningsinstitutter og universiteter, består av mange investorer.

Sammen putter de penger i fondene Norsk Innovasjonskapital I-IV, og bidrar dermed til å finansiere oppstartselskapenes drift. Ved å spytte inn penger, får de også eierskap i oppstartselskapene — og når de selges, tjener investorene penger på salget av selskapene som gjennom årene har fått 170 millioner i statlig drahjelp.

Fakta

TTO-ene og risikoinvestorer

  • For å sikre investeringer i oppstartselskaper fra forskning, overlot flere TTO-er, innovasjonsselskapene til universitetene, aksjer og styreplasser i selskapene til ulike fond.
  • Fondene har fått navn Norsk Innovasjonskapital I-IV. Fondene ble hovedsakelig opprettet for rundt ti år siden. Senere har også et femte fond blitt opprettet. De forvaltes av selskapet Televenure.
  • Televenture henter inn investorer som er villige til å ta risiko ved å investere i fondene - og slik finansieres de første årene før et eventuelt salg. Flere titalls selskaper basert på norsk forskning, forvaltes av Televenture.
  • Norsk Innovasjonskapital I-IV er såkalte venturefond, som har en horisont på fem-sju år, og hvor målet er at investorene som har puttet penger inn i de umodne selskapene skal tjene når selskapene selges videre.
  • Kjeller Innovasjon, NTNU TTO og Vestlandets innovasjonsselskap, er de TTO-ene som først og fremst benyttet seg av denne ordningen.

En av investorene som har fått mulighet til å kjøpe seg inn i Norsk Innovasjonskapital-fondene, er selskapet Rock Dove Holdings Limited.

Basert på beregninger Khrono har gjort av selskapets eierandeler, tjente Rock Dove Holdings Limited rundt tre millioner kroner på salg av selskaper fra fondene i 2018 og 2019. Flere av selskapene som er solgt er basert på oppfinnelser fra universitetene.

Potensialet for inntjening er større, når fondene nå jobber for å få solgt de resterende selskapene de sitter på eierskap i.

Selskapet er registrert på en adresse i Liberias hovedstad Monrovia. Men hvem står egentlig bak Liberia-selskapet?

Eierandeler i mange selskaper

Rock Dove Holdings Limited eier 7,1 av fondet Norsk Innovasjonskapital II, 4,6 prosent av Norsk Innovasjonskapital I og 1 prosent av Norsk Innovasjonskapital III.

Det gir selskapet eierskap i 19 selskaper, flesteparten av dem oppstartselskaper startet av eller i samarbeid med Kjeller Innovasjon, VIS — Vestlandets innovasjonsselskap og NTNU TTO. I tillegg kommer selskaper som allerede er solgt og som ikke er en del av fondene lenger.

Blant annet eier Rock Dove Holdings gjennom fondene 4,5 prosent i prosent selskapet Hybrid Energy, et spin-off-selskap fra Institutt for energiteknikk, og 3,8 prosent av Hammertech, et spin-off-selskap fra Universitetet i Bergen. Disse to selskapene har i løpet av årene mottatt henholdsvis 1,7 og 9,5 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

I tillegg har Rock Dove Holdings en direkte aksjepost i selskapet Wavetrain Systems AS.

Norsk Innovasjonskapital-fondenes årsregnskaper viser at selskapet kom inn på eiersiden gjennom oppkjøp og utstedelse av nye aksjer i 2014. Blant annet solgte Akershus Teknologifond, der det offentlige gjennom Viken fylkeskommune (tidligere Akershus fylkeskommune) er største eier, aksjer til Rock Dove Holdings Limited i 2014.

80 Broadstreet Monrovia

Rock Dove Holdings Limited er registrert på adressen 80 Broadstreet i Monrovia, hovedstaden i Liberia.

I 2016 gjorde nettstedet Finance Uncovered, i samarbeid med anonyme liberiske journalister og en organisasjon for undersøkende journalistikk, undersøkelser rundt nettopp denne adressen.

Den navngitte forfatteren av artikkelen, journalisten George Turner i den britiske «undersøkende tenketanken» TaxWatch, sier til Khrono at han tror lite har endret seg siden den gang.

Konklusjonen fra journalistene tilknyttet Finance Uncovered: Adressen 80 Broadstreet eksisterer ikke. Likevel er den registrerte adressen til titusener av anonyme utenlandske selskaper, registrert i Liberia — blant annet en av investorene i selskaper laget ved norske forskningsmiljøer.

Liberia tillater nemlig at hvem som helst kan opprette et slikt selskap på 24 timer, uten å måtte betale skatt til Liberia og uten å måtte oppgi eiere eller rapportere økonomi.

Stor grad av hemmelighold — styres fra USA

Liberia har vært oppført på EUs liste for lite samarbeidsvillige jurisdiksjoner, så sent som i 2015, men har unngått å havne på oppdaterte svartelister. Ifølge Tax Justice Network, er Liberia likevel verdens syvende mest hemmelighetsfulle land, når det kommer til finans. Det skal for eksempel ikke være påkrevd å oppgi eiere av selskaper, slik at eiere fra hele verden kan forbli anonyme.

Tidligere tillot Liberia også at utenlandske selskaper utstedte såkalte «bearer shares» — ihendehaveraksjer. Dette er aksjer som ikke er registrert, men som eies av den som til enhver tid besitter et bevis på hvor mye av et selskap vedkommende eier. Dette ble forbudt sommeren 2018. Finance Uncovered-journalist George Turner mener imidlertid brudd på disse reglene kun medfører enkle bøter.

Det er det private selskapet LISCR, The Liberian International Shipping and Corporate Registry, som på vegne av myndighetene i Liberia styrer registeret der de mange tusen utenlandske selskaper er registrert. Avgiftene for bli registrert, deles på selskapet og liberiske myndigheter, ifølge Finance Uncovered.

LISCR LCC er et selskap registrert i Virginia i USA. Selv skriver LISCR at mange internasjonale samfunn, inkludert USA, ikke anser Liberia og registeret som noe skatteparadis. Overfor Finance Uncovered har også liberiske myndigheter forsvart registeret.

Sveitsisk advokat står bak

Vidar Sannerhaugen er tidligere sjef både for Kjeller Innovasjon og Akershus teknologifond, som solgte sine aksjer til Rock Dove Holdings Limited. Til Khrono sier Sannerhaugen at han husker salget, men at det var Televenture, selskapet som forvalter Norsk Innovasjonskapital-fondene, som stod for det praktiske.

Televenture-sjef og investor Rune Rinnan skriver i en e-post til Khrono at det er den sveitiske advokaten Dr. Silvan Hürlimann som står bak Rock Dove Holdings og som er kontaktperson.

Rinnan viser også til at Rock Dove Holdings Limited er såkalt VPS-registrert, har et LEI-nummer — en form for globalt organisasjonsnummer knyttet til transaksjoner — og at Televenture har gjennomført en «know your customer»-prosess.

Sveitiske Dr. Silvan Hürlimann er advokat, og ikke minst styrevervgrossist, fra Zürich. Han er og har vært tilknyttet en flere advokatselskaper, og dannet selskapet SH Legalgroup i 2020. Selskapet spesialiserer seg på kontrakter, transaksjoner og selskaper, og Hürlimann selv har doktorgrad i internasjonal rett.

Khrono har sendt ham en e-post på advokatselskapets e-post-adresse, den eneste vi har funnet tilgjengelig, der vi har spurt om hvorfor Rock Dove Holdings Limited er registrert i Liberia og om det er han selv som faktisk eier selskapet. Vi har ikke fått svar.

Registreringsland har ikke vært tema

Khrono har også spurt de daglige lederne selskapene Hammertech og Hybrid Energy, om de visste at et liberisk-registrert selskap er blant eierne. Hybrid Energy-sjef Bjarne Horntvedt skriver at selskapet ikke er bevisst hvem som har eierskap i Norsk Innovasjonskapital-fondet, kun forholder seg til fondet og ikke har noe med Rock Dove Holdings Limited å gjøre ellers.

Kommunikasjonssjef i Vestlandets innovasjonsselskap, VIS, Kjetil Myhren-Berge, skriver til Khrono at det er en rekke selskaper som investerer i fondene som de har overlatt forvaltning og eierskap av flere selskaper til, men at de ikke har ettergått hvor selskapene er registrert. VIS står blant annet bak flere selskaper som delvis eies av Rock Dove Holdings Limited.

— Vi kjenner til navnet Rock Dove Holdings Limited fordi det etter hva vi forstår er et selskap som har investert i flere av NIK-fondene . Vi kan ikke huske at selskapets registreringsland har vært et tema, skriver Myhren-Berge til Khrono.

Han skriver også at de ikke vet hvem som står bak Rock Dove Holdings Limited.

— I hvilken grad legger man som TTO føringer eller retningslinjer for hvem som kan eie selskapene man oppretter? Er det noe man legger seg opp i?

— I tidlig fase, når VIS eier en stor del av selskapet som er opprettet, har vi anledning til å velge investorer. Vi er opptatt av å få på plass det vi kaller kompetent kapital, som betyr at vi ønsker investorer som kan bidra med sin kunnskap for å bygge selskapet i tillegg til penger. Vår mulighet til å påvirke hvem som investerer i selskap synker når vår eierandel reduseres. Denne muligheten til å påvirke svekkes ytterligere når VIS har et indirekte eierskap gjennom fondsstrukturer, skriver Myhren-Berge.

Legger ikke føringer når de ikke har eierskap

Kommunikasjonssjef Linda Bay i Kjeller Innovasjon, som også har overlatt selskaper til fondene der Rock Dove Holdings Limited, skriver til Khrono at de «selvsagt» er bevisste på hvem som investerer i selskapene deres. Men hun viser samtidig til at Kjeller Innovasjon ikke lenger eier Hybrid Energy, selskapet som Rock Dove Holdings Limited eier mest av, direkte.

— Så lenge vi har eierskap, kan vi legge føringer — når vi ikke lenger er på eiersiden, har vi heller ingen innflytelse. I nevnte case, Hybrid Energy, har vi ikke eierskap og det er Akershus Teknologifond som kan svare på dette, gjennom sitt eierskap i NIK II, skriver Bay.

Kjeller Innovasjon eier 37 prosent av Akershus Teknologifond, som igjen har en mindre eierandel i fondene som investerer i oppstartselskapene sammen med Rock Dove Holdings Limited.

LES OGSÅ

Powered by Labrador CMS