Allianser

Ni norske universiteter i «europeiske universiteter»

340 institusjoner er nå med i 44 europeiske universitetsallianser. En av de ni norske har sagt nei til å være med sin allianse videre.

Sunniva Whittaker (UiA), Klaus Mohn (UiS) og Anne Borg (NTNU) leder tre av universitetene som er med i europeiske allianser.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): — Jeg er kjempefornøyd med at vårt arbeid i alliansen har fått finansiering. Det er svært dyktige folk og gode universitet vi blir sammen med i alliansen, og dette vil både heve kvaliteten vår og øke vårt internasjonale arbeid.

Det sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding fra Nord Universitet.

Uttalelsen kommer etter at det forrige uke ble klart at universitetsalliansen SEA-EU har fått godkjentstempel som «europeisk universitet», med en finansiering fra EU for de neste fire årene. Nord Universitet gikk inn i alliansen i januar i år, de er nå sikret 1,7 millioner euro — nær 17 millioner norske kroner — fra en total finansiering til alliansen på 14,4 millioner euro.

Hansen mener samarbeidet «vil bidra til å styrke forskningen og utvikle Nord universitet til et anerkjent, internasjonalt universitet».

Fakta

European Universities Initiative

Initiativet om å skape såkalte European Universities kom i stand etter et EU-toppmøte i Gøteborg i 2017.

Da ble det bestemt at man skulle jobbe med å få frem initiativer som styrket strategiske partnerskap over hele EU mellom institusjoner for høyere utdanning og oppmuntre til utviklingen av tjue «europeiske universiteter» innen 2024.

Disse skal gjøre det mulig for studenter å oppnå en grad ved å kombinere studier i flere EU-land og bidra til den internasjonale konkurranseevnen til europeiske universiteter. Det er i dag 44 slike allianser.

Ni norske institusjoner er med i ulike universitetsallianser:

Initiativet er flaggskipet i EUs arbeid for å etablere et såkalt European Education Area.

Ni norske institusjoner

Nord Universitet er ikke det eneste norske universitetet som nå får millioner som medlemmer av slike allianser.

Forrige uke ble det klart at fire nye universitetsallianser får status som «europeiske universiteter», med finansiering for de neste fire årene. I tillegg får 16 allianser som i 2019 fikk finansiering for tre år, finansiering for fire nye år.

På toppen av dette kommer 24 allianser som fikk godkjentstempel og finansiering i 2020. Det gjør at totalt 44 allianser nå finansieres som europeiske universiteter, gjennom Erasmus +.

Norske institusjoner i allianser

Til sammen er det 340 institusjoner spredt over 31 land i disse institusjonene. Blant disse finner vi disse norske institusjonene:

I tillegg har Universitetet i Bergen (UiB) vært en del av ARQUS European University Alliance, som fikk finansiering i 2019 og nå får finansiering for fire nye år. Men UiB var ikke med på søknaden fra Arqus som nylig ble innvilget. UiB-rektor Margareth Hagen skriver i en melding til Khrono at de i januar, etter en grundig refleksjon og vurdering høsten 2021, bestemte seg for ikke å delta i søknaden.

— Vi setter stor pris på samarbeidet med partnere i Arqus og vi ønsker å fortsette dette i andre former i fremtiden, skriver hun og fortsetter:

— Initiativet Europeiske Universiteter krever en sterk forpliktelse og en felles fremtidsvisjon for alliansene. Mye av arbeidet i alliansen har vært interessant for UiB. Det er ambisiøse mål for mer integrasjon og stadig tettere samarbeid i alliansen. På bakgrunn av at UiB ikke i tilstrekkelig grad deler de langsiktige perspektivene i Arqus-alliansen, valgte UiB å ikke fortsette deltagelsen utover inneværende prosjektperiode.

Hun legger til de «har ambisiøse mål for internasjonalt og europeisk samarbeid» og at de støtter ambisjonen om styrket samarbeid mellom institusjoner i Europa.

Får millioner for de neste årene

— Dette er svært gledelig og viktig for vårt internasjonale arbeid ved UiA. Vi har bidratt sterkt i arbeidet med søknaden og skal blant annet lede et av de større prosjektene i FORTHEM de neste fire årene.

Det sier rektor Sunniva Whittaker i en pressemelding fra Universitetet i Agder (UiA) etter tildelingen forrige uke.

Universitetet får nær 22 millioner kroner for de fire neste årene, som medlem av universitetsalliansen, som samler 220.000 studenter og nesten 30.000 ansatte fra ni universiteter i Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Finland, Polen, Latvia, Romania og Norge.

Som Khrono skrev i går mener rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) at alliansen gir USN en helt annen mulighet til å bidra til løsninger på de globale utfordringene verden står overfor. Universitetet får nå nær 20 millioner kroner for de fire neste årene.

Mål om 60 allianser innen midten av 2024

Forslaget om å opprette slike europeiske universiteter kom første gang etter et EU-toppmøte i 2017. I dag er sentralt i arbeidet med å etablere European Education Area (EEA), et felles utdanningsområde, som EU-kommisjonen i 2020 varslet at de vil ha på plass innen 2025.

Tildelingen forrige uke er den tredje etter at de 17 første europeiske universitetene ble offentliggjort i 2019.

Med 44 slike allianser nærmer de seg målet som ble streket opp i en «europeisk strategi for universiteter», som ble lagt fram av EU-kommisjonen i januar. I strategien legges det opp til at det innen midten av 2024 skal være etablert 60 slike europeiske universiteter, med til sammen over 500 institusjoner.

Dette er et av fire grep som omtales som «flaggskip-initiativer» i strategien. I tillegg vil en ha på plass en juridisk status for slike universitetsallianser og en felles europeisk grad. Det skal også rulles ut et europeisk studentkort.

Etter å ha fått innspill fra sektoren sendte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i april et brev til EUs forskningskommissær Mariya Gabriel, der han ga norsk støtte til målet om å etablere 60 europeiske universiteter. Det gis også støtte til europeisk studentkort.

Om juridisk status het det at «initiativet reiser en rekke juridiske, økonomiske og organisatoriske spørsmål» og at en derfor støtter «videre utredning og vurderinger på europeisk nivå». En støtter også videre utredning av felles europeisk grad, skriver Moe i brevet.

Oppdatert 10. august med sitater fra UiB-rektor Margareth Hagen og informasjon om at universitetet ikke er med videre i en ny periode med Arqus-alliansen.

Powered by Labrador CMS