nokut

NLA får ikke tilby presteutdanning

Nokut sier nei til NLAs søknad om å utdanne prester. Begrunnelsen er at søknaden er lite reflektert.

NLA får foreløpig ikke utdanne prester, men vil søke Nokut på nytt.
NLA får foreløpig ikke utdanne prester, men vil søke Nokut på nytt.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NLA Høgskolen ønsker å tilby presteutdanning. I dag har den kristne høgskolen tilbud i teologi, men kan ikke tilby kommende prester hele studieløpet ved egen institusjon. Nå har NLA søkt om akkreditering, men Nokut sier nei.

I den sakkyndige rapporten, som er sitert i Vårt Land, heter det at søknaden som helhet mangler en forventet og nødvendig refleksjon over spenningen mellom å være en fri høyskole med et bestemt verdigrunnlag, og det å bedrive akademisk utdanning og forskning i et pluralistisk samfunn.

— Denne spenningen diskuteres ofte innen triangelen offentlig styring versus institusjonell frihet versus individuell frihet. Det er bemerkelsesverdig at NLAs søknad helt savner en slik refleksjon, heter det.

Det blir samtidig sagt at søknaden har en rekke sterke sider.

Søknaden gjaldt to studier: Femårig master i teologi og seksårig profesjonsstudium.

NLA kritisk

Gunnar Innerdal er avdelingsleder for teologi, religion og filosofi og førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA, og den som har være høgskolens representant for søknadene.

Innerdal skriver i en epost til Khrono at høgskolen ikke er enig i tilbakemeldingen:

— Vi er kritiske til om sakkyndig komite har grunnlag i lov eller forskrift for å si at disse forholdene er å forstå som en forventet del av en søknad om akkreditering av konkrete studietilbud, og savner en veiledning for hvordan dette skal gjøres og hvilke spørsmål den skal svare på. Søknader om akkreditering bør generelt vurderes etter fastsatte kriterier som er kjent både for den som søker og dem som skal vurdere søknaden på forhånd, skriver Innerdal.

Han skriver videre at NLA mener at de oppfyller lovens krav om akademisk frihet og har en lovbestemt rett til å fastsette sitt eget verdigrunnlag.

Til Vårt Land sier Innerdal at NLA ønsker å styrke det teologiske fagmiljøet, særlig innenfor praktisk teologi, og øke rekrutteringen av teologi- og prestestudenter gjennom å kunne tilby «full pakke».

— Vi ser også behovet for et lokalt forankret tilbud i en tid med store rekrutteringsutfordringer i kirker og organisasjoner, sier han.

Innerdal sier også at høgskolen kommer til å søke på nytt.

Nokut reviderer

I fjor høst ble det arrangert et møte i NLAs lokaler i Bergen, der Mike Davidson var hovedtaler. Davidson er fra Storbritannia, kaller seg eks-homofil og driver med konverteringsterapi. «Endring eller sølibat – det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønskjer å forlata homoseksuell praksis og kjensler», het det på plakaten for arrangementet, som var arrangert av Til Helhet og Frimodig Kirke.

I ettertid skrev Khrono om ansatte som sa opp, og om at NLA etter hvert endret et omstridt verdidokument. I dokumentet het det at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

I desember kom meldingen om at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) vil gjennomføre revidering av NLA Høgskolens status som høgskole. Årsaken var at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

— Vi har mottatt bekymringsmeldinger og i tillegg leser vi jo det som står i media. Vi følger alltid med på det som fins av informasjon om utviklingen med tanke på kvalitetskrav satt i lov og forskrift. Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering, sa Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono.

Powered by Labrador CMS