Debatt CReo og Forskerforbundet ved NMH

Musikkhøgskolen - en partner som aldri vil ha deg

Rektor lytter ikke til hvordan det er å være ansatt i en utrygg arbeidshverdag gjennom åremål, skriver fagforeningene ved Musikkhøgskolen.

Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, NMH, får kritikk fra fagforeningene for sine uttalelser om åremål og bruk av midlertidige stillinger
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Fagforeningene Creo og Forskerforbundet ved Norges musikkhøgskole (NMH) har i lang tid påpekt en utstrakt og problematisk bruk av åremål. Når denne saken lander i Khronos spalter 11. mai kontrer rektor Peter med tilslaget «Vi misbruker ikke åremål». Det er en ugrei kontring.

Rektor ved NMH sier VI, og i en litt hard ball med en noe ugrei og flakkende skru sier han at Forskerforbundet bedriver «slett statistisk håndverk». Problemet er bare at dette VI-et ikke inkluderer fagmiljøene, og det er et VI som skrur seg bort fra det å lytte til hvordan det er å være ansatt i en utrygg arbeidshverdag gjennom åremål der det er forventet at man skal investere og gi av seg selv, for så å bli satt på gata etter 4, 6 eller 12 år.

Tilbake til påstanden om «slett statistisk håndverk». Denne beskyldningen bygger på en påstand om at åremål ikke er midlertidig ansettelse. Partene i arbeidslivet er enige om at åremål og annen midlertidighet skal rapporteres hver for seg, men åremål er likevel en midlertidig ansettelse.

Åremål har de samme uheldige konsekvensene som annen midlertidighet, både for virksomheten og den ansatte. At åremål er midlertidig ansettelse er også fastslått i Statens personalhåndbok og Kunnskapsdepartementet Prop 111L (2020-2021). Midlertidighet i offentlig sektor skal reduseres, det er alle enige i. Det er til og med vedtatt i Stortinget. At NMH-ledelsen fortsatt insisterer på sin egen tolkning av åremål som en ikke midlertidig stilling er trangsynt, uetisk og underlig. Og VI-et som tolker det slik inkluderer fortsatt ikke fagmiljøene.

Bruken av åremål ved NMH øker, nærmere bestemt med 14 prosent fra 2019 til 2020. Og hvis vi bruker reine tall og ikke prosenter, en økning fra 95 til 105 åremålsansatte.

To tall til: andelen av åremålstilsatte i faglige stillinger ved NMH var 37,4 prosent i 2019, og økte til 40,3 prosent i 2020. Det mener vi er en altfor høy andel, som kan forsvare betegnelsen «misbruk av unntaksbestemmelse».

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Ifølge UH-loven kan åremål benyttes når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet. Ifølge forarbeidene til loven skal åremål være et unntak og kun benyttes for et fåtall stillinger (70 i hele UH-sektoren).

Den svært omfattende bruken av åremål ved NMH synes først og fremst å være begrunnet med at det gir ledelsen fleksibilitet

CREO og Forskerforbundet

NMH har siden 2008 brukt åremål i økende grad og det nådde et høydepunkt i 2016 da NMHs styre vedtok å bruke åremål for alle stillinger der åremål kan benyttes. Dette kan neppe sies å være i tråd med lovens intensjon. I 2019 vedtok styret, etter stort press fra de ansatte, en innstramming, blant annet skal alle hele stillinger være faste. Det er likevel fortsatt slik at åremål benyttes for de fleste ansettelser der åremål kan benyttes, og vi har vært vitne til kreative krumspring der NMH utlyser to nærmest identiske halve stillinger (istedenfor en hel stilling) slik at det kan ansettes på åremål.

Den svært omfattende bruken av åremål ved NMH synes først og fremst å være begrunnet med at det gir ledelsen fleksibilitet. At faglig fornying skal skje ved å bytte ut de ansatte. Dette er stikk i strid med den tillitsbaserte modellen som er grunnlaget for norsk arbeidsliv for øvrig. Forutsigbarhet og trygghet er en forutsetninger for et velfungerende arbeidsliv, også for de som er ansatt på kunstnerisk og skapende grunnlag.

Rektor unnlater å kommentere hvordan han mener at bruk av åremål virker inn på kvalitet. Kjære rektor Peter og NMHs ledelse; vis oss en begrunnelse for at det å ha utrygge, midlertidig ansatte lærere gir bedre studiekvalitet eller bedre kunnskapsutvikling. Vis oss at dette gir bedre langsiktighet og bedre utvikling av musikk, undervisning, mennesker og forskning. Følg dette opp med å vise at dere faktisk mener VI, og har som ambisjon å skape et godt arbeidsmiljø der trygge ansatte inkluderes og satses på over tid. Åremål er ikke veien å gå.

Powered by Labrador CMS