Fagskoleopptaket

Nett- og samlingsbaserte studier dominerer

60,6 prosent av fagskolesøkerne har fått tilbud på et nett- eller samlingsbasert studium. Sjekk tallene for alle lærestedene.

Flest menn i fagskoleopptaket og nettbaserte studier har mange interesserte blant fagskolesøkerne.
Publisert Oppdatert

Ved årets samordnede opptak til fagskolene har 7967 søkere fått tilbud om studieplass noe som er en nedgang på 1,3 prosent fra 2021.

Fakta

Samordna opptak

  • I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og også 23 fagskoler.
  • 1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
  • Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. 

Kilde: hkdir

Opptaket 2022 er første året hvor majoriteten av studieplasser og antall søkere er til nett- eller samlingsbaserte studier.

— Selv om det er en liten nedgang i det totale antallet som har fått tilbud om en fagskoleplass, så er det interessant at å se at hele 60,6 prosent av søkerne har fått tilbud om et nett- eller samlingsbasert studium, sier Sveinung Skule direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i en pressemelding fra direktoratet.

Teknologi og helsefag dominerer

Totalt har 12.232 personer søkt om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Den største andelen tilbud om studieplass er gitt innen utdanningsområdene «Teknologiske fag» med 4196 tilbud og «Helsefag» 1680 utsendte tilbud. Selv om helsefag er stort har området likevel en nedgang på 16,8 prosent viser opptakstallene. Dette er på lik linje med nedgangen man så til sykepleie innen høyere utdanning på over 25 prosent.

— Vi ser at selv om det de siste årene har vært en endring i retning av mer fleksible utdanninger, er det fortsatt de samme utdanningsområdene som utgjør hovedvekten, fortsetter Skule i pressemeldingen.

Fagskolene som er med i det samordnede opptaket har lyst ut til sammen 10803 studieplasser fordelt på 377 ulike høyere yrkesfaglige utdanninger.

Til disse studieplassene er det 10438 søkere som kvalifiserer til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer, heter det i faktanotat fra direktoratet.

Langt flere menn

Sveinung Skule er direktør for HK-dir.

I hovedopptaket har 2690 kvinnelige og 5277 mannlige søkere fått tilbud om studieplass. Dette utgjør en kvinneandel på 33,8 prosent, ned fra 36,0 prosent i 2021 viser tall fra direktoratet.

— Der man i opptaket til universitet og høgskoler ser at det er kvinner som utgjør størsteparten av søkerne, er bildet motsatt for fagskoleopptaket. Her utgjør menn den største andelen av søkerne. Sammenlignet med fjorårets opptak er det en nedgang i andelen kvinnelige søkere, sier Skule.

Antall studier, Planlagte studieplasser, søkere førstevalg, søkere, søkere kvalifisert og søkere med tilbud fordelt på lærested

Lærested Antall studier Studieplasser Søkere førstevalg Søkere Søkere kvalifisert Søkere tilbud
Fagskolen i Viken6822241782276223751428
Fagskulen Vestland361151145420961840983
Fagskolen Innlandet3694593113971214725
Fagskolen Vestfold og Telemark239007651133994604
Fagskolen Rogaland339758341283997587
Trøndelag høyere yrkesfagskole3265290413321161565
Folkeuniversitetets fagskole3768990614561090558
Fagskolen Oslo1547293114471226465
Fagskolen i Nord19675430637548385
Fagskolen i Agder18495477727620375
Fagskolen i Møre og Romsdal13374291589529255
Norges Grønne Fagskole1196352437352197
Nordland fagskole13293201378333195
Norsk fagskole for lokomotivførere116812411276923160
Centric IT Academy6151176257210158
Einar Granum Kunstfagskole175149184131100
Fagskolen Aldring og Helse61509618214085
Norsk Fotofagskole4100961166957
Norges Friluftsfagskole13227413922
Kunstkolen i Stavanger12226543620
Asker kunstfagskole12017483417
Ytre kunstfagskole12020362616
Høgskulen på Vestlandet1241181479010
Totalt377108031222412232104387967

Kilde: hkdir

Powered by Labrador CMS