Doktorgrader

Nedgang i antall avlagte doktorgrader

Etter en topp i 2020 fortsetter nedgangen i antall avlagte doktorgrader. I 2022 ble det avlagt 1559, 42 færre enn året før.

Dag Rune Olsen og Margreth Hagen i rektorkapper.
I 2019 ble det avlagt 229 doktorgrader i Bergen, noen av dem under den avbildede doktorgradsproomosjonen. De påfølgende årene opplevde universitetet en økning på grunn av pandemien, før antallet igjen falt i 2022.
Publisert

1559 doktorgrader ble avlagt i 2022, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning.

Det er 42 færre enn i 2021 og 75 færre enn i toppåret 2020.

Det største fallet finner en hos Universitetet i Bergen. Der var det 220 avlagte doktorgrader i 2022, mot 245 i 2021. Det gir en nedgang på drøye ti prosent.

Pandemieffekt den ene veien...

— Den mest nærliggende forklaringen er at dette er en konsekvens av pandemien, sier Benedicte Carlsen, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen.

I likhet med de fleste andre, og totalen for sektoren, økte antall avlagte doktorgrader hos dem i 2020 og 2021 sammenlignet med årene i forveien, for så å falle i 2022.

— De som var godt i gang da vi gikk inn i pandemien, de som var i skrivefasen da, de hadde sannsynligvis ikke så store problemer med å bli ferdige. Men de som var mer i starten av doktorgraden og fortsatt holdt på med datainnsamling ble nok i større grad forsinket, og det kan være vi har mistet noen på grunn av det, sier Carlsen.

Hun forteller at de nå vil følge godt med på tallene fremover.

— Nesten halvparten av de som disputere hos oss er utlendinger, og vi vet ikke hvordan pandemien har virket inn på rekrutteringen, så det blir spennende å følge med på.

Mens tallene for sektoren som helhet, og de fleste enkeltinstitusjonene, viser en økning i antall avlagte doktorgrader i pandemien, etterfulgt av en nedgang mot 2022, er det noen som har en speilvendt kurve.

...og den andre veien

Hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) falt antallet avlagte doktorgrader jevnt fra 34 til 27 i perioden 2019 til 2021, for så å øke igjen til 36 i 2022.

— Vi hadde jo en nedgang som følge av pandemien, og mange søknader om utsettelse, så det er nok ketchupeffekten vi ser her. Samtidig jobber vi godt for å få opp gjennomstrømmingen, sier Heidi Ormstad, viserektor for forskning ved USN.

Også Nord universitet har en lignende utvikling, med en nedgang fra 30 til 18 avlagte doktorgrader i perioden 2018 til 2020, etterfulgt av en økning til 34 i 2022.

— Det har vært en bevissthet rundt det å redusere de negative effektene av pandemiene, og det er blitt jobbet veldig bra ute i organisasjonen med å få folk gjennom doktorgraden, sier Ketil Eiane, prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet.

— Spesielt i forbindelse med pandemien har det vært en bevissthet rundt å redusere de negative effektene av pandemien og jobbet veldig bra ute i organisasjonen med å få folk gjennom doktorgraden. Det er jo ikke tvil om at pandemien har gått spesielt hardt utover doktorgradsstudentene, men min opplevelse er at det er blitt jobbet veldig godt med dette i fagmiljøene.

Samtidig påpeker Eiane at det er naturlig med slike svingninger, spesielt for de som er en såpass liten aktør. Med sine 34 avlagte doktorgrader i 2022 er de jo ikke i nærheten av Universitetet i Oslo med 424.

— Bare sånt som om en får disputert i desember eller må vente til januar slår jo ut. I tillegg varierer det jo fra år til år hvor mange vi klarer å ta inn, noe som også slår ut her. Men vi vokser jevnt og trutt.

Avlagte doktorgrader i 2021 og 2022

Institusjonsnavn 2021 2022 Prosent Endring
Universitetet i Oslo428424-0,9-4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet412399-3,2-13
Universitetet i Bergen245220-10,2-25
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet132121-8,3-11
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet8668-20,9-18
Universitetet i Stavanger526015,48
OsloMet – storbyuniversitetet4945-8,2-4
Universitetet i Agder4443-2,3-1
Universitetet i Sørøst-Norge273633,39
Nord universitet283421,46
Norges handelshøyskole171911,82
Høgskolen i Innlandet2117-19,0-4
Høgskulen på Vestlandet101550,05
VID vitenskapelige høgskole81137,53
Norges musikkhøgskole410150,06
Norges idrettshøgskole118-27,3-3
MF vitenskapelig høyskole4650,02
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo86-25,0-2
Handelshøyskolen BI116-45,5-5
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk25150,03
Høgskulen i Volda13200,02
Kunsthøgskolen i Oslo13200,02
Sum16011559-2,6-42

Kilde: DBH/Hk-dir

Powered by Labrador CMS