Iselin Nybø og Jan Tore Sanner tar over Torbjørn Røe Isaksens arbeidsoppgaver. Nå fremmer de sammen med Siv Jensen forbud mot heldekkende ansiktsplagg i barnehager, skole og for alle innen høyere utdanning. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Direkte: Legger fram ny lov mot ansiktsdekkende plagg

Forbud. Fredag 23. mars legger regjeringen fram sitt nye lovforslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og høyere utdanning. Forslaget har møtt sterk motstand på universiteter og høgskoler. Se framleggingen her fra klokken 12.00.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 23. mars legger ministrene Jan Tore Sanner, Iselin Nybø og Siv Jensen fram lovforslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg for både elever, studenter og ansatte i hele kunnskapssektoren, altså fra barnehager og opp til universiteter.

Lovforslaget ble lagt fram i juni 2017 og sendt på høring med frist 20. september 2017.

Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre.

Høyere utdanning sa nei

De fleste institusjoner innen høyere utdanning følger Universitets- og høgskolerådet (UHR) sitt standpunkt om å gå imot et statlig forbud, mens styret ved Nord universitet, mot rektors innstilling, støttet et slikt statlig forbud.

Høgskolen i Østfold støttet også forbudet.

Departementet mottok nesten 600 høringssvar totalt på denne saken, og at innspillene vil bli publisert fortløpende på regjeringens høringssider.

Av de 70 første høringssvarene som ble publisert gikk det fram at 12 institusjoner i universitets- og høgskolesektoren sa nei til forslaget.

UHR var tidlig kritiske

UHR gjorde det kjent via en pressemelding i sommer at rådet sier nei til regjeringens forslag om et forbud.

UHR mener argumentasjonen for et generelt forbud inneholder en rekke påstander om hvordan plagg som dekker hele eller deler av ansiktet påvirker muligheter for kommunikasjon og samhandling som ikke er tilstrekkelig nyansert.

UHR

— UHR mener at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet og er kritisk til forslaget om å innføre et generelt forbud, uten at det foreligger kunnskap om konsekvensene av et slikt forbud. UHRmener regjeringens alternative forslag, som har stor likhet med dagens praksis, fungerer tilfredsstillende, sa Vidar L. Haanes, tidligere styreleder i UHR.

Denne uttalelsen fra Haanes blir utdypet i UHRs høringssvar.

Der heter det blant annet:

«UHR har ingen kommentarer til Lovavdelingens juridiske vurderinger, men stiller spørsmål ved behovet for å innføre et generelt forbud i barnehager og utdanningsinstitusjoner på alle nivåer. Innføring av et generelt forbud er et drastisk tiltak. UHR etterlyser bedre kunnskaper om konsekvensene av innføringen av forbud og stiller spørsmål ved behovet for å innføre et generelt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg.»

Videre står det at: «Det er svært få kvinner i Norge som bruker nikab og burka, som er plaggene vi forstår det siktes til. UHR mener argumentasjonen for et generelt forbud inneholder en rekke påstander om hvordan plagg som dekker hele eller deler av ansiktet påvirker muligheter for kommunikasjon og samhandling som ikke er tilstrekkelig nyansert.»

Nord og Østfold sa ja

— Vi hadde et knapt flertall i styret som gikk inn for å støtte regjeringens primære forslag til et lovfestet forbud, sa styreleder Vigdis Moe Skarstein ved Nord universitet til Khrono.

Høgskolen i Østfold støtter også regjeringens forslag om et forbud. I sitt høringssvar skriver de blant annet at de selv har hatt regler mot heldekkende ansiktsplagg i undervisningssituasjoner ved skolen, men ikke bruk av den typen plagg i kantine, bibliotek eller andre steder.

«Høgskolen ser positivt på at dette reguleres i UH loven konkret, og at det gir en reell mulighet til å håndheve et slikt regelverk, med de sanksjoner som den nye loven foreslår,» står det.

Høgskolen vil ikke kommentere regulering av ansattes bruk av disse plaggene.

Fakta

Forbud mot heldekkende ansiktsplagg

12. juni 2017 sendte regjeringen ut forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i all utdanning, både for ansatte, elever og studenter.

Forbudet skal kun gjelde plagg som dekker ansiktet, som for eksempel finlandshette, masker og nikab.

Forslaget gjelder hele utdanningsløpet i både privat og offentlig sektor, fra barnehager til høyere utdanning.

Noen europeiske land har innført en form for forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har slått fast at det franske forbudet mot ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom fra 2011 ikke er i strid med menneskerettighetene.

Noen høgskoler og videregående skoler har allerede innført forbud.

Fredag 23. mars 2018 fremmer regjeringens itt endelig lovforslag med forbud.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS