navnebytte

NHH vil få frem kvinnelige pionerer

Tidligere har Norges handelshøyskole kun hatt mannlige navn på auditoriene. Nå vil de fremheve syv historiske kvinner også.

Rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole har i to år ønsket å få inn nye navn på auditorier ved skolen.
Publisert

For over to år siden ba Norges handelshøyskoles (NHH) rektor Øystein Thøgersen om innspill til navnsetting av auditorier ved skolen. I 2021 ble en arbeidsgruppe satt sammen.

Da hadde NHH i en årrekke allerede hatt enkelte auditorier navnsatt etter tidligere ansette som NHH har ønsket å hedre. Nå var det på tide å oppdatere. På semesterets siste styremøte før sommeren ble styret orienterte om de nye navnene.

Hedrer syv kvinner

Arbeidsgruppen innstilling ble overlevert til rektor i april. I innstillingen skriver de at NHH og økonomifagene har en utfordring med å rekruttere og beholde dyktige kvinner.

«Det er derfor viktig å synliggjøre gode rollemodeller. Arbeidsgruppen foreslår derfor at navneprogrammet skal legge særlig vekt på løfte fram de kvinnene som har brutt viktige barrierer og gjort NHH til en mer mangfoldig og likestilt institusjon» heter det i forslaget.

— Det er spesielt gledelig at det kom inn mange gode forslag til kvinnelige pionerer på NHH, som kan løftes frem som rollemodeller. Jeg ser frem til å se det endelige resultatet, sa rektor Thøgersen i en nettsak hos NHH i desember etter at de hadde spurt ansatte om innspill til navn.

Arbeidsgruppen fremhevet følgende kvinnelige pionerer:

 • Den første kvinnelige studenten: Siviløkonom Anne-Johann Loe Whist (1936)
 • Den første kvinnelige avdelingslederen, Høyskolebibliotekar Anna Aars Dahl (1953)
 • Den første kvinnelige foreleseren: Professor Aina Uhde (1968)
 • Den første kvinnen i kollegiet: Førstekonsulent Gabrielle Kielland Welle-Strand (1972)
 • Den første kvinnen som ble dr.oecon: Professor Anna Mette Fuglseth (1989)
 • Den første kvinnelige instituttlederen: Professor Ingrid Simonnæss (1990)
 • Den første kvinnelige professoren: Professor Siri Pettersen Strandenes (2002)

Rehabiliterte bygg

Navnediskujon på rom og auditorium har vært oppe ved jevne mellomrom ved NHH, men det er ferdig rehabiliterte bygg på campuset som gjør at det ble aktualisert igjen.

Mandatet til arbeidsgruppen var klar på at terskelen for å få et auditorium oppkalt etter seg skal være høy. Det er rektor i samarbeid med institutt- og avdelingsledere som hadde siste ord i navnevalg.

Fra før av har de auditorium kalt opp etter Karl Broch, Jan Mossin, Agnar Sandmo, Kjell Grønhaug og Jebsensenteret som man ønsker å beholde. I arbeidet med å pusse opp bygningene har noen auditorium blitt revet, som et auditorium kalt opp etter nobelprisvinner Finn Kydland, det navnet ønsker man også tilbake.

Det trekkes også frem noen nye mannlige navn som de ønsker å hedre.

 • Professor Frøystein Gjesdal
 • Professor Kåre Petter Hagen
 • Professor Einar Hope
 • Professor Thore Johnsen
 • Professor Victor D. Norman
Powered by Labrador CMS