Nord universitet

Nesna-rapport: Vil satse på internasjonalt opptak og undervisning på engelsk

Prosjektgruppen for «Utviklingsprosjekt Nesna» foreslår en rekke nye studier, infrastrukturtiltak og ny organisering av studiestedet på Nesna.

Studiestedet på Nesna ble vedtatt nedlagt av Nord-styret i 2019, men er nå oppe og går for fullt igjen.
Studiestedet på Nesna ble vedtatt nedlagt av Nord-styret i 2019, men er nå oppe og går for fullt igjen.
Publisert Oppdatert

Onsdag la prosjektleder Jan-Oddvar Sørnes fram rapporten etter arbeidet med «Utviklingsprosjekt Nesna» ved Nord universitet.

— Det mest nytenkende vi foreslår er et masterprogram kalt «Master of Rural Management». Det overordnede fokuset i dette programmet er at vi satser på internasjonalt opptak og engelskspråklig undervisning. Utgangspunktet er det rurale, og vi tror det har høy aktualitet utover Norges grenser, uttaler Sørnes i en pressemelding.

14. juni møtes styret ved Nord universitet til styremøte i Levanger. Da skal Hanne Solheim Hansen legge fram rapporten og sin innstilling til styret.

Les hele rapporten her

— Mange spennende anbefalinger

Rapporten inneholder en rekke forslag til nye studier, markedsføring av studiene, viktige infrastrukturtiltak på Nesna og forslag til organisering av studiestedet.

— Vi mener selv at vi kommer med mange spennende anbefalinger. Om det er mulig å gjennomføre dette, blir opp til styret ved Nord universitet og fakultetene avgjøre, sier Jan-Oddvar Sørnes.

Han legger ikke skjul på at det er vanskelig å skulle foreslå studier som gir mange nye heltidsstudenter til studiested Nesna i en tid hvor søkertallene går ned. Han forteller at de derfor foreslår en rekke nett- og samlingsbaserte studier.

— Det vil være krevende for Nord universitet, studiestedet og samarbeidspartnerne, men vi tror det er mulig. Vi foreslår å markedsføre Nesna både nasjonalt og internasjonalt som nært og bærekraftig, sier Sørnes.

Rektor Hanne Solheim Hansen uttaler at hun er glad for at prosjektgruppen er i mål med rapporten.

— Hele ideen med utviklingsprosjektet var at det skulle være frikoblet fra Nord universitet og at vi skulle få nye, friske ideer fra mange ressurspersoner både i og utenfor regionen. I rapporten får vi gode eksempler på at det er mange både i regionen og i Nordland som vil bidra til at vi sammen kan skape et godt studiested på Nesna, sier rektoren.

Samarbeid med fagskole

Jan-Oddvar Sørnes understreker viktigheten av samarbeid for at man skal lykkes på Nesna, og nevner samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, med lokale og regionale myndigheter, med næringslivet og med andre studiesteder i Nord universitet som viktige momenter.

Når det gjelder konkrete studietilbud på Nesna, anbefaler prosjektledelsen årsstudium i havbruk og innen skolefritidspedagogikk, i tillegg til flere frittstående årsstudier innenfor trening, friluftsliv og reiseliv. Videre foreslås det bachelor innenfor havbruk og bachelor i vernepleie.

Av de mer spenstige ideene som lanseres i utviklingsprosjektets rapport, er en egen sommerskole med internasjonale mikrokurs.

— Vi har også viet en god del plass i våre anbefalinger til å se på samarbeid mellom Nord universitet og andre aktører. Særlig mener vi det er grunn til å jobbe videre med et tettere samarbeid med Nordland fagskole, sier Sørnes.

Powered by Labrador CMS