Kiropraktikk

Nils (29) måtte utdanne seg til kiropraktor i utlandet:
— Tryggere i Norge

Norsk Kiropraktorforening har ventet på at fremtidige kiropraktorer kan utdanne seg i Norge i nesten 20 år. Fortsatt kan det ta flere år før en utdanning er på plass.

Kiropraktor Nils Meier sier at han trolig vile utdannet seg i Norge hvis det hadde vært mulig.
Publisert

Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært snakk om at det bør være mulig å utdanne seg til kiropraktor i Norge. Status i 2021 er at fremtidige kiropraktorer fortsatt må reise til utlandet for å gjennomføre utdanningen.

Nils Meier (29) fra Volda arbeider som kiropraktor på en privat behandlingsklinikk på Danmarks plass i Bergen. Kiropraktorutdanningen tok 29-åringen i USA, nærmere bestemt på Palmer College of Chiropractic West, i San Jose, California.

— Selv om jeg trivdes godt i USA, tror jeg nok at jeg ville ha valgt å utdanne meg i Norge dersom det hadde vært mulig, sier Meier til Khrono.

Nils Meier er tilbake i Norge etter flere år i USA. Nå arbeider han ved en privat kiropraktorklinikk på Danmarks plass i Bergen.

Han peker særlig på det økonomiske aspektet, og kostnaden ved å studere utenlands, men trekker også frem flere andre grunner til at valget hadde falt på Norge hvis tilbudet om kiropraktorutdanning hadde eksistert.

— Hadde man fått en utdanning i Norge, ville det for eksempel vært enklere å integrere kiropraktoryrket i det norske helsevesenet. Her ligger det et stort potensial. Det finnes riktig nok noen få kiropraktorstillinger på norske sykehus i dag, men det er ikke mange. Jeg tror at dette ville sett annerledes ut dersom man hadde hatt en norsk kiropraktorutdanning, reflekterer Meier.

— Mange ville nok også følt seg tryggere som kiropraktorstudenter dersom utdanningen hadde fantes i Norge, fortsetter voldingen.

Vestlandslegen

Ifølge Norsk Kiropraktorforening (NKF) har det i løpet av de siste 20 årene vært «mye frem og tilbake» når det gjelder etableringen av en norsk kiropraktorutdanning.

Både Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) har vært aktuelle kandidater for å starte opp utdanningen.

I dag er det bare sistnevnte som fortsatt har planer om å etablere en kiropraktorutdanning i Norge. Rektor Margareth Hagen forteller til Khrono at UiB fortsatt ønsker å etablere en kiropraktorutdanning, men understreker at det er en forutsetning at utdanningen kan finansieres av regjeringen gjennom «Vestlandslegen».

Margareth Hagen håper at det kan lykkes for en kiropraktorutdanning ved UiB en gang i fremtiden.

— Dette har vi vært tydelige på helt siden budsjettinspillet i 2019, sier Hagen.

Vestlandslegen var UiBs innspill til Grimstadutvalgets tilrådninger til Kunnskapsdepartementet om å øke utdanningskapasiteten i de norske medisinutdanningene.

Modellen baserer seg på en opptrappingsplan for opp mot 120 flere studieplasser over flere år. Fra studieåret 2020-2021 ble UiB tildelt 20 nye studieplasser i medisin, og disse plassene ble sett på som startskuddet for Vestlandslegen som prosjekt.

— Den eneste muligheten vi har til å etablere en kiropraktorutdanning, er gjennom videre finansiering av Vestlandslegen, sier Margareth Hagen.

— Hypotetisk

Hun formidler videre at hun regner med at det er gode forutsetninger for at regjeringen, også den påtroppende, vil finansiere Vestlandslegen videre.

— Med de samfunnsbehovene vi ser innenfor medisinfaget og behovene for sterke fagmiljøer, vil jeg tro at det er gode muligheter for det.

— Vil etablering av en kiropraktorutdanning være en del av dette?

— Vi må få Vestlandslegen skikkelig på plass før vi kan vurdere å starte opp en kiropraktorutdanning, men vi er åpne for å få det til i fremtiden, svarer Hagen.

På direkte spørsmål om hvor sannsynlig det er at det faktisk kommer til å bli etablert en kiropraktorutdanning ved UiB, svarer rektoren følgende:

— Det kan jeg ikke svare på per nå. Så lenge vi ikke har landet den endelige finansieringen av Vestlandslegen, blir det bare hypotetisk.

— Hvis alt går etter planen, hvilket årstall ser du for deg at de første fremtidige kiropraktorene kan starte på utdanningen ved UiB?

— Det blir veldig hypotetisk. Vi må få på plass finansiering av Vestlandslegen først, og så må vi eventuelt utrede, svarer Hagen.

NKF: — Synergipotensial

Generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, forteller at NKF har hatt god dialog med både rektoratet og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen om etablering av kiropraktorutdanning.

— Vi er naturligvis glade for at UiB fortsatt stiler seg positiv til å huse en norsk kiropraktorutdanning. Vi ser et betydelig synergipotensial gjennom å styrke medisinutdanningen i Bergen sammen med etableringen av en nasjonal kiropraktorutdanning, sier Engvold, og fortsetter:

— Om Stortinget omsider bevilger de nødvendige midlene til å ferdigprosjektere kiropraktorutdanningen over det kommende statsbudsjettet for 2022, vil forhåpentligvis både Stortinget og UiB ha et godt beslutningsgrunnlag slik at de kan fatte en endelig beslutning om oppstart av kiropraktorstudiet.

Powered by Labrador CMS