Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen (Ap) er bekymret for framtida til kommunen hvis Nord universitet fortsetter å svekke og ikke styrke sin avdeling i hennes kommune. Foto: Finn Rindahl

Nesna blir ribbet for studier, og ordfører bekymret for framtida

Nord universitet, avdeling Nesna, blir ribbet for studietilbud og lærerutdanningen kan også forsvinne. Ordfører Hanne Davidsen (Ap) er sterkt bekymret, men rektor Bjørn Olsen, sier at alt hadde vært verre for Nesna uten fusjon.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. januar 2016 fusjonerte Høgskolen i Nesna sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag inn i Nord universitet.

Så langt har konfliktene rundt plassering av ansvar for organisering av lærerutdanningen vært godt kjent.

Mindre kjent er det at Nord universitet er i ferd med å tømme Nesna for utdanningstilbud.

I siste styremøte ble Nesnas studieportefølje av tilbud på over 30 studiepoeng kraftig redusert.

I følge Helgelands Blad ( (hele artikkel bak betalingsmur, red. anm) blir det sådd ytterligere usikkerhet rundt framtida til lærerutdanningen på Nesna. Styret åpner nemlig for at de to grunnskolelærerutdanningene (GLU) kan bli flyttet til Mo i Rana fra neste høst.

Gitt dagens situasjon hadde Nesna ikke bestått uten å fusjonere.

Bjørn Olsen

En nedlegging av Nord Nesna vil være kritisk for arbeidsplasser, bosetting  og kommunen i det hele.

Hanne Davidsen (Ap)

Svært bekymret ordfører

Hanne Davidsen (Ap) er ordfører i Nesna kommune, og som mange andre i kommunen svært bekymret for utviklingen på det som tidligere var Høgskolen i Nesna, nå Nord universitet, avdeling Nesna.

— Jeg hadde håpet at en større institusjon og universitetsstatus ville innebære et løft for studiested Nesna, sier Davidsen til Khrono, og hun fortsetter:

— Derfor er jeg selvsagt skuffet over utviklingen som vi har vært vitne til den korte tida siden fusjon i januar 2016. Studenttallet er halvert og flere studietilbud er kutta. Det er lite faglig fellesskap mellom studentene på Nesna og i Bodø på blant annet lærerutdanningen, som sliter med få søkere og små klasser hvis vi sammenligner med noen år tilbake.

Davidsen føler ikke at det gode arbeidet som ble gjort ved Høgskolen i Nesna med å utvikle en fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn er videreført.

—  Dette var en modell som hadde økende rekruttering og god gjennomstrømning og som ble laget i samarbeid med kommunene på Helgeland, sier Davidsen, og legger til:

— Nedgangen i studenttall innebærer at hybler står tomme og at tilsatte og studenter både på universitetet og i studentsamskipnaden lever i uvisse om framtida. 

Frist 1. desember for plassering

Universitetsstyret vedtok den foreslåtte studieporteføljen for neste studieår enstemmig og uten endringer onsdag 26. oktober.

Av studier på over 30 studiepoeng er det kun bachelor barnehagelærerutdanning (på deltid) som ligger inne med utlysing på Nesna. I tillegg er altså plasseringen av den samlingsbaserte lærerutdanningen på Helgeland uavklart. 

Styret har sagt at det er fakultetet som skal bestemme plasseringen av dette studietilbudet. Det kan enten bli Nesna eller Mo i Rana. Beslutningen må bli tatt før 1. desember,for det er fristen for å melde inn studiene som skal tilbys høsten 2017 til Samordna opptak.

Fagforeningene i Nesna har uttalt seg kritisk til at lærerutdanningen skal flyttes fra Nesna, og de mener dette bør utredes grundig, i følge IDF-referat om saken.

I styrets vedtak om endelig studieportefølje for 2017-2018, gis også rektor fullmakt til å justere mål for opptak og eventuelt trekke opptak når søkertallene er klare. Det presiseres også at minste opptakstall bør være 20 studenter for hvert studium.

Nesna hadde ikke bestått uten fusjon

Når rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen (bildet under), skal svare på spørsmål om hvor lærerutdanningen på Helgeland skal plasseres og framtida for Nesna, starter han med å trekke fram situasjonen for og rundt lærerrekruttering og utdanning, både i landets tre nordligste fylker, men også nasjonalt.

 

— Det har lenge vært en utfordring for institusjonene å levere tilstrekkelig antall lærere til skolene i Nordland, Troms og Finnmark. Søkningen har dessverre vært lav, og for første gang i år ser vi at vi ikke klarer å dekke behovet, selv ikke i Bodø, trekker rektor Bjørn Olsen fram, og legger til:

— Og vi har svært mange studieplasser på lærerutdanningen som står ledige. Vår utfordring er å klare å levere et tilstrekkelig antall lærere av god kvalitet til vårt naturlige nedslagsfelt, som er Nordland og Nord-Trøndelag.

I tillegg trekkerOlsen fram den nye femårige lærerutdanningen som trer i kraft høsten 2017 og de kompetansekrav som følger med når denne skal bli masterbasert. Og han trekker fram inntektsbortfallet på 7,5 millioner kroner for Nesna da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen satte foten ned for deres «badestudier». 

— Gitt dagens situasjon hadde Nesna ikke bestått uten å fusjonere og sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, bli Nord universitet, understreker Olsen overfor Khrono.

Mener fusjonsplattform lovet noe annet

Vi spør ordføreren i Nesna, Hanne Davidsen, om hun hadde forventet denne utviklingen for studiested Nesna.

— Vi ble helt klart lovet noe annet. Det ble laga en fusjonsavtale som sier at det skal planlegges med at aktiviteten ved etablerte campuser og studiesteder skal opprettholdes og videreutvikles, og at universitets satsing på Helgeland skal ta utgangspunkt i og videreutvikle tidligere Universitet i Nordland og Høgskolen i Nesnas eksisterende fasiliteter, bemanning og kompetanse, sier Davidsen.

— Hva er konsekvensene for kommunen hvis det går mot full nedlegging av tilbudene?

— Konsekvensene av en nedlegging vil være store for Nesna. Nord universitet er hjørnesteinsbedriften i kommunen og den største arbeidsplassen med unntak av kommunen selv. Vi har hatt høgskole, nå universitet, i 100 år og er skolestedet i Nordland. Vår identitet og infrastruktur er knytta til det å være vertskommune for tidligere Høgskolen i Nesna, nå Nord universitet avdeling Nesna. Nesna har hatt et godt studiemiljø og motiverte tilsatte som er villige til å yte en ekstra innsats for at studenter og universitet skal lykkes. Studenter og tilsatte bidrar på mange måter og er synlige i lokalsamfunnet, og det vil være et stort tap for oss om de skulle bli borte. En nedlegging av Nord Nesna vil være kritisk for arbeidsplasser, bosetting  og kommunen i det hele, understreker en alvorstynget ordfører.

Viktig for bosetting og rekruttering til arbeidslivet

Davidsen trekker fram at Nesna ligger sentralt på Helgeland og det har vært viktig for å rekruttere fra hele Helgelands-regionen som flesteparten av studentene kommer fra.

— Helgeland er en like stor region som Bodø og Salten, men bosettingen er spredt på flere byer og tettsteder. Utdanningsnivået er lavt og flere kommuner og bedrifter sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Uten tidligere Høgskolen i Nesna og nå Nord universitet Nesna vil det være en utfordring for Nesna kommune og andre kommuner på Helgeland å rekruttere lærere, sykepleiere og annen utdanna arbeidskraft. Svært mange av de lærerne som er utdannet ved tidligere Høgskolen i Nesna arbeider på Helgeland og i Nordland, sier Davidsen.

Har vedtatt samlingsbasert på Helgeland

Rektor på Nord universitet, Bjørn Olsen, understreker overfor Khrono at styret har vedtatt at de skal tilby samlingsbasert lærerutdanning på Helgeland, og at både ledelsen ved universitetet, prosjektgruppen som skal se spesielt på Nesna og som leverer rapport i mars, samt fakultetet selv er tett involvert i den beslutningen som skal bli tatt.

— Det er naturlig at det er fakultetet som tar en slik beslutning, men det stemmer ikke at vi har overlatt denne saken til fakultetet alene, sier Olsen og peker tilbake på at styret og prosjektgruppen følger saken tett.

— Mange på Nesna føler at dere svikter fusjonsplattformen når de ser at studieporteføljen krympes og enda flere fag er under press?

— Situasjonen man opplever på Nesna i dag er etter mitt syn ikke en konsekvens av fusjonen, men av den utviklingen i markedet vi har sett, og de politiske rammene for de utdanningene vi skal tilby, som tidligere nevnt, sier Olsen.

— Vi har på ingen måte konkludert enda, og vi er opptatt av å skaffe oss et best mulig beslutningsgrunnlag før vi gjør det, legger han til.

Han poengterer også at han er veldig opptatt av å ivareta de ansatte på en best mulig måte, samtidig som han gjentar at uten fusjonen hadde det ikke vært mulig for noen av de tidligere institusjonene å få til en samlingsbasert lærerutdanning etter de nye kravene på Helgeland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS