Nå blir det femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Den nye utdanningen skal implementeres gradvis fra 2021.

— Å løfte utdanningen til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I visse typer fag - kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag i skolen, gjøres over halvparten av undervisningen av lærere som ikke har faglig fordypning i faget.

Nå skal en ny masterutdanning for lærere i praktiske og estetiske fag bidra til at flere elever får fagkompetente lærere.

Leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, synes det er veldig bra at man ønsker å styrke faglærerutdanningene.

— Disse fagene er kjempeviktige i framtidens skole, sier hun til Khrono.

Rammeplanen er satt

Mens grunnskolelærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene fram til nå vært treårige. Nå er rammeplanen for den nye masterutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 fastsatt.

Masterfaget i utdanningen skal være enten dans, design, kunst og håndverk, drama og teater, kroppsøving og idrettsfag, mat og helse eller musikk.

— Med hjelp av gode lærere bygger disse fagene elevenes nysgjerrighet og skaperglede. De viser elevene verdien av samhandling, aktiv deltagelse og praktisk arbeid. Dette er fag som både gir viktig kunnskap og gode ferdigheter, og som bidrar i skolens dannelsesoppdrag. I et folkehelseperspektiv er de uunnværlige. Derfor må vi også her ha høyt kvalifiserte lærere. Å løfte utdanningen til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen. Dette skal komme elevene til gode, sier forsknings- og utdanningsminister, Henrik Asheim i en pressemelding.

Institusjoner kan søke om midler

Den nye utdanningen skal implementeres gradvis fra 2021 og dermed må utdanningsinstitusjonene som ønsker å tilby denne masterutdanningen, bygge kompetanse og forberede seg.

For å bidra til dette arbeidet kan institusjoner nå melde inn behov for ekstra midler til kompetanseheving. Kunnskapsdepartementet skal i 2020 fordele fem millioner kroner til institusjoner som trenger støtte for å kunne tilby utdanningen. I 2021 og 2022 er det avsatt ytterligere 2,5 millioner årlig til dette.

Leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, mener det er positivt at regjeringen har gitt tid til innfasingen, og hun er glad for at det er satt av penger.

— Men lærerutdanningene som helhet er underfinansiert. Det følger ikke alltid med finansiering når utdanningen gjøres om til masterutdanninger. Det er viktig at man følger opp med midler, både til innfasing og til det arbeidet som må legges ned med å starte opp utdanningene, sier hun.

Bygger på anbefalinger fra et utvalg

Den nye rammeplanen bygger på anbefalingene som et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet la frem i 2019. Det samme utvalget har nå levert en ny rapport hvor de har gjort en gjennomgang av arbeidet med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.

— Måten man jobber med estetiske fag i skolen kan overføres til andre fag. Dette har betydning både for elevenes læring og for inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer. Derfor er det viktig at lærerstudentene lærer å bruke estetiske uttrykksformer, arbeidsmåter og metoder, slik det er lagt opp til grunnskolelærerutdanningen. Rapporten er en del av kvalitetsarbeidet i lærerutdanningen og en ressurs for lærerutdanningsinstitusjonene i deres felles arbeid med å videreutvikle utdanningene og nå de målene som er satt, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS