strykprosent

Mindre stryk i pandemiåret 2020, flere får toppkarakter

Studentene klager over dårligere faglig utbytte, men det er mindre stryk på eksamen under koronapandemien, sammenlignet med året før, viser nye tall.

Mindre stryk på eksamen under koronaåret. Samtidig blir det gitt flere toppkarakterer sammenlignet med året før.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Strykprosent totalt 2020 vs 2019 (vår og høst medregnet)

Institusjonstype 2019 2020
Universiteter7,275,91
Statlige vitenskapelige høyskoler4,214,24
Statlige høyskoler7,196,02
Private vitenskapelige høyskoler8,416,45
Private høyskoler5,554,24
Sum7,165,81

Kilde: DBH/NSD

Etter at resultatene for de nasjonale prøvene både for sykepleiestudenter og lærerstudenter viste nedslående resultater, kom Studiebarometeret der over 70 prosent av studentene forteller at de opplever lavere faglig utbytte.

Nå foreligger imidlertid eksamensresultatene totalt sett, og tallene her viser lavere strykprosent ved landets universiteter og høgskoler, både vår og høst i pandemiåret 2020, og totalt sett når man sammenligner 2020 med 2019.

Sensorene har rett og slett gitt mindre stryk, både våren og høsten i 2020, sammenlignet med året før. Dette gjelder ved samtlige institusjonstyper, offentlige som private, med unntak av de statlige vitenskapelige høgskolene, der strykprosenten er lav, men uendret.

Ser man hele året under ett, var strykprosenten i 2020 på 5,81 prosent, mens strykprosenten i 2019 var på 7,16 prosent. En nedgang i strykandel på nesten 19 prosent.

Nedgangen er størst i vårsemesteret, mens på høsten ser vi at forskjellen fra 2019 til 2020 er noe mindre. Strykprosenten øker noe på høsten ved de statlige vitenskaplige høgskolene, men den ligger likevel og vaker rundt 4 prosent.

Flere med toppkarakter

Strykprosent våren 2020 vs våren 2019

Institusjonstype 2019 2020
Universiteter7,095,45
Statlige vitenskapelige høyskoler4,444,18
Statlige høyskoler6,575,27
Private vitenskapelige høyskoler8,896,03
Private høyskoler5,694,71
Sum7,035,39

Kilde: DBH/NSD

Ser vi på andelen med toppkarakteren A så øker den også.

I stryktallene er også resultatene for eksamenene med vurderingsform bestått/ikke-bestått inkludert, mens statistikken som viser fordelingen fra A-E bare viser resultater for de eksamenene der det blir gitt bokstavkarakterer.

Det finnes foreløpig ikke noen oversikt som viser forskjellen for 2019 sammenlignet med 2020 med tanke på hvor mange eksamener som har gått over fra graderte karakterer til en bestått/ikke-bestått løsning.

Den økte prosentandelen med toppkarakteren A gjelder også alle institusjonstyper, offentlige universiteter og høgskoler, samt private høgskoler, både de vitenskaplige og de vanlige.

I 2020 ble det gitt A på 14,26 prosent av de avlagte eksamenene. Året før var prosentandelen 13,22 prosent. Høyest ligger de statlige vitenskaplige høgskolene med 18,6 prosent med karakteren A.

Flere bestått/ikke bestått eksamener

Prorektor for utdanning på Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo.

Gro Bjørnerud Mo er prorektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO).

— Har studentene likevel blitt flinkere i 2020?

Strykprosent høsten 2020 vs høsten 2019

Institusjonstype 2019 2020
Universiteter7,466,37
Statlige vitenskapelige høyskoler3,984,31
Statlige høyskoler7,956,89
Private vitenskapelige høyskoler7,946,83
Private høyskoler5,43,79
Sum7,316,23

Kilde:DBH/NSD

— Det har vært et vanskelig år. Men både studenter og ansatte har jobbet knallhardt for å finne løsninger og holde fokus på å gjennomføre undervisning, svarer Mo.

Hun legger til for egen del at Studiebarometeret sier at UiO-studentene har møtt engasjerte undervisere.

— Vi har klart å opprettholde volum på undervisning, sier Mo. Hun trekker også fram at studentene i Studiebarometeret rapporterer om økt egeninnsats på studier.

— En annen forklaring på mindre stryk og flere med toppkarakterer er at institusjonene syns synd på studentene og har vært snillere med dem i 2020?

— Det har jeg verken en tanke eller en mistanke om. Stor omlegging av eksamen preget både vår og høst. Ansatte fant digitale løsninger, som studentene sier har vært relevante, sier Mo.

Hun trekker også fram som relevant informasjon at på mange av, i hvert fall UiOs, eksamener ble det endret fra bokstavkarakter til vurderingen bestått/ ikke bestått.

NSO: — Glad for studentene

Andreas Trohjell er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

— Vi er selvsagt glad for at så mange får bedre karakterer, jeg unner alle studenter alt godt, kommenterer Trohjell.

Andel på toppkarakter (A) hele 2019 vs hele 2020

Institusjonstype 2019 2020
Universiteter13,3114,56
Statlige vitenskapelige høyskoler17,418,6
Statlige høyskoler11,2911,36
Private vitenskapelige høyskoler13,7314,67
Private høyskoler12,4914,33
Sum13,2214,26

Kilde: DBH/NSD

Han trekker fram at i fjor på denne tiden kom en SSB-rapport som viste korrelasjon mellom antall timer brukt på jobb og gjennomføringsevne.

— I år vet vi at færre studenter har brukt tid på arbeid ved siden av studiet, og det kan ha gitt mer tid til å være studenter. Det er viktig for oss at vilkårene og rammene for å være student gjør det mulig å studere på heltid, understreker Trohjell.

— Eksamenstallene står i kontrast til resultatene på nasjonale deleksamener og at studentene i Studiebarometeret klager over dårlig faglig utbytte. Er institusjonene blitt snillere med karakterene? Eller studentene flinkere?

— Studiebarometeret er selvrapportering, så mange studenter kan oppleve å ha fått mindre utbytte av undervisningen samtidig som de skårer godt på eksamen. Spørsmålet burde heller være om gode eksamensresultater betyr at studentene har oppnådd et godt læringsutbytte, responderer Trohjell.

Powered by Labrador CMS