Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha nytt navn når den en dag blir universitet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tre navn på pallen for HiOA

Aker, Nova eller Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus. Det er navnene som står igjen som mulige nye navn på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ikke ett enkelt navn peker seg ut som det beste navnet for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) når høgskolen etter planen blir universitet.

Derimot er det tre navn som står igjen etter at en prosjektgruppe med støtte fra pr-byråret Burson Marsteller og et navneforum med representanter fra ansatte og studenter har jobbet med saken siden i høst. Resultatet av en testing hos ulike målgrupper internt og eksternt er nå klart og skal presenteres for høgskolens ledergruppe tirsdag.

De tre finalistene er: Aker universitet, Nova - universitetet for næring, oppvekst, velferd og arbeidsliv og Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus.

Sprikende blant de tre

Testresultatene spriker til alle kanter og viser at de ansatte er mest for Aker, studentene og eksterne samarbeidpartnere er mest for Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus, mens studiesøkere og befolkningen ellers er mest for Nova.

Vi ser noen klare trender, som dessverre ikke er entydige på tvers av gruppene

Anne Elin Hvidsten

Anne Elin Hvidsten fra Burson Marsteller presenterte resultatene for navneforumet mandag ettermiddag. Dette er en gruppe som er satt sammen av ansatte fra ulike enheter ved HiOA, samt studentrepresentanter. De har hatt i oppgave å hanke inn innspill fra sine ulike miljøer gjennom en prosess som har vart siden i høst.

— Vi ser noen klare trender, som dessverre ikke er entydige på tvers av gruppene, sa Hvidsten.

Mange er blitt hørt

Navnene er blitt testet blant annet gjennom en kvantitativ befolkningsundersøkelse, fokusgrupper av studiesøkere, spørreskjema til internasjonale samarbeidspartnere, HiOAs egne studenter, ansatte, og nasjonale samarbeidspartnere.

— Her er det mange som har fått mulighet til å si sin mening, sa Julie Backer, som leder prosjektgruppen som har jobbet med navneprosessen.

Ansatte for Aker

Testingen viste at de tre navnene skilte seg tydelig ut. Aker er navnet som har mest støtte blant ansatte, og som samtidig vekker liten motstand blant de som ikke støtter det. Konklusjonen er derfor at dette navnet er mindre splittende enn noen av de andre.

Blant studentene har et flertall negativt inntrykk av Aker-navnet. 52 prosent sier at de ikke liker det.

— Det stemmer godt med mitt inntrykk. Studentene liker det ikke og synes ikke det er et passende navn på HiOA som universitet, sa Christoffer Alsvik, som er leder av Studentparlamentet ved HiOA.

Noe med profesjon

Studentene har i stedet Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus øverst. 52 prosent av dem svarer at de har positivt inntrykk av dette navnet. Dette navnet har sterk støtte blant ansatte i noen enheter, og sterk motstand i andre, og er dermed mer splittende enn Aker-navnet.

I tillegg kommer det på topp blant eksterne samarbeidspartnere, som blant annet omfatter representanter for næringsliv, organisasjoner og politikere.

Noen av argumentene for dette navnet er at det er en presis beskrivelse som skiller HiOA fra Universitetet i Oslo, og det har særlig støtte innen helsefag.

Nova støttes eksternt

Nova-navnet gjorde det best blant studiesøkere og i befolkningen ellers, og har derfor mest støtte eksternt.

Ifølge den kvalitative undersøkelsen som ble gjort i to grupper av unge i alderen 18-25 år er dette navnet «catchy», lett å huske, moderne og det skiller seg ut fra Universitetet i Oslo. På den negative siden sa noen at navnet er for langt (universitetet for næring, oppvekst, velferd og arbeidsliv), og noen mente at det minnet for mye om NAV.

De samme gruppene likte også Profesjonsuniversitet, som de mente samsvarer godt med hva de oppfatter at HiOA driver med i dag. Derimot likte de ikke så godt Aker-navnet, som de mente var litt kjedelig og gammeldags, selv om også det gjør at HiOA skiller seg fra UiO.

Luket ut storbynavn

Det var i alt 10 navn på testing, noen av dem ganske like. Navnene som inneholdt storby ble luket ut, det samme ble engelske navn (Oslo Metropolitan), og også EDOS (Educate Oslo), som kom inn sent i prosessen sammen med Nova.

Etter at ledergruppen ved HiOA har sagt sitt skal navnesaken videre til styret, som vil behandle saken enten i mai- eller junimøtet.  Til slutt er det Kunnskapsdepartementet som avgjør hva navnet skal bli etter en søknads- og akkrediteringsprosess om å få bli universitet.

Språkrådet er med

Språkrådet har ønsket å komme tidlig inn i navneprosessen, siden det er en stor statlig institusjon som skal ha nytt navn. Prosjektgruppen har konsultert Språkrådet om de tre navnene, og ifølge Julie Backer har rådet gitt positive tilbakemeldinger på alle. Hun understreker likevel at dialogen med Språkrådet fortsetter.

Når det gjelder Patentstyret, så opplyser Backer at det er gjennomført to forundersøkelser fra dem på navnene Aker og Nova.

— Forundersøkelsene inneholder Patentstyrets vurdering av muligheten for registrering og rettigheter på de to navnene. Det er først i neste fase det vil være aktuelt å innhente juridiske vurdering på navn, sier Backer.

Høgskolen har tilsammen betalt vel 300.000 kroner til eksterne for å komme fram til et godt universitetsnavn. Burson Marsteller har ledet arbeidet med å finne nytt navn og TNS Gallup har testet navneforslagene. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS