styremøte

Nesna, pengebruk og rektorlønn i Nord-styret

Ved Nord universitet er utdanningstilbud på Nesna fortsatt en varm potet.I dag skal styret vedta om de skal bistå regjeringen med en reetablering.

Nord universitets campus på Nesna.
Nord universitets campus på Nesna.
Publisert

Samtidig som Nord universitet driver avvikling på Nesna og omplassering av ansatte er de bedt om å bistå i Kunnskapsdepartementets arbeid med planer for en reetablering på Nesna. Regjeringsplattformen innstiller på et fullverdig studietilbud.

Ha kontor til 2023

I styrepapirene til torsdagens styremøte innstilles det på at Nord universitet skal bistå departementet med nye planer på Nesna. I tillegg skal styreleder og rektor følge opp henvendelsen fra departementet, som omhandler muligheten for at omplasserte ansatte på Nesna blir boende der til starten av 2023. Om dette medfører ekstra kostnader forutsetter universitetet at de blir dekket.

87 millioner for mye

Av andre saker i styremøtet er det nye regler for avsatte midler. I styrepapirene går det fram at Nord universitet vil ha 87 millioner kroner i avsetninger til andre formål som må omdisponeres eller overføres til investeringer. Dersom ikke går dette tilbake til statskassen.

Rektors lønn er et annet punkt i styremøtet. Her er saken unntatt offentlighet.

Powered by Labrador CMS