nasjonal deleksamen sykepleie

Nær halvparten strøk i Namsos, Lovisenberg i Oslo med minst stryk

Hver fjerde sykepleiestudent, nær det samme som i fjor, strøk på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Faget anatomi, fysiologi og biokjemi skaper fortsatt mye trøbbel for sykepleiestudenter.
Publisert Oppdatert

Sykepleiestudentene er en av fire studentgrupper som blir testet i en nasjonal deleksamen. Revisjonsstudentene er oppe i revisjon, lærerstudenter i matematikk, barnevernsstudenter i juss, mens sykepleiestudentene blir testet i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Fakta

Nasjonal deleksamen

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut ansvar for fire ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler.
  • En av eksamenene er for studenter på sykepleie, en er for studenter i revisjon og en for grunnskolelærerstudenter, både trinn 1-7 (GLU 1.-7.)og trinn 5-10 (GLU 5.-10.) Nytt høsten 2022 var også en nasjonal deleksamen, som en pilot, for barnevernstudenter.
  • Resultater for sykepleiestudenter i faget anatomi, fysiologi og biokjemi, høsten 2022: 25,1 prosent stryk, 9,2 prosent toppkarakter A.

Kilde: Nokut

I 2016 var det nær 22 prosent av studentene som strøk. I 2021 og 2022 ligger tallet på over 25 prosent, for 2022-kullet på 25,1 prosent.

Men 9,2 prosent av studentene oppnådde på høstens eksamen karakteren A, noe som er den høyeste andelen noensinne.

— Mange av de som tar denne eksamen kommer rett fra videregående og er førstesemesterstudenter, påpeker Nokut-direktør Kristin Vinje.

— Pandemien gjorde at disse studentene knapt hadde hatt en eksamen før de tok denne. At så mange har mestret denne krevende eksamenen er veldig bra, og noe studentene kan være stolte av, legger Vinje til, i en pressemelding fra Nokut.

Namsos verst, Lovisenberg best

Tolv av de ulike studiestedene hadde en strykprosent som var lavere enn landsgjennomsnittet på 25,1 prosent, mens 21 hadde høyere stryktall. Fire studiesteder hadde for få kandidater til å få sine resultater delt opp, men de teller med i landsgjennomsnittet.

Mest stryk finner vi ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen, 37,2 prosent, NTNU i Ålesund 37,6 prosent, Høgskulen på Vestlandet på Stord 38 prosent VID vitenskaplig høyskole i Sandvika med 39,4 prosent, Høgskolen i Molde med 40,5 prosent og Nord universitet og deres studenter i Namsos med 47,6 prosent stryk.

Det er fire studiesteder ved fire ulike institusjoner som oppnådde en strykprosent på under 10 prosent. Lovisenberg diakonale høgskole hadde minst stryk med 4,7 prosent og her fikk hver tredje kandidat toppkarakter på denne eksamenen.

Studentene i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet, Studentene i Kristiansand ved Universitetet i Agder studentene ved UiT Norges arktiske universitet i Kirkenes og studentene ved NTNU, Trondheim, hadde all under 10 prosent stryk.

Nokut-direktør Kristin Vinje håper flere kan bli inspirert av de studiestedene som oppnår gode resultater på eksamen for sykepleiestudenter.

— Må jobbe bedre

— Vi ser at det er studenter i hele landet som har gjort det godt, og det er vi glade for. Men det er fortsatt en del som har litt å jobbe med for å bestå denne eksamenen. Fra vår side er det ikke aktuelt å lempe på kravene for å få flere gjennom, men heller prøve å inspirere institusjoner og studenter til å gjøre det enda litt bedre på neste forsøk, sier Nokut-direktør Vinje.

Eksamen er utarbeidet av en eksamensgruppe, som består av faglærere, emneansvarlige og andre eksperter på fagfeltet. I tillegg har Norsk Sykepleierforbund Student bidratt med å utarbeide eksamen.

Strykprosent per institusjon og studiested

Institusjon og studiested Stryk 2022
Lovisenberg Diakonale Høgskole4,7
Høgskulen på Vestlandet - Bergen8,3
Universitetet i Agder - Kristiansand8,8
UiT Norges arktiske universitet - Kirkenes9,1
NTNU - Trondheim9,2
UiT Norges arktiske universitet - Harstad16,4
OsloMet - Pilestredet17,9
VID vitenskapelige høgskole - Bergen19,8
UiT Norges arktiske universitet- Tromsø21,0
Nord universitet - Levanger23,0
Nord universitet - Vesterålen23,1
Høgskolen i Østfold24,4
Universitetet i Agder - Grimstad25,2
UiT Norges arktiske universitet - Hammerfest25,7
NTNU - Gjøvik25,9
Universitetet i Sørøst-Norge - Porsgrunn28,1
Universitetet i Sørøst-Norge - Vestfold28,4
UiT Norges arktiske universitet - Narvik28,9
Høgskulen på Vestlandet - Førde29,1
Nord universitet - Bodø30,1
OsloMet - Kjeller30,8
Universitetet i Stavanger30,8
Høgskolen i Innlandet - Elverum32,8
VID vitenskaplige høyskole - Sandnessjøen33,3
VID vitenskaplige høyskole - Oslo34,2
Høgskulen på Vestlandet - Haugesund34,8
Nord universitet - Mo i Rana (Helgeland)35,9
Universitetet i Sørøst-Norge - Drammen37,2
NTNU - Ålesund37,6
Høgskulen på Vestlandet - Stord38,0
VID vitenskaplig høyskole - Sandvika39,4
Høgskolen i Molde40,5
Nord universitet - Namsos47,6
UiT Norges arktiske universitet - AltaFor få
UiT Norges arktiske universitet - KautokeinoFor få
Høgskolen i Innlandet - KongsvingerFor få
VID vitenskaplig høyskole DiakonovaFor få
Nasjonalt25,1

Kilde: NokutPowered by Labrador CMS