Norges handelshøyskole

NHH glemte at bygg var overført til Statsbygg

Bittelitt flaut, synes rektor Øystein Thøgersen om at bygg overført til Statsbygg fortsatt står i 2019-regnskapet ved NHH.

Denne bygningsmassen ved NHH ble overført til Statsbygg 1. januar 2019, men havnet likevel i NHHs årsregnskap.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«En uheldig misforståelse i NHHs interne koordinering» førte til at NHHs hovedbygg fortsatt sto oppført i regnskapet for 2019, til tross for at byggene ble overført til Statsbygg fra 1. januar 2019 og dermed ikke har noe i NHHs regnskap å gjøre lenger.

På grunn av uteglemmelsen, eller den uheldige misforståelsen som den kalles i styrepapirene, måtte NHH-styret ha et ekstraordinært møte 14. mai for å vedta et nytt, korrigert regnskap for 2019.

Tåler litt vitsing

Norges handelshøyskole (NHH) har landets fremste eksperter på regnskap og rektor Øystein Thøgersen understreker at regnskap skal være riktige, spesielt på NHH.

— Det var en glipp, knyttet til et avgjørende dokument som ikke ble sendt til rette vedkommende, forklarer han.

— Det er kanskje litt flaut dette?

— Det er bittelitt flaut, ja, men vi lever med det. Det kan nok bli litt vitsing om dette, men det får vi tåle, sier han.

Det er bittelitt flaut, ja, men vi lever med det. Det kan nok bli litt vitsing om dette, men det får vi tåle,

Øystein Thøgersen

Påvirker ikke handlingsrommet

Thøgersen understreker at korreksjonen av regnskapet ikke vil påvirke høyskolens avsetninger eller resultat for 2019.

— I substans og handlingsrom har ikke dette noe å si, så sånn sett kan man si at det er en formalitet, sier han.

Høyblokka og lavblokkene midt i NHHs bygningsmasse i Sandviken i Bergen ble overført til Statsbygg fra 1. januar 2019 og med det var hele NHHs bygningsmasse innlemmet i statens husleieordning, der Statsbygg drifter og vedlikeholder bygningene mens leietakerne betaler husleie.

Riksrevisjonen trakk godkjenning

I et brev til NHH datert 8. mai tilbakekaller Riksrevisjonen godkjenningen av årsregnskapet for 2019. Det skjedde etter at NHH hadde oppdaget feilen. Revisjonen påpeker at flere balanseposter i regnskapet er presentert med for høye verdier, og i tillegg er det foretatt avskrivninger som ikke skulle vært der i 2019.

«På bakgrunn av dette kan ikke Riksrevisjonen stå ved konklusjonen i beretning av 29. april 2020 om at regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler og gjeld per 31.12.2019», heter det i brevet.

Ifølge protokollen fra styremøtet 14. mai tok styret redegjørelsen om den uteglemte forvaltningsoverføringen til etterretning og godkjente det korrigerte årsregnskapet.

Fornøyd med at Statsbygg overtok

Inntil 1. januar 2019 forvaltet NHH selv byggene i Helleveien 30, som omfatter høyblokken og tilhørende lavblokker, i alt 21.000 kvm. Et nybygg som sto ferdig i 2013 på 13.000 kvm ble allerede fra det var nytt forvaltet av Statsbygg.

Øystein Thøgersen mener det har vært bra for NHH å slippe å forvalte eiendommene selv.

— Leien vil øke, men ikke mer enn fornuftig er. Min enkle analyse er at vi får gjøre det vi er best på, så får Statsbygg drive bygningene, sa han til DN da overføringen ble kjent høsten 2018.

— Hos oss har det fungert bra, sier han til Khrono snart et og et halvt år etter at forvaltningen av byggene ble overført.

— For oss er det ikke hensiktsmessig å ha en stor avdeling for forvaltning av bygningsmassen. Da kan vi heller drive med det vi er best på, regnskap for eksempel, sier han med en liten latter.

Rektor Øystein Thøgersen synes at regnskap bør være korrekte, spesielt på NHH.

Forstår universitetene

Tirsdag ble det kjent at regjeringen trekker tilbake forslaget om å overføre forvaltningen av de selvforvaltende universitetenes eiendommer til Statsbygg. Dette gjelder NMBU, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Les også: Regjeringen skrinlegger planer om å overta bygg

Thøgersen sier at han forstår at de store institusjonene ønsker å forvalte sine bygg selv.

— Vår holdning gjelder vår egen situasjon som en relativt liten institusjon med begrenset bygningsmasse. Hadde vi vært mye større og hatt en stor avdeling med stort budsjett og allverdens ekspertise, så hadde situasjonen vært en annen, sier han.

I tillegg har NHH sparsomt med spesialrom, for eksempel til laboratorier eller lokaler til dyrehold, som for eksempel NMBU har. Et av argumentene til de som kjempet mot overføring av bygg var nettopp at de kjenner sine egne behov best og ønsker fleksibilitet blant annet i forhold til spesialrom.

555 mill til oppussing

Etter at Statsbygg overtok forvaltningen av hele NHHs bygningsmasse, er det satt i gang en omfattende rehabilitering. I september 2018 kom statsminister Erna Solberg og daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til NHH med beskjed om at høyblokken, lavblokkene og klasseromsfløyen skulle rehabiliteres for 555 millioner kroner etter overføringen til Statsbygg 1. januar 2019.

Thøgersen forteller at rehabiliteringen er i rute og at det ser ut til at den vil ferdigstilles rett over nyttår.

— Det er gledelig og fascinerende at vi har hatt et byggeprosjekt gående, samtidig som vi har våre aktiviteter i gang. Selv under koronatiden har entreprenøren holdt farten oppe. Nå går dette med full fart fremover, sier han.

Powered by Labrador CMS