forskingsrådet

Nå kan du foreslå hvem som skal fordele pengene fra Forsknings­­rådet

Forskningsrådet er i gang med å lete etter medlemmer til porteføljestyrene sine. 

— Jeg håper vi får mange nominasjoner, sier Mari Sundli Tveit.
Publisert Oppdatert

Du har kanskje ikke så mye forhold til Forskningsrådets porteføljestyrer. Men de er viktige. Blant annet er det de som bestemmer hvilke prosjekter som skal få forskningsmidler. Det skjer ved at eksperter foretar en fagfellevurdering av søknadene og sender en innstilling til porteføljestyret.

Det er for eksempel egne styrer innenfor temaene klima og miljø, velferd og utdanning og helse.

Fakta

Porteføljestyrer

  Det skal oppnevne medlemmer til 10 porteføljestyrer for følgende tema:


 • Forskningssystemet
 • Helse
 • Mat og bioressurser
 • Banebrytende forskning
 • Innovasjon
 • Muliggjørende teknologier
 • Demokrati og global utvikling
 • Klima og miljø
 • Velferd og utdanning
 • Energi og transport

Før sommeren bestemte Forskningsrådet at det skal gå fra 16 til 11 porteføljestyrer.

Og fram til 15. oktober kan du fremme forslag til hvem som skal sitte i ti av disse styrene fra 1. januar 2024 og de fire neste årene (det oppnevnes ikke nytt styre for samisk forskning nå). 

— Jeg håper vi får mange nominasjoner. Det er viktig for oss å få mange forslag, det vil gi oss det beste utgangspunktet for å sette sammen både det enkelte styret og helheten, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit til Khrono.

Her kan du foreslå medlemmer.

— Veldig viktige

Hun forteller om porteføljestyrenes rolle:

—Porteføljestyrene er veldig viktige. De har beslutnings- og tildelingsfullmakt innenfor sine ansvarsområder. I tillegg til å beslutte hvilke prosjekter som skal finansieres, har de i den nye strukturen fått en enda mer strategisk rolle enn tidligere. De er rådgivende overfor styret, og også overfor andre porteføljestyrer, overfor vår administrasjon og myndighetene.

Medlemmene er personlig oppnevnt på bakgrunn av sin kompetanse. De skal ikke representere institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.

Forrige gang Forskningsrådet skulle finne nye medlemmer, fikk det over 1300 forslag.

— Med de utfordringer og oppgaver vi står overfor trenger vi styremedlemmer med overblikk over forskningsfeltet, bruk av forskning og innovasjon, evne til å se nye muligheter og til å utvikle feltet gjennom langsiktige prioriteringer, sier Sundli Tveit i en nyhetsmelding på Forskningsrådets nettsider.

Forskningsrådet ser etter styremedlemmer fra alle sektorer, gjerne med erfaring fra styre-, leder- og utvalgsarbeid. Det ønsker også internasjonale medlemmer, forutsatt at de behersker et skandinavisk språk. 

Dette er kriteriene

Forskningsrådet har satt tre hovedkriterier de mener medlemmene i det enkelte styre samlet bør tilfredsstille:

 • Faglig kompetanse: Blant annet «solid faglig og strategisk kompetanse, fortrinnsvis på internasjonalt høyt nivå, og bred oversikt over nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innenfor porteføljestyrets ansvarsområde».
 • Systemkompetanse: Blant annet «god kunnskap om hvordan UH-sektor, instituttsektor, helseforetak, offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn samlet bidrar til forskning og innovasjon»
 • Habilitet: Minst halvparten av medlemmene må være habile i sakene som porteføljestyret skal behandle. Dette kommer også Forskningsrådet til å ta vil vi også ta hensyn til i styresammensetningen. 
 • Du kan lese mer om kriteriene her

Powered by Labrador CMS