Utdanningskvalitet

Millionpris til app for sjukepleie­studentar

Lovisenberg diakonale høgskule og rektor Lars Mathisen er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høgare utdanning 2022.

Frå venstre: Instituttleiar Edith Gjevjon, prosjektleiar for TOPP-N Andréa Nes og rektor Lars Mathisen kan juble for å ha mottatt Utdanningskvalitetsprisen for 2022. Foto: Catrine Hovland Ottervig
Publisert Oppdatert

Lovisenberg diakonale høgskule fekk prisen for sitt arbeid med appen TOPP-N. Dette er ei løysing for rettleiing og vurdering av sjukepleiestudentar i praksis.

TOPP-N skal gjere det enklare å vurdere fagleg utvikling i forhold til læringsutbytte, og rettleiinga kan enklare tilpassast studentane sine behov og kompetanse.

— Utdanningskvalitetsprisen heng høgt. Vi er takknemlege for å ha nådd opp med tanken om å kombinere læringsutbyte som fremjar «21st century skills» og eit digitalt verktøy for auka læring i praksiserfaringane, seier rektor Lars Mathiesen i ei pressemelding.

Utdanningskvalitetsprisen blir delt ut av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse og er på ein million kroner. Det var Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe offentleggjorde vinnar av prisen onsdag 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022.

— Eg håpar og trur at dette kan vere til inspirasjon for andre, sa ministeren.

Prosjektleiar for utviklinga av TOPP-N, Andréa Aparecida Goncalves Nes, seier høgskulen no planlegg å vidareutvikle appen basert på behova til brukarane, som er lærarar, rettleiarar og studentar. Målet er også å utvide samarbeidet nasjonalt og internasjonalt på tvers av ulike yrkesgrupper.

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process – Nurse.

Powered by Labrador CMS