Høgskulen på Vestlandet har møte på Kronstad i B ergen fra kl 10 torsdag 6. februar. Her fra et møte høsten 2019. Foto: Tor Farstad

Molde-flørt og ny rektor på dagsorden

Styremøte. Flørt med Høgskolen i Molde og prosess for å ansette ny rektor etter Berit Rokne står på dagsorden på styremøtet ved Høgskulen på Vestlandet 6. februar.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har styremøte torsdag 6. februar. På møtet skal rektor Berit Rokne blant annet orientere om dialogen som har vært med Høgskolen i Molde så langt om en tettere relasjon, eventuelt fusjon.

I Molde var saken oppe på styremøtet i forrige uke. Der vedtok styret enstemmig at det «i dialog med Høgskulen på Vestlandet skal utarbeides et kortfattet kunnskapsgrunnlag og en plan for videre prosess».

Av tekniske årsaker hos HVL kan Khrono dessverre ikke strømme styremøtet hos oss, men du kan følge på møtet på høgskolens nettside fra kl 10.

Vil gå videre med dialogen

Fakta

Styret ved HVL

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Thomas Reite (student)

Etter vedtaket i Molde var gjort om å gå videre med Høgskulen på Vestlandet, sa Berit Rokne til Khrono at det ikke har vært systematiske samtaler så langt.

— Nå må vi sette oss ned og se på mulige områder for samarbeid og hvordan vi skal legge opp en prosess, sa hun.

— Er det fusjon eller andre løsninger dere ser på?

— Vi vil se på mulighetene for en tettere relasjon, men har vi ingen konkret plan for en bestemt løsning, sa Rokne.

Plan for rektoransettelse

På møtet skal styret ved HVL vedta prosess og tidsplan for ansettelse av ny rektor for fireårsperioden fra 1. januar 2021.

Berit Rokne har opplyst til Khrono at hun ikke er aktuell for en ny periode som rektor.

En annen sak på styremøtet handler om interrevisjon og hvilke områder som skal granskes. I 2020 er det anskaffelser og IKT-sikkerhet som skal gås etter i sømmene.

I sakspapirene vises det til at høgskolen hvert år gjør innkjøp for store beløp, og at det er særs viktig at en følger lover og retningslinjer. Avvik vil potensielt ha en stor negativ innvirkning på omdømmet til høgskolen, heter det.

Fortsetter med Konfutse-senter

Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Beijng Sports University har sidnen 2007 samarbeidet om Bergen Konfutse Institutt.

Instituttet har som formål å øke kompetansenivået om Kina og kinesisk språk og kultur i Norge, samt å promotere utveksling mellom Kina og Norge innen utdanning, vitenskap, sport, kunst og næringsliv.

Samarbeidavtalen ble reforhandlet i 2019, og omfatter nå også China University of Political Science and Law.

Konfutse-instituttene er omstridt, blant annet fordi det stilles spørsmål ved om de begrenser vertsinstitusjonenes akademiske frihet.

«HVL og Universitetet i Bergen kjenner seg ikke igjen i en slik beskrivelse. De kineserne som underviser i Norge er forpliktet på UH-institusjonenes og skolenes planverk og kvalitetssystem», heter det.

HVL viser også til at det er lagt inn en egen passus om akademisk frihet i avtalen.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
 • Forslag til årsplan for HVL 2020
 • Revisjonsplan for internrevisjon 2020
 • Årsrapport studentombod 2019
 • Etablering av Master of Science in Business (120 sp)
 • Utsatt sensur - URO400 i uroterapi
 • Utlysing av stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet

Orienteringssaker

 • Årshjul for høgskulestyret 2020
 • Tildelingsbrev 2020
 • Orientering om lokale forhandlinger 2.5.1 (2019)
 • Status for arbeidet med informasjonssikkerhet
 • Videreføring av avtale - Bergen Konfutse-institutt
 • Faste orienteringer
 • Orienteringar frå rektor - styremøte 01/20
 • Referatsaker - styremøte 01/20
 • Campusrelevant tema: HVL Skape
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS