NOKUT-kritikk

NLA-rektor om kritisk rapport: — Urimelig og vagt

— Det er helt urimelig at innstillingen fra en sakkyndig komité, som bygger på vage og udokumenterte påstander hva gjelder akademisk frihet, skal bli stående, skriver NLA-rektoren i sitt tilsvar til Nokut-rapport.

— Komiteens resonnementer og konklusjoner, knyttet til akademisk frihet og verdigrunnlag, er vanskelige å forholde seg til, og kan vanskelig aksepteres, skriver rektor Sigbjørn Sødal ved Norsk Lærerakadmi i sitt tilsvar til Nokut-rapporten som har kommet med sterk kritikk av høgskolen.
— Komiteens resonnementer og konklusjoner, knyttet til akademisk frihet og verdigrunnlag, er vanskelige å forholde seg til, og kan vanskelig aksepteres, skriver rektor Sigbjørn Sødal ved Norsk Lærerakadmi i sitt tilsvar til Nokut-rapporten som har kommet med sterk kritikk av høgskolen.
Publisert

Dette er ordene NLA-rektor Sigbjørn Sødal bruker i sitt tilsvar til rapporten fra en sakkyndig komité fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Ordlyden i tilsvaret kommer fram i en artikkel i Sambåndet, som er Indremisjonsforbundets hovedorgan.

Fakta

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole.

NLA Høgskolen har omkring 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre studiesteder med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Rundt 80 prosent av NLA sine inntekter kommer fra staten.

Høgskolen har et kristent verdigrunnlag og er eid av de kristne organisasjonene:

  • Normisjon
  • Det Norske Misjonsselskap
  • Indremisjonsforbundet
  • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Søndagsskolen Norge
  • Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Eierne har flertall i høgskolens styre.

Institusjonen begynte sin virksomhet i 1968, og het da Norsk Lærerakademi. Høgskolen begynte først å undervise i fag som pedagogikk og kristendom i Bergen.

NLA Høgskolen har hatt sin høgskoleakkreditering siden 2006.

Kilde: NLA og Nokut

Akademisk frihet

Rapporten fra Nokut konkluderte i august med at NLA Høgskolen ikke tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Kritikken fra komiteen gikk på at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet. Nokut-styret skal behandle rapport og tilsvar i oktober.

— Komiteens resonnementer og konklusjoner, knyttet til akademisk frihet og verdigrunnlag, er vanskelige å forholde seg til, og kan vanskelig aksepteres, skriver rektor Sigbjørn Sødal ifølge Sambåndets artikkel.

Tilfeldig

Han skal ifølge artikkelen vise til formuleringer i komiteens innstilling som baserer seg på hva «den er kjent med» om akademisk frihet ved høgskolen.

— Det er altså ingen systematisk informasjonsinnhenting, men nærmest et tilfeldig og vilkårlig beslutningsgrunnlag, som ligger til grunn for påstanden om at NLA Høgskolen ikke fremmer og verner akademisk frihet, framholder Sødal ifølge Sambåndet.

Sødal opplyser også at NLA heller ikke har fått innsyn bekymringsmeldingene som Nokut skal ha registrert.

Juridisk gjennomgang

NLA Høgskolen har, ifølge Sambåndet, benyttet seg av to jurister fra Ernst & Young (EY) til sitt tilsvar, et dokument på 33 sider.

Juristene skal ifølge rektoren ha «foretatt en grundig juridisk gjennomgang av hver enkelt anførsel».

— På bakgrunn av denne gjennomgangen kan vi ikke se at det framkommer opplysninger som støtter komiteens konklusjon om at NLA ikke lenger oppfyller de juridiske kravene for å opprettholde sin akkreditering som høyskole, oppsummerer Sigbjørn Sødal, skriver Sambåndet.

Ifølge artikkelen skal juristene derfor ha bedt styret i Nokut om å «se bort fra» innstillingen fra komiteen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Behandles i oktober

I sin rapport pekte Nokut-rapporten også på at NLA ikke har dokumentert tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder.

Høgskolen har hatt høgskoleakkreditering siden 2006. Dette er første gang Nokut gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

— Vi har mottatt bekymringsmeldinger og i tillegg leser vi jo det som står i media. Vi følger alltid med på det som fins av informasjon om utviklingen med tanke på kvalitetskrav satt i lov og forskrift. Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering, sa daværende Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono i desember 2019.

Innstillingen fra komiteen og tilsvaret skal behandles av Nokut-styret i oktober.

Dersom de opprettholder kritikken vil NLA ha to år på seg til å rette opp forholdene. Om Nokut da fortsatt mener kravene ikke er oppfylte vil akkrediteringen som høgskole trekkes tilbake.

Powered by Labrador CMS