styremøte innlandet

Motstand mot skolepenger og ønske om mer synlighet

Forslaget om studieavgift for utenlandske studenter er en av sakene styret ved Høgskolen i Innlandet får på bordet 8. november.

Det er høgskolestyremøte ved Høgskolen i Innlandet tirsdag. På sakskartet står blant annet høringen om regjeringens forslag om å innføre studieavgift for utenlandske studenter utenfor EU/EØS.
Publisert Oppdatert

Regjeringens forslag om å innføre skolepenger for utenlandske studenter fra land utenfor EU/EØS er på høring, og styret ved Høgskolen i Innlandet skal vedta sin høringsuttalelse på styremøtet denne uken.

Møtet kan følges her tirsdag fra kl 10.

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) er klar i sin motstand mot forslaget og mener det er en styrke for høgskolen å ha studenter fra hele verden.

— Innføring av studieavgifter kan ventes å påvirke både antall søkere fra tredjeland og inntakskvalitet til enkelte studier ved HiNN, og dette kan påvirke disse fagområdenes utvikling negativt, skriver han i saksframlegget til styret.

Han peker blant annet på at det vil bli mindre konkurranse om studieplassene på enkelte studieprogrammer og mindre variasjon i studentenes geografiske- og sosiokulturelle bakgrunn.

Fristen for å uttale seg om regjeringens forslag er 7. desember.

Vil bli mindre anonym

Høgskolens synlighet i offentligheten er en annen sak på styremøtet. På Ipsos årlige profilmåling blant offentlige institusjoner kom HiNN på 10. plass blant de 15 deltakende universitetene og høgskolene, men langt nede hvis man ser på alle som var med i undersøkelsen.

Som Khrono har skrevet kom NTNU på topp, ikke bare blant universiteter og høgskoler, men ble også vinner totalt sett i undersøkelsen.

Høgskolen i Innlandet vil gjøre noe med sin relativt anonyme tilværelse, i følge styredokumentene. Rektor Svenkerud påpeker at høgskolen trenger å øke sin synlighet og presenterer en liste med tiltak overfor styret.

Andre saker er foreløpig budsjett for 2023 og orientering om status for universitetsakkreditering, men den sistnevnte saken behandles bak lukkede dører.

Styret skal også orienteres om status for arbeidet med campus på Lillehammer og Hamar.

På sakskartet:

  • Forskrift om endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN
  • Høringsuttalelse: forslag om innføring av studieavgift for utenlandske studenter
  • Studieportefølje 2023-2024
  • Foreløpig årsplan- og budsjett 2023
  • Høgskolens synlighet i offentligheten
  • Orientering om status i arbeidet med konseptvalgutredningene på Lillehammer og Hamar, Innlandet Science Park og utredningen av fremtidig lokalisering av jordbruksutdanningene.
  • Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering (unntatt offentlighet)
  • UndervisningstermiPner 2023 - 24
  • Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden1.8.2023 til 31.7.2027
Powered by Labrador CMS