styremøte

Møreforsking kutter i fagområder. — Et tap for oss, sier Høgskolen i Molde

Møreforsking omorganiserer og vil ikke lenger prioritere fagområdene logistikk og transport. Det rammer Høgskolen i Molde.

Johan Holmgren er dekan ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde
Dekan Johan Holmgren sier omorganiseringa ved Møreforsking får konsekvenser for høgskolen.

— Vi ser den drastiske reduksjonen i Møreforskings aktiviteter innenfor høgskolens fagområder som et vesentlig tap, sier dekan Johan Holmgren. Han leder avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde.

Fakta

Disse sakene behandles på styremøtet

Høgskolestyret møtes klokka 10.00 den 19. april.

Her er noen av sakene det skal ta stilling til, eller blir orientert om:

  • Orientering om søkertall.
  • Forslag til ny handlingsplan om universell utforming.
  • Innkjøpsstrategi
  • Årsmelding for klagenemnda 2022
  • Orientering om strategiske valg i Møreforsking AS
  • Behov for nye lokaler for simulering og ferdighetstrening for helsefagene.
  • Orientering om bekymringsmelding fra ansatt.

På dagens styremøte får høgskolestyret en orientering om de endringene som er på gang hos Møreforsking. Der står det at forskningsinstitusjonen skal tone ned fagområdene transport og logistikk. Det vil ifølge styrenotatet få følger for samarbeidet og den aktiviteten Høgskolen i Molde. har hatt med Møreforsking.

Se faktaboks for saker som skal opp i styret. Her kan du følge styremøtet direkte fra klokka 10:

Styremøtet pågår samme dag som det skal avgjøres hvem som blir valgt til rektor i kommende periode. Tre kandidater stiller til valg.

— En nedlegging

Høgskolen i Molde er store på logistikk og transportøkonomi. I 2010 ble de akkreditert som vitenskapelig høgskole innen fagområdet logistikk av Nokut. Høgskolen i Molde er også den eneste høgskolen som tildeler doktorgrad i logistikk.

Dekan Holmgren mener de grepene Møreforsking nå tar, innebærer så godt som en nedlegging av disse fagområdene ved forskningsinstitusjonen.

I dag har Møreforsking fire forskningsområder: Logistikk, marin, samfunn og transportøkonomi. Nå har styret bestemt at institusjonen skal omorganiseres: Framover skal den rendyrke den maritime forskningsprofilen og altså tone ned logistikk- og transportforskningen.

Omorganiseringa innebærer, ifølge Holmgren, at viktig anvendt forskning for myndigheter og arbeidsliv nå må organiseres annerledes.

Han sier Møreforsking har vært viktig for flere fagområder ved høgskolen.

— Disse fagområdene forsvinner imidlertid ikke, men det blir en nødvendig omstilling for å kunne ivareta viktige forskningsfelt.

— Aktivitetene skal videreføres

Ifølge dekanen har forskningsinstitusjonen også spilt en viktig rolle som høgskolens institutt for anvendt forskning. Flere av høgskolens ansatte har hatt lederansvar der i mange år og har deltatt aktivt i prosjektene. Det har også bidratt til faglig rekruttering og en god del forskningsresultat har inngått i høgskolens publiseringsaktiviteter.

— Vårt mål er å få organisert dette slik at aktivitetene skal videreføres, og at vi får denne delen av forskningen tettere integrert med høgskolens øvrige forskningsvirksomhet, som er betydelig.

Dekan Johan Holmgren sier de anser den anvendte delen av forskningen som svært viktig, og at målet er å styrke den.

— Hvordan dette til slutt vil gå, er for tidlig å si. Høgskolen har imidlertid en god tradisjon for. kunne løse sine utfordringer.

Powered by Labrador CMS