Debatt ● sondre nikolai harr

Nei Hjelseth, mer arbeidsrelevans nå!

Hovedutfordringen til dagens utdanningsinstitusjoner er at de ikke greier å kommunisere hvordan pensum skal brukes på virkelige problemer, skriver Sondre Nikolai Harr.

I motsetning til Arve Hjelseth mener jeg det er bekymringsfullt at studentene ikke opplever studiene sine som arbeidsrelevante, skriver leder av Econa Student, Sondre Nikolai Harr.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Studiebarometeret er en av få kanaler hvor studentene har mulighet til å uttrykke sin opplevelse av egne studier. Studentenes svar er klare – vi opplever studiene våre stadig mindre arbeidslivrettet. At en professor deretter avviser resultatene på grunnlag av tall som viser at nyutdannede får jobb innen ett år etter endte studier er både problematisk og uheldig.

Vi studenter opplever at vi har få muligheter til å påvirke egen studiehverdag. Vi svarer derfor på undersøkelser som studiebarometeret for å signalisere til utdanningsinstitusjonene hvordan vi opplever studiehverdagen vår, og hvor vi gjerne skulle sett forbedringer.

Signalet er at studentene jevnt over opplever studiene sine som mindre arbeidslivsrelevante. Dette er et signal institusjonene bør lytte til og ta til seg i evalueringen av egne studier. Det hjelper lite å tilbakevise resultatene med at de er vanskelige å tolke, og at majoriteten av studentene får relevant jobb innen ett år etter studiene.

Det er strålende at studentene får seg relevant jobb etter studiene. Likevel illustrerer dette en samfunnsutfordring med stor knapphet på kompetent arbeidskraft, mer enn at den femårige utdanningen har vært så bra at vi landet nettopp den jobben.

Hjelseth har helt rett når han skriver at det er vanskelig å vite om utdanningen er arbeidslivsrelevant før man først er i jobb. Likevel er det lite med lange forelesningsdager, tunge teorier, passiv undervisning i store auditorier, og skoleeksamen som forbereder oss på det vi skal møte i arbeidslivet.

Jeg mener ikke å undergrave den jobben utdanningsinstitusjonene gjør hver dag, ei heller undergrave alt vi lærer under utdanningen. Men Hjelseths innlegg understreker et generelt stort problem med utdanningssektoren. Studentene har små muligheter til å påvirke hverdagen sin og gi innspill til studiene, og når vi gjør det blir resultatene bare avvist.

For i motsetning til Hjelseth mener jeg det er bekymringsfullt at studentene ikke opplever studiene sine som arbeidsrelevante. Og hovedutfordringen til dagens utdanningsinstitusjoner er at de ikke greier å kommunisere hvordan pensum skal brukes på virkelige problemer.

Min bønn er at utdanningsinstitusjonene ikke bare avviser studentenes vurderinger, men ser på hvordan de kan bedre studentenes forståelse av arbeidslivsrelevans. Kanskje er det ikke pensumet som er problemet, men metodene som blir benyttet for å formidle pensum. Inviter studentene til dialog, vær åpen for nye lærings- og vurderingsmetoder, så kan vi sammen finne frem til løsninger for å bedre resultatene i neste års studiebarometer.

Powered by Labrador CMS