Regnskap

Millionunderskudd på prestisjeskole: «Annus horribilis»

Driften av flyskolen ved UiT beskrives som «svært krevende» av dekan Arne Smalås. Nå har underskuddet passert 50 millioner kroner.

Studentene ved flyskolen UTSA har vært vingeklippet siden april i fjor. Nå går det snart mot at studentene igjen kan få opplæring ved flyskolen i Bardufoss.
Publisert Oppdatert

Bachelorutdanningen i luftfartsfag er en av landets mest populære, men det hjelper ikke den økonomiske situasjonen til University of Tromsø School of Aviation (UTSA).

Som Khrono har omtalt tidligere, har flyskolen slitt stort det siste året. I åtte måneder har flyene stått på bakken, og 5 av 22 ansatte har sagt opp ved flygerutdanning. Store millionbeløp har blitt brukt på å sende flystudentene til en annen flyskole.

Flyskolen er underlagt Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet. Sist uke gikk styret gjennom økonomirapporten for 2022 og så mot fremtiden for budsjettåret 2023. Og tallene er dystre.

I framlegget til styresaken skriver dekan Arne Smalås og økonomisjef Kurt Hemmingsen at «2022 ble et annus horribilis for UTSA». Annus horribilis er et latinsk uttrykk som betyr «et fryktelig år».

Bekymret for fakultetet

Økonomien ved flyskolen er nå blitt så dårlig at det samlede underskuddet har passert 50 millioner kroner. Og det er ingen bedring i sikte. I driftsbudsjettet for 2023 er det budsjettert med et nytt underskudd på over sju millioner kroner for flyskolen.

— Det har vært krevende, og blir krevende, i år. Nå har vi tatt ned kostnadene på driften betraktelig. Vi estimerer at vi går ut av 2023 med et underskudd, men vi jobber for å være i balanse i 2024, sier Smalås til Khrono.

I innstillingen til vedtaket uttrykker styret bekymring for den «økonomiske belastningen som flyskolen (...) medfører for totaløkonomien ved fakultetet».

Budsjettet viser nemlig at fakultetet går mot et overskudd, eller mindreforbruk som er begrepet som brukes, på 40 millioner kroner i 2023 hvis det ikke var for flyskolen. Med flyskolen medregnet i budsjettet går fakultetet mot et underskudd på 17 millioner kroner.

«Driftssituasjonen ved UTSA er svært krevende, og har risikoelementer som kan påvirke økonomien svært negativt for fakultetet som helhet», skriver Smalås i framlegget.

«Kritisk»

Til Khrono sier Smalås at han er opptatt av at den krevende økonomiske situasjonen på flyskolen ikke skal gå utover aktiviteten på resten av fakultetet.

På styremøte ble det vedtatt at saken skal opp på ny i neste møte i mai.

Styret ber Smalås prioritere å få på plass en bærekraftig driftsmodell for flyskolen.

Han vurderer «det som kritisk at UTSA får gjennomført de endringer og tilpasninger av utdanningen til de økonomiske rammene for flyskolen».

Ved inngangen til 2022 hadde flyskolen akkumulert et underskudd på 25 millioner kroner. På ett år doblet dette beløpet seg.

Til Khrono forklarer dekanen at de har jobbet med å få på plass gode ordninger som kan sikre en langsiktig drift.

— Vi har fått på plass avtaler med eksterne for tjenester som vi ikke har egne ansatte til, endret stillinger med spesialfunksjoner fra heltidsstillinger til deltidsstillinger, ikke erstattet enkelte som har sagt opp og vi har avtalt å ha færre instruktører og heller satset på å leie inn instruktører i perioder der vi flyr mye, sier Smalås.

— Utfordrende periode

Det poengteres også i saksframlegget at fakultetet hadde budsjettert med inntekter fra salg av fly i 2022. Det skjedde ikke. Derfor er det budsjettert med salg av fly til en verdi av 26 millioner kroner i 2023 som vil tilfalle fakultetet. Det opplyses at det er inngått avtale med selskapet European Aircraft Sales i Danmark for salg av fly.

— Vi har i en periode operert med dobbel flyflåte. Vi beholdt de gamle flyene på grunn av pandemien da vi trengte ekstra fly og instruktører. Etter at vi stengte ned, ble det nesten umulig å selge flyene da det krevde at vi måtte fly flyene nedover på kontinentet.

Styret vedtok også at dekanen skal arbeide videre med å finne en løsning på «akkumulert underskudd ved UTSA i samarbeid med universitetsledelsen».

Styreleder Jørn Wroldsen opplyser i en SMS at han måtte melde forfall til møtet, og henviser til nestleder Merete Kristiansen.

— Som Smalås tidligere har uttalt, har det vært en utfordrende periode for UTSA. Men det er nå lagt en plan for å håndtere både det økonomiske og driftsmessige. Dette vil bli fulgt opp av styret videre, skriver Kristiansen i en SMS, og henviser til Smalås for ytterligere kommentarer.

Kjøpt tjenester

Som Khrono tidligere har skrevet, inngikk UiT avtaler med OSM Aviation Academy i Arendal og Västerås i Sverige for å ta imot studentene når flyskolen stengte ned i april.

En avtale verdt 10,5 millioner kroner skulle sikre at de tre kullene som var nærmest en fullført grad, skulle få nok flytimer til å kunne uteksamineres. Kullene besto av 29 studenter som hadde fra 260—948 flytimer gjenstående.

To andre avtaler verdt 30,2 millioner kroner, som ikke har blitt utløst ennå, ble også inngått. Disse avtalene sikrer ytterligere to kull flytrening.

Smalås har tidligere sagt at det er trolig at disse to avtalene også vil bli brukt, selv om det ikke er sikkert at de må bruke avtalene fullt ut.

Luftfartstilsynet har nemlig en regel som sier at studenter kun kan bytte studiested én gang. Derfor er det trolig at studentene som har blitt flyttet må fortsette hos OSM.

Men for studentene som ikke har blitt flyttet, går det mot en snarlig oppstart av flyundervisning.

Denne uka starter flyinstruktørene opp igjen og etter en evaluering av Luftfartstilsynet, tyder alt på at studentene igjen skal få flyopplæring i Bardufoss.

Powered by Labrador CMS