Khrono besøkte Nesna i forrige uke, og traff Ingvild Sivertsen (tl venstre), lærerstudent (5-10) og Cathrine Hole, som arbeider på den videregående skolen på Nesna. De er begge engasjert i aksjonsgruppen som jobbar for å redde campus på Nesna. Foto: Paul S. Amundsen

Campus Nesna er stengt

Nord universitet. Verneombudet på studiested Nesna ved Nord universitet har stengt arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning. Han mener arbeidsforholdene er uforsvarlige. Rektor forstår at situasjonen er vanskelig. Verneombudene opprettholdt stenging torsdag ettermiddag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdater torsdag 23. mai kl 19.00 etter møte mellom verneombud og representanter for ledelsen ved Nord universitet. Og fredag 24. mai kl 09,00 med uttalelser fra NRK om at stengingen kan være ulovlig.)

Gary Hoffman, verneombud ved Nord universitet, sendte i går, onsdag 22. mai, ut en melding der han informerte om at han stanset alt arbeid med øyeblikkelig virkning på campus Nesna.

Fakta

Nord-vedtak 26. juni

Konstituert rektor på Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapporten onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

Høringsperioden for rapporten er fra 3. mai til 15. juni. Så vil universitetsstyret få saken til endelig behandling og vedtak i sitt møte 26. juni.

Bakgrunnen er ubesvarte avviksmeldinger sendt til ledelsen ved Nord universitet i tillegg til «en akutt psykisk helsefarlig situasjon». Dette gjelder både faglig og administrative ansatte.

Hoffman gjentar det samme til Khrono, og legger til:

Dette er et siste verktøyet jeg har for å få en ekstern innsats inn å vurdere noe jeg mener er helt uforsvarlige arbeidsforhold.

Gary Hoffman

— Dette er et siste verktøyet jeg har for å få en ekstern innsats inn for å vurdere noe jeg mener er helt uforsvarlige arbeidsforhold. Samtidig er det helt uholdbart at alle våre bekymringsmeldinger de siste årene, og avviksmeldingene i senere tid, fortsatt står ubesvart fra ledelsen. Nå må en ekstern instans inn å se på forholdene her, sier Hoffman til Khrono.

I en pressemelding fra konstituert rektor Hanne Solheim Hansen heter det:

— Vi skjønner at forslaget til ny studiestedsstruktur gjør situasjonen vanskelig for våre ansatte på Nesna.

Det var NRK som først skrev om saken. I følge en pressemelding fra Nord universitet torsdag kveld avvikles eksamen som normalt.

Opprettholder stenging torsdag ettermiddag

Ledelsen ved Nord universitet hadde torsdag et møte med verneombudene om situasjonen. Møtet ble avholdt på studiested Nesna.

I møtet deltok representanter fra ledelsen ved Nord universitet, universitetets hovedverneombud og verneombudene og tillitsvalgte på Nesna.

— Dette er en krevende tid for mange av våre ansatte. Når verneombudene på Nesna melder at arbeidsmiljøet er helseskadelig, og mener at ansatte ikke kan møte på jobb, så er det svært viktig at vi går inn i dialog for å finne en løsning på situasjonen, sier dekan Egil Solli ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag på vegne av Nord universitet, i en ny pressemelding fra universitetet.

Han informerer om at universitetet også i fortsettelsen jobber med tiltak for å ivareta de ansatte.

— Vi har en dialog om situasjonen. Målsettingen er å finne en løsning, slik at ansatte kan komme på jobb, sier Solli.

Status etter torsdagens møte på Nesna er at verneombudene opprettholder sitt vedtak om stenging av studiestedet.

Etter vedtak av verneombudene kan likevel eksamensavviklingen gjennomføres som planlagt. I den grad ansatte trenger å møte på jobb i forbindelse med avviklingen av eksamen, er disse ikke omfattet av verneombudenes vedtak om stenging.

Verneombud Gary Hoffman sier til Khrono etter møtet at det var et langt møte uten resultat, og at han ønsker å få Arbeidstilsynet inn for å vurdere situasjonen.

— Kan stoppe arbeidet i påvente av vurdering

Johan Furebotten er tilsynsleder i Arbeidstilsynet Nord-Norge.

— Verneombudet har rett til å stanse arbeidet på en arbeidsplass, hvis han eller hun mener at det er fare for liv og helse, understreker Furebotten.

Han forteller han ble orientert om saken fra ledelsen ved Nord universitet som onsdag kveld søkte hjelp for å få vite hvordan de kan og skal håndtere en slik situasjon.

— I slike situasjoner anbefaler vi alltid at arbeidsgiver søker å få til en god dialog med verneombudet, og at partene sammen finner fram til løsninger som kan bidra til å løse situasjonen.

— Hvem kan åpne arbeidsplassen igjen?

— Det er det bare verneombudet selv som kan gjøre. Gjennom dialog kan partene komme fram til at de er enige om situasjonen og at de lager løsninger som gjør at verneombudet føler at det er forsvarlig at arbeidsplassen reåpnes. Hvis de ikke blir enige kan Arbeidstilsynet komme inn for å vurdere situasjonen, forteller Furebotten.

Arbeidstilsynet kan altså også avslutte en stans. Da må de gå inn og vurdere om arbeidsgiver har iverksatt tiltak, og om disse tiltakene er tilstrekkelig til at det ikke er overhengende fare for liv og helse.

Furebotten understreker samtidig at Arbeidstilsynet i en slik situasjon er en katalysator, og ikke kan løse situasjonen. Skal Arbeidstilsynet følge opp saken må de ha en skriftlig henvendelse.

— Det er det bare partene sammen på arbeidsplassen som kan løse situasjonen, understreker Furebotten.

Studentene: — De ansatte ar vår fulle støtte

Ingvild Siversten er avgangsstudent på lærerutdanningen, campus Nesna, trinn 5-10. Hun forteller at hun skal lever sin bacheloroppgave fredag, og at i dag, torsdag, er det studenter som har eksamen på studiestedet.

— Det ble sagt at stengingen ikke skulle ramme de første eksamener for studentene, forteller Sivertsen.

— Stemmer det at studentene gir verneombudet sin fulle støtte?

— Ja, det gjør det. Her på Nesna lever vi «tett», administrasjon og faglige ansatte og studenter spiser i samme kantine. Vi har gode relasjoner, og vi har sett hvor hardt denne situasjonen tar på lærerne våre og de andre ansatte på campus Nesna, forteller Sivertsen.

Og hun legger til:

— Vi synes bare det er rart at dette ikke har skjedd før. Vi tror det blant annet skyldes at de ansatte står på til det ytterste, nettopp for oss studenter.

Mange ubesvarte avvik

På spørsmål om hvorfor verneomudet har sett seg nødt til å stenge Nesna legger Hofmann også til at situasjon ved Nesna etter hans syn har utviklet seg i negativ retning siden fusjonen 1. januar 2016, og at listen er lang over ting som har skjedd.

Han trekker fram at ledelsen ved Nord universitet la ned heltidsstudier ved Nesna, at de har lagt ned samskipnaden og bygget ned studentvelferden, at ledelsen ved Nord har inndratt penger Nesna hadde på bok ved fusjonen, og at ledelsen også har trukket inn 130 millioner universitetet har fått til å videreutvikle Nesna.

— I etterkant av dette kommer så ledelsen og vil legge oss ned og begrunner dette med at vi ikke har heltidsstudenter, at tilbudet for studenter er for dårlig og at det er for dyrt å drive Nesna. Men dette er jo forhold ledelsen ved Nord universitet selv har skapt, hevder verneombudet, og legger til:

— Allerede i mai 2016 ble det sendt bekymringsmelding til ledelsen. Den er ikke besvart. Det er nå sendt flere avviksmeldinger som står ubesvart, og nå er det psykiske presset så tøft på arbeidsstedet at jeg ikke har noe annet valg enn å stenge arbeidsplassen.

Skjedde i etterkant av møte i arbeidsmiljøgruppen

Onsdag var det møte i arbeidsmiljøgruppen. Avviksmeldingene ble lest høyt, men ifølge verneombudet ble de verken besvart eller diskutert av dekan Egil Solli på Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) som Campus Nesna er endel av.

— Alle som jeg har snakket med ved Campus Nesna har tydelig tegn av stress relaterte symptomer som manglende søvn, hodepiner og umuligheten til å koble av. Derfor skal jeg stanse arbeidet på Nesna, skriver verneombudet.

Verneombudet legger til at Arbeidstilsynet har blitt varslet.

— Jeg har snakket med representanter for studentene på Nesna og fått deres fulle støtte, sier han.

Konstituert rektor, Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. Foto: Paul S. Amundsen

Nord universitet: — Har forståelse for situasjonen

Ledelsen ved Nord universitet skriver i en pressemelding at de like før arbeidsdagens slutt onsdag 22. mai, fikk kjennskap til at verneombudet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har beordret stans i arbeidet med øyeblikkelig virkning ved Nord universitet i Nesna.

Vi skjønner at forslaget til ny studiestedsstruktur gjør situasjonen vanskelig for våre ansatte på Nesna.

Hanne Solheim Hansen

Ledelsen skriver at verneombudet henviser til arbeidsmiljøloven når han begrunner arbeidsstansen, og oppgir psykiske belastninger som årsak.

Rektor Hanne Solheim Hansen har forståelse for at arbeidssituasjonen på Nesna er krevende i den fasen universitet er i nå.

— Vi skjønner at forslaget til ny studiestedsstruktur gjør situasjonen vanskelig for våre ansatte på Nesna. Vi jobber godt sammen med de tillitsvalgte, og er samtidig opptatt av å ha god dialog med verneombudet, sier Hansen i pressemeldingen.

Ledelsen ved Nord universitet har kontakt med verneombudene for å finne tiltak som kan løse situasjonen. De trekker fram at Nord universitet også er opptatt av å ta vare på studentene i denne situasjonen, og de sier til Khrono at de vil komme tilbake med mer informasjon når de har mer oversikt over situasjonen.

Hevder at stengingen av Nesna er ulovlig

Thomas Benson er jurist i Angell Advokatfirma, men også universitetslektor ved Nord universitet.

Benson reagerer på stengingen av studiested Nesna i følge en artikkel på nrk.no, og mener den kan være ulovlig. Han poengterer at når man stenger må det foreligge en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse.

— Dersom verneombudet tror at arbeidstakerne vil ta sine liv som følge mobbing eller trakassering, kan arbeidet stanses, sier han til NRK.

Han underviser ved Nord universitet, men understreker at han uttaler seg som jurist.

Benson har aldri hørt om at et verneombud har stengt ned et helt studiested.

— Meg bekjent har ikke dette skjedd i Norge tidligere, sier han.

Thomas Benson får følge av arbeidsrettsadvokat, Benedicte Hille.

— Det er svært tvilsomt om psykiske påkjenninger i en slik situasjon medfører stansingsrett for verneombudet, sier Hille, til NRK.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS